Slovenia Postal Codes

Search Postal Codes / Pin Code / Zip code of Any Location in Slovenia

Country CodePostal CodeLocationRegion
SI1000Ljubljana - dostava
SI1001Ljubljana - poštni predali
SI1210Ljubljana Šentvid
SI1211Ljubljana-Šmartno
SI1215Medvode
SI1216Smlednik
SI1217Vodice
SI1218Komenda
SI1219Laze v Tuhinju
SI1221Motnik
SI1222Trojane
SI1223Blagovica
SI1225Lukovica
SI1230Domžale
SI1231Ljubljana Črnuče
SI1233Dob
SI1234Mengeš
SI1235Radomlje
SI1236Trzin
SI1241Kamnik
SI1242Stahovica
SI1251Moravče
SI1252Vače
SI1260Ljubljana Polje
SI1261Ljubljana-Dobrunje
SI1262Dol pri Ljubljani
SI1270Litija
SI1272Polšnik
SI1273Dole pri Litiji
SI1274Gabrovka
SI1275Šmartno pri Litiji
SI1276Primskovo
SI1281Kresnice
SI1282Sava
SI1290Grosuplje
SI1291Škofljica
SI1292Ig
SI1293Šmarje-Sap
SI1294Višnja Gora
SI1295Ivančna Gorica
SI1296Šentvid pri Stični
SI1301Krka
SI1303Zagradec
SI1310Ribnica
SI1311Turjak
SI1312Videm-Dobrepolje
SI1313Struge
SI1314Rob
SI1315Velike Lašče
SI1316Ortnek
SI1317Sodražica
SI1318Loški Potok
SI1319Draga
SI1330Kočevje
SI1331Dolenja vas
SI1332Stara Cerkev
SI1336Vas
SI1337Osilnica
SI1338Kočevska Reka
SI1351Brezovica pri Ljubljani
SI1352Preserje
SI1353Borovnica
SI1354Horjul
SI1355Polhov Gradec
SI1356Dobrova
SI1357Notranje Gorice
SI1358Log pri Brezovici
SI1360Vrhnika
SI1370Logatec
SI1371Logatec
SI1372Hotedršica
SI1373Rovte
SI1380Cerknica
SI1381Rakek
SI1382Begunje pri Cerknici
SI1384Grahovo
SI1385Nova vas
SI1386Stari trg pri Ložu
SI1410Zagorje ob Savi
SI1411Izlake
SI1412Kisovec
SI1413Čemšenik
SI1414Podkum
SI1420Trbovlje
SI1423Dobovec
SI1430Hrastnik
SI1431Dol pri Hrastniku
SI1432Zidani Most
SI1433Radeče
SI1434Loka pri Zidanem Mostu
SI1500Ljubljana
SI1501Ljubljana
SI1502Ljubljana
SI1503Ljubljana
SI1504Ljubljana
SI1505Ljubljana
SI1506Ljubljana
SI1507Ljubljana
SI1508Ljubljana
SI1509Ljubljana
SI1510Ljubljana
SI1511Ljubljana
SI1512Ljubljana
SI1513Ljubljana
SI1514Ljubljana
SI1516Ljubljana
SI1517Ljubljana
SI1518Ljubljana
SI1519Ljubljana
SI1520Ljubljana
SI1521Ljubljana
SI1522Ljubljana
SI1523Ljubljana
SI1524Ljubljana
SI1525Ljubljana
SI1526Ljubljana
SI1527Ljubljana
SI1528Ljubljana
SI1529Ljubljana
SI1532Ljubljana
SI1533Ljubljana
SI1534Ljubljana
SI1535Ljubljana
SI1536Ljubljana
SI1537Ljubljana
SI1538Ljubljana
SI1540Ljubljana
SI1542Ljubljana
SI1543Ljubljana
SI1544Ljubljana
SI1545Ljubljana
SI1546Ljubljana
SI1547Ljubljana
SI1550Ljubljana
SI1600Ljubljana
SI2000Maribor - dostava
SI2001Maribor - poštni predali
SI2201Zgornja Kungota
SI2204Miklavž na Dravskem polju
SI2205Starše
SI2206Marjeta na Dravskem polju
SI2208Pohorje
SI2211Pesnica pri Mariboru
SI2212Šentilj v Slovenskih goricah
SI2213Zgornja Velka
SI2214Sladki Vrh
SI2215Ceršak
SI2221Jarenina
SI2222Jakobski Dol
SI2223Jurovski Dol
SI2229Malečnik
SI2230Lenart v Slovenskih goricah
SI2231Pernica
SI2232Voličina
SI2233Sv. Ana v Slovenskih goricah
SI2234Benedikt
SI2235Sv. Trojica v Slovenskih goricah
SI2236Cerkvenjak
SI2241Spodnji Duplek
SI2242Zgornja Korena
SI2250Ptuj
SI2252Dornava
SI2253Destrnik
SI2254Trnovska vas
SI2255Vitomarci
SI2256Juršinci
SI2257Polenšak
SI2258Sveti Tomaž
SI2259Ivanjkovci
SI2270Ormož
SI2272Gorišnica
SI2273Podgorci
SI2274Velika Nedelja
SI2275Miklavž pri Ormožu
SI2276Kog
SI2277Središče ob Dravi
SI2281Markovci
SI2282Cirkulane
SI2283Zavrč
SI2284Videm pri Ptuju
SI2285Zgornji Leskovec
SI2286Podlehnik
SI2287Žetale
SI2288Hajdina
SI2289Stoperce
SI2310Slovenska Bistrica
SI2311Hoče
SI2312Orehova vas
SI2313Fram
SI2314Zgornja Polskava
SI2315Šmartno na Pohorju
SI2316Zgornja Ložnica
SI2317Oplotnica
SI2318Laporje
SI2319Poljčane
SI2321Makole
SI2322Majšperk
SI2323Ptujska Gora
SI2324Lovrenc na Dravskem polju
SI2325Kidričevo
SI2326Cirkovce
SI2327Rače
SI2331Pragersko
SI2341Limbuš
SI2342Ruše
SI2343Fala
SI2344Lovrenc na Pohorju
SI2345Bistrica ob Dravi
SI2351Kamnica
SI2352Selnica ob Dravi
SI2353Sv. Duh na Ostrem Vrhu
SI2354Bresternica
SI2360Radlje ob Dravi
SI2361Ožbalt
SI2362Kapla
SI2363Podvelka
SI2364Ribnica na Pohorju
SI2365Vuhred
SI2366Muta
SI2367Vuzenica
SI2370Dravograd
SI2371Trbonje
SI2372Libeliče
SI2373Šentjanž pri Dravogradu
SI2380Slovenj Gradec
SI2381Podgorje pri Slovenj Gradcu
SI2382Mislinja
SI2383Šmartno pri Slovenj Gradcu
SI2390Ravne na Koroškem
SI2391Prevalje
SI2392Mežica
SI2393Črna na Koroškem
SI2394Kotlje
SI2500Maribor
SI2501Maribor
SI2502Maribor
SI2503Maribor
SI2504Maribor
SI2505Maribor
SI2506Maribor
SI2507Maribor
SI2509Maribor
SI2600Maribor
SI2603Maribor
SI2609Maribor
SI2610Maribor
SI3000Celje - dostava
SI3001Celje - poštni predali
SI3201Šmartno v Rožni dolini
SI3202Ljubečna
SI3203Nova Cerkev
SI3204Dobrna
SI3205Vitanje
SI3206Stranice
SI3210Slovenske Konjice
SI3211Škofja vas
SI3212Vojnik
SI3213Frankolovo
SI3214Zreče
SI3215Loče
SI3220Štore
SI3221Teharje
SI3222Dramlje
SI3223Loka pri Žusmu
SI3224Dobje pri Planini
SI3225Planina pri Sevnici
SI3230Šentjur
SI3231Grobelno
SI3232Ponikva
SI3233Kalobje
SI3240Šmarje pri Jelšah
SI3241Podplat
SI3250Rogaška Slatina
SI3252Rogatec
SI3253Pristava pri Mestinju
SI3254Podčetrtek
SI3255Buče
SI3256Bistrica ob Sotli
SI3257Podsreda
SI3260Kozje
SI3261Lesično
SI3262Prevorje
SI3263Gorica pri Slivnici
SI3264Sveti Štefan
SI3270Laško
SI3271Šentrupert
SI3272Rimske Toplice
SI3273Jurklošter
SI3301Petrovče
SI3302Griže
SI3303Gomilsko
SI3304Tabor
SI3305Vransko
SI3310Žalec
SI3311Šempeter v Savinjski dolini
SI3312Prebold
SI3313Polzela
SI3314Braslovče
SI3320Velenje - dostava
SI3322Velenje - poštni predali
SI3325Šoštanj
SI3326Topolšica
SI3327Šmartno ob Paki
SI3330Mozirje
SI3331Nazarje
SI3332Rečica ob Savinji
SI3333Ljubno ob Savinji
SI3334Luče
SI3335Solčava
SI3341Šmartno ob Dreti
SI3342Gornji Grad
SI3502Celje
SI3503Velenje
SI3504Velenje
SI3505Celje
SI3600Celje
SI4000Kranj - dostava
SI4001Kranj - poštni predali
SI4201Zgornja Besnica
SI4202Naklo
SI4203Duplje
SI4204Golnik
SI4205Preddvor
SI4206Zgornje Jezersko
SI4207Cerklje na Gorenjskem
SI4208Šenčur
SI4209Žabnica
SI4210Brnik aerodrom
SI4211Mavčiče
SI4212Visoko
SI4220Škofja Loka
SI4223Poljane nad Škofjo Loko
SI4224Gorenja vas
SI4225Sovodenj
SI4226Žiri
SI4227Selca
SI4228Železniki
SI4229Sorica
SI4240Radovljica
SI4243Brezje
SI4244Podnart
SI4245Kropa
SI4246Kamna Gorica
SI4247Zgornje Gorje
SI4248Lesce
SI4260Bled
SI4263Bohinjska Bela
SI4264Bohinjska Bistrica
SI4265Bohinjsko jezero
SI4267Srednja vas v Bohinju
SI4270Jesenice
SI4273Blejska Dobrava
SI4274Žirovnica
SI4275Begunje na Gorenjskem
SI4276Hrušica
SI4280Kranjska Gora
SI4281Mojstrana
SI4282Gozd Martuljek
SI4283Rateče-Planica
SI4290Tržič
SI4294Križe
SI4501Naklo
SI4502Kranj
SI4600Kranj
SI5000Nova Gorica - dostava
SI5001Nova Gorica - poštni predali
SI5210Deskle
SI5211Kojsko
SI5212Dobrovo v Brdih
SI5213Kanal
SI5214Kal nad Kanalom
SI5215Ročinj
SI5216Most na Soči
SI5220Tolmin
SI5222Kobarid
SI5223Breginj
SI5224Srpenica
SI5230Bovec
SI5231Log pod Mangartom
SI5232Soča
SI5242Grahovo ob Bači
SI5243Podbrdo
SI5250Solkan
SI5251Grgar
SI5252Trnovo pri Gorici
SI5253Čepovan
SI5261Šempas
SI5262Črniče
SI5263Dobravlje
SI5270Ajdovščina
SI5271Vipava
SI5272Podnanos
SI5273Col
SI5274Črni Vrh nad Idrijo
SI5275Godovič
SI5280Idrija
SI5281Spodnja Idrija
SI5282Cerkno
SI5283Slap ob Idrijci
SI5290Šempeter pri Gorici
SI5291Miren
SI5292Renče
SI5293Volčja Draga
SI5294Dornberk
SI5295Branik
SI5296Kostanjevica na Krasu
SI5297Prvačina
SI5600Nova Gorica
SI6000Koper/Capodistria - dostava
SI6001Koper/Capodistria - poštni predali
SI6210Sežana
SI6215Divača
SI6216Podgorje
SI6217Vremski Britof
SI6219Lokev
SI6221Dutovlje
SI6222Štanjel
SI6223Komen
SI6224Senožeče
SI6225Hruševje
SI6230Postojna
SI6232Planina
SI6240Kozina
SI6242Materija
SI6243Obrov
SI6244Podgrad
SI6250Ilirska Bistrica
SI6251Ilirska Bistrica-Trnovo
SI6253Knežak
SI6254Jelšane
SI6255Prem
SI6256Košana
SI6257Pivka
SI6258Prestranek
SI6271Dekani
SI6272Gračišče
SI6273Marezige
SI6274Šmarje
SI6275Črni Kal
SI6276Pobegi
SI6280Ankaran/Ancarano
SI6281Škofije
SI6310Izola/Isola
SI6320Portorož/Portorose
SI6323Strunjan/Strugnano (sezonska pošta)
SI6330Piran/Pirano
SI6333Sečovlje/Sicciole
SI6501Koper
SI6502Koper
SI6503Koper
SI6504Koper
SI6505Koper
SI6600Koper
SI8000Novo mesto - dostava
SI8001Novo mesto - poštni predali
SI8210Trebnje
SI8211Dobrnič
SI8212Velika Loka
SI8213Veliki Gaber
SI8216Mirna Peč
SI8220Šmarješke Toplice
SI8222Otočec
SI8230Mokronog
SI8231Trebelno
SI8232Šentrupert
SI8233Mirna
SI8250Brežice
SI8251Čatež ob Savi
SI8253Artiče
SI8254Globoko
SI8255Pišece
SI8256Sromlje
SI8257Dobova
SI8258Kapele
SI8259Bizeljsko
SI8261Jesenice na Dolenjskem
SI8262Krška vas
SI8263Cerklje ob Krki
SI8270Krško
SI8272Zdole
SI8273Leskovec pri Krškem
SI8274Raka
SI8275Škocjan
SI8276Bučka
SI8280Brestanica
SI8281Senovo
SI8282Koprivnica
SI8283Blanca
SI8290Sevnica
SI8292Zabukovje
SI8293Studenec
SI8294Boštanj
SI8295Tržišče
SI8296Krmelj
SI8297Šentjanž
SI8310Šentjernej
SI8311Kostanjevica na Krki
SI8312Podbočje
SI8321Brusnice
SI8322Stopiče
SI8323Uršna sela
SI8330Metlika
SI8331Suhor
SI8332Gradac
SI8333Semič
SI8340Črnomelj
SI8341Adlešiči
SI8342Stari trg ob Kolpi
SI8343Dragatuš
SI8344Vinica
SI8350Dolenjske Toplice
SI8351Straža
SI8360Žužemberk
SI8361Dvor
SI8362Hinje
SI8501Novo mesto
SI8600Novo mesto
SI9000Murska Sobota - dostava
SI9001Murska Sobota - poštni predali
SI9201Puconci
SI9202Mačkovci
SI9203Petrovci
SI9204Šalovci
SI9205Hodoš/Hodos
SI9206Križevci
SI9207Prosenjakovci/Partosfalva
SI9208Fokovci
SI9220Lendava/Lendva
SI9221Martjanci
SI9222Bogojina
SI9223Dobrovnik/Dobronak
SI9224Turnišče
SI9225Velika Polana
SI9226Moravske Toplice
SI9227Kobilje
SI9231Beltinci
SI9232Črenšovci
SI9233Odranci
SI9240Ljutomer
SI9241Veržej
SI9242Križevci pri Ljutomeru
SI9243Mala Nedelja
SI9244Sv. Jurij ob Ščavnici
SI9245Spodnji Ivanjci
SI9250Gornja Radgona
SI9251Tišina
SI9252Radenci
SI9253Apače
SI9261Cankova
SI9262Rogašovci
SI9263Kuzma
SI9264Grad
SI9265Bodonci
SI9501Murska Sobota
SI9502Radenci
SI9600Murska Sobota