Slovakia

974 01 Uľanka Banskobystrický kraj
974 01 Špania Dolina Banskobystrický kraj
974 01 Riečka Banskobystrický kraj
974 01 Čerín Banskobystrický kraj
974 01 Prostredná Môlča Banskobystrický kraj
974 01 Nemce Banskobystrický kraj
974 01 Jakub Banskobystrický kraj
974 01 Šalková Banskobystrický kraj
974 01 Kynceľová Banskobystrický kraj
974 01 Majer Banskobystrický kraj
974 01 Dolná Môlča Banskobystrický kraj
974 01 Bečov Banskobystrický kraj
974 01 Kostiviarska Banskobystrický kraj
974 01 Čačín Banskobystrický kraj
974 01 Dolná Mičiná Banskobystrický kraj
974 01 Skubín Banskobystrický kraj
974 01 Sebedín Banskobystrický kraj
974 01 Senica Banskobystrický kraj
974 01 Horná Môlča Banskobystrický kraj
974 01 Podlavice Banskobystrický kraj
974 01 Horná Mičiná Banskobystrický kraj
974 01 Môlča Banskobystrický kraj
974 01 Polkanová (č.d.1,2,3 Banskobystrický kraj
974 01 Sebedín – Bečov Banskobystrický kraj
974 05 Iliaš Banskobystrický kraj
974 05 Malachov Banskobystrický kraj
974 05 Kráľová Banskobystrický kraj
974 05 Radvaň Banskobystrický kraj
974 05 Rakytovce Banskobystrický kraj
974 05 Kremnička Banskobystrický kraj
974 05 Horné Pršany Banskobystrický kraj
974 11 Sásová Banskobystrický kraj
974 11 Rudlová Banskobystrický kraj
976 02 Staré Hory Banskobystrický kraj
976 02 Polkanová (ostat.č.) Banskobystrický kraj
976 02 Motyčky Banskobystrický kraj
976 02 Horný Jelenec Banskobystrický kraj
976 02 Turecká Banskobystrický kraj
976 02 Valentová Banskobystrický kraj
976 02 Dolný Jelenec Banskobystrický kraj
976 02 Štubne Banskobystrický kraj
976 02 Jergaly Banskobystrický kraj
976 03 Harmanec Banskobystrický kraj
976 03 Dolný Harmanec Banskobystrický kraj
976 11 Selce Banskobystrický kraj
976 11 Baláže Banskobystrický kraj
976 11 Priechod Banskobystrický kraj
976 13 Slovenská Ľupča Banskobystrický kraj
976 13 Podkonice Banskobystrický kraj
976 13 Moštenica Banskobystrický kraj
976 31 Vlkanová Banskobystrický kraj
976 31 Hronsek Banskobystrický kraj
976 32 Badín Banskobystrický kraj
976 33 Ponická Huta Banskobystrický kraj
976 33 Poniky Banskobystrický kraj
976 33 Dúbravica Banskobystrický kraj
976 33 Ponická Lehôtka Banskobystrický kraj
976 33 Oravce Banskobystrický kraj
976 34 Tajov Banskobystrický kraj
976 34 Kordíky Banskobystrický kraj
976 34 Králiky Banskobystrický kraj
976 34 Riečka, ulica Nevoľné Banskobystrický kraj
976 34 Jabriková Banskobystrický kraj
976 37 Hrochoť Banskobystrický kraj
976 39 Donovaly Banskobystrický kraj
976 55 Povrazník Banskobystrický kraj
976 55 Ľubietová Banskobystrický kraj
976 55 Strelníky Banskobystrický kraj
976 61 Lučatín Banskobystrický kraj
976 61 Hiadeľ Banskobystrický kraj
976 62 Ondrej nad Hronom Banskobystrický kraj
976 62 Brusno Banskobystrický kraj
976 62 Pohronský Bukovec Banskobystrický kraj
976 62 Brusno – kúpele Banskobystrický kraj
976 81 Štiavnička Banskobystrický kraj
976 96 Medzibrod Banskobystrický kraj
966 15 Kozelník Banskobystrický kraj
966 15 Banská Belá Banskobystrický kraj
969 01 Sitnianska Banskobystrický kraj
969 01 Beluj Banskobystrický kraj
969 01 Počúvadlo Banskobystrický kraj
969 01 Vysoká Banskobystrický kraj
969 01 Banský Studenec Banskobystrický kraj
969 01 Klastava Banskobystrický kraj
969 01 Ilija Banskobystrický kraj
969 01 Dekýš Banskobystrický kraj
969 01 Baďan Banskobystrický kraj
969 01 Štefultov Banskobystrický kraj
969 01 Rychňava Banskobystrický kraj
969 01 Banky Banskobystrický kraj
969 01 Kysihýbel Banskobystrický kraj
969 01 Počúvadl.Jazero Banskobystrický kraj
969 72 Svätý Anton Banskobystrický kraj
969 73 Prenčov Banskobystrický kraj
969 81 Štiavnické Bane Banskobystrický kraj
969 82 Teplá Banskobystrický kraj
969 82 Podhorie Banskobystrický kraj
969 82 Močiar Banskobystrický kraj
969 82 Žakýl Banskobystrický kraj
976 44 Mýto pod Ďumbierom Banskobystrický kraj
976 45 Hronec Banskobystrický kraj
976 45 Osrblie Banskobystrický kraj
976 46 Valaská Banskobystrický kraj
976 51 Bruchačka Banskobystrický kraj
976 52 Jánošovka Banskobystrický kraj
976 52 Krám Banskobystrický kraj
976 52 Fajtov Banskobystrický kraj
976 52 Dobroč Banskobystrický kraj
976 52 Vydrovo Banskobystrický kraj
976 52 Komov Banskobystrický kraj
976 52 Pusté Banskobystrický kraj
976 52 Čierny Balog Banskobystrický kraj
976 52 Medveďovo Banskobystrický kraj
976 53 Drábsko Banskobystrický kraj
976 53 Biele Vody Banskobystrický kraj
976 53 Lom nad Rimavicou Banskobystrický kraj
976 53 Sihla Banskobystrický kraj
976 53 Vrchslatina Banskobystrický kraj
976 53 Javorina Banskobystrický kraj
976 53 Kysuca Banskobystrický kraj
976 56 Pohronská Polhora Banskobystrický kraj
976 57 Michalová Banskobystrický kraj
976 63 Predajná Banskobystrický kraj
976 64 Gašparovo Banskobystrický kraj
976 64 Filipovo Banskobystrický kraj
976 64 Bacúch Banskobystrický kraj
976 64 Podholie Banskobystrický kraj
976 64 Beňuš Banskobystrický kraj
976 64 Pôbišovo Banskobystrický kraj
976 64 Braväcovo Banskobystrický kraj
976 66 Hámor Banskobystrický kraj
976 66 Polomka Banskobystrický kraj
976 67 Závadka nad Hronom Banskobystrický kraj
976 68 Heľpa Banskobystrický kraj
976 69 Zlatno Banskobystrický kraj
976 69 Nová Maša Banskobystrický kraj
976 69 Pohorelá Banskobystrický kraj
976 69 Pohorelská Maša Banskobystrický kraj
976 69 Vaľkovňa Banskobystrický kraj
976 69 Švábolka Banskobystrický kraj
976 71 Šumiac Banskobystrický kraj
976 71 Červená Skala Banskobystrický kraj
976 73 Telgárt Banskobystrický kraj
976 75 Jasenie Banskobystrický kraj
976 81 Piesok Banskobystrický kraj
976 81 Podbrezová Banskobystrický kraj
976 81 Horná Lehota Banskobystrický kraj
976 81 Skalica Banskobystrický kraj
976 81 Chvatimech Banskobystrický kraj
976 97 Ráztoka Banskobystrický kraj
976 97 Zámostie Banskobystrický kraj
976 97 Dubová Banskobystrický kraj
976 97 Nemecká Banskobystrický kraj
976 98 Dolná Lehota Banskobystrický kraj
976 98 Lopej Banskobystrický kraj
976 98 Vajsková Banskobystrický kraj
977 01 Zadné Halny Banskobystrický kraj
977 01 Bystrá Banskobystrický kraj
977 01 Bujakovo Banskobystrický kraj
977 01 Jarabá Banskobystrický kraj
977 01 Predné Halny Banskobystrický kraj
977 03 Mazorníkovo Banskobystrický kraj
962 02 Vígľaš Banskobystrický kraj
962 04 Kriváň Banskobystrický kraj
962 04 Korytárky Banskobystrický kraj
962 05 Slanec Banskobystrický kraj
962 05 Štoliansko Banskobystrický kraj
962 05 Komárno Banskobystrický kraj
962 05 Hriňová Banskobystrický kraj
962 05 Snohy Banskobystrický kraj
962 05 Bratkovica Banskobystrický kraj
962 05 Detvianska Huta Banskobystrický kraj
962 05 Žabica Banskobystrický kraj
962 05 Jasenovo Banskobystrický kraj
962 05 Horná Hriňová Banskobystrický kraj
962 05 Krivec I Banskobystrický kraj
962 05 Vrchdobroč Banskobystrický kraj
962 05 Krivec II Banskobystrický kraj
962 05 Mangútovo Banskobystrický kraj
962 12 Skliarovo Banskobystrický kraj
962 12 Pstruša Banskobystrický kraj
962 12 Detva Banskobystrický kraj
962 12 Iviny Banskobystrický kraj
962 12 Kostolná Banskobystrický kraj
962 12 Stožok Banskobystrický kraj
962 12 Dúbravy Banskobystrický kraj
962 12 Krné Banskobystrický kraj
962 12 Piešť II Banskobystrický kraj
962 12 Piešť I (časť) Banskobystrický kraj
962 12 Želobudza Banskobystrický kraj
962 12 Zapriechody Banskobystrický kraj
962 12 Detva – sídlisko Banskobystrický kraj
962 25 Vígľašská Huta Banskobystrický kraj
962 25 Slatinské Lazy Banskobystrický kraj
962 25 Kalinka Banskobystrický kraj
962 25 Stará Huta Banskobystrický kraj
962 25 Jašov Vrch Banskobystrický kraj
962 25 Klokoč Banskobystrický kraj
962 25 Sliačska Podpoľana Banskobystrický kraj
962 75 Horný Tisovník Banskobystrický kraj
962 75 Dolný Tisovník Banskobystrický kraj
985 45 Mláky Banskobystrický kraj
985 45 Látky Banskobystrický kraj
985 45 Polianky Banskobystrický kraj
985 45 Paseky Banskobystrický kraj
985 45 Čechánky Banskobystrický kraj
985 45 Nový Svet Banskobystrický kraj
985 51 Dolná Bzová Banskobystrický kraj
985 51 Podkriváň Banskobystrický kraj
985 51 Ivanišovo Banskobystrický kraj
985 51 Zubria Banskobystrický kraj
985 51 Bukovinka Banskobystrický kraj
962 41 Kozí Vrbovok Banskobystrický kraj
962 41 Uňatín Banskobystrický kraj
962 41 Zemiansky Vrbovok Banskobystrický kraj
962 41 Čekovce Banskobystrický kraj
962 41 Jalšovík Banskobystrický kraj
962 41 Bzovík Banskobystrický kraj
962 41 Dolné Mladonice Banskobystrický kraj
962 41 Dolný Jalšovík Banskobystrický kraj
962 41 Horný Jalšovík Banskobystrický kraj
962 43 Senohrad Banskobystrický kraj
962 43 Horné Mladonice Banskobystrický kraj
962 44 Litava Banskobystrický kraj
962 44 Trpín Banskobystrický kraj
962 44 Lackov Banskobystrický kraj
962 51 Dolný Badín Banskobystrický kraj
962 51 Drienovo Banskobystrický kraj
962 51 Horný Badín Banskobystrický kraj
962 51 Čabradský Vrbovok Banskobystrický kraj
962 51 Selce Banskobystrický kraj
962 52 Duchenec Banskobystrický kraj
962 52 Cerovo Banskobystrický kraj
962 55 Horné Rykynčice Banskobystrický kraj
962 55 Dolné Rykynčice Banskobystrický kraj
962 55 Rykynčice Banskobystrický kraj
962 65 Sitnianska Lehôtka Banskobystrický kraj
962 65 Rakovec Banskobystrický kraj
962 65 Domaníky Banskobystrický kraj
962 65 Ladzany Banskobystrický kraj
962 65 Kráľovce Banskobystrický kraj
962 65 Hontianske Nemce Banskobystrický kraj
962 65 Kráľovce – Krnišov Banskobystrický kraj
962 65 Medovarce Banskobystrický kraj
962 65 Devičie Banskobystrický kraj
962 65 Krnišov Banskobystrický kraj
962 66 Sebechleby Banskobystrický kraj
962 68 Drážovce Banskobystrický kraj
962 68 Báčovce Banskobystrický kraj
962 68 Terany Banskobystrický kraj
962 68 Hontianske Tesáre Banskobystrický kraj
962 68 Dvorníky Banskobystrický kraj
962 68 Šipice Banskobystrický kraj
962 71 Kostolné Moravce Banskobystrický kraj
962 71 Merovce Banskobystrický kraj
962 71 Súdovce Banskobystrický kraj
962 71 Opatové Moravce Banskobystrický kraj
962 71 Sudince Banskobystrický kraj
962 71 Dudince Banskobystrický kraj
962 71 Lišov Banskobystrický kraj
962 71 Hontianske Moravce Banskobystrický kraj
963 01 Žibritov Banskobystrický kraj
963 01 Krupina Banskobystrický kraj
980 33 Šurice Banskobystrický kraj
984 01 Boľkovce Banskobystrický kraj
984 01 Opatová Banskobystrický kraj
984 01 Pinciná Banskobystrický kraj
984 01 Mikušovce Banskobystrický kraj
984 01 Malá Ves Banskobystrický kraj
985 11 Lupoč Banskobystrický kraj
985 11 Ľuboreč Banskobystrický kraj
985 11 Praha Banskobystrický kraj
985 11 Lehôtka Banskobystrický kraj
985 11 Halič Banskobystrický kraj
985 11 Mašková Banskobystrický kraj
985 11 Stará Halič Banskobystrický kraj
985 12 Budiná Banskobystrický kraj
985 12 Tuhár Banskobystrický kraj
985 13 Madačka Banskobystrický kraj
985 13 Polichno Banskobystrický kraj
985 13 Ábelová Banskobystrický kraj
985 13 Lentvora Banskobystrický kraj
985 13 Nedelište Banskobystrický kraj
985 22 Točnica Banskobystrický kraj
985 31 Rapovce Banskobystrický kraj
985 31 Trebeľovce Banskobystrický kraj
985 31 Kalonda Banskobystrický kraj
985 31 Muľka Banskobystrický kraj
985 31 Mučín Banskobystrický kraj
985 31 Pleš Banskobystrický kraj
985 31 Lipovany Banskobystrický kraj
985 32 Veľká nad Ipľom Banskobystrický kraj
985 32 Jelšovec Banskobystrický kraj
985 32 Trenč Banskobystrický kraj
985 32 Panické Dravce Banskobystrický kraj
985 32 Veľké Dálovce Banskobystrický kraj
985 32 Šára Banskobystrický kraj
985 41 Prša Banskobystrický kraj
985 41 Krásna Banskobystrický kraj
985 41 Nový Sad Banskobystrický kraj
985 41 Buzitka Banskobystrický kraj
985 41 Šávoľ Banskobystrický kraj
985 41 Dora Banskobystrický kraj
985 41 Ipeľka Banskobystrický kraj
985 42 Veľké Dravce Banskobystrický kraj
985 42 Nové Hony Banskobystrický kraj
985 52 Divín Banskobystrický kraj
985 52 Ružiná Banskobystrický kraj
985 52 Divínske Lazy Banskobystrický kraj
985 53 Mýtna Banskobystrický kraj
985 53 Herman Banskobystrický kraj
985 53 Diel Banskobystrický kraj
985 53 Kotmanová Banskobystrický kraj
985 53 Brestina Banskobystrický kraj
985 53 Dobroč Banskobystrický kraj
985 53 Veľká Dolina Banskobystrický kraj
985 53 Píla Banskobystrický kraj
985 53 Malá Dolina Banskobystrický kraj
985 54 Podrečany Banskobystrický kraj
985 54 Uderiná Banskobystrický kraj
985 54 Lovinobaňa Banskobystrický kraj
985 56 Tomášovce Banskobystrický kraj
985 56 Gregorova Vieska Banskobystrický kraj
985 57 Nitra nad Ipľom Banskobystrický kraj
985 57 Holiša Banskobystrický kraj
985 58 Čakanovce Banskobystrický kraj
985 58 Radzovce Banskobystrický kraj
985 58 Šiatorská Bukovinka Banskobystrický kraj
985 58 Obručná Banskobystrický kraj
985 59 Vidiná Banskobystrický kraj
986 01 Belina Banskobystrický kraj
986 01 Fiľakovské Kováče Banskobystrický kraj
986 01 Ratka Banskobystrický kraj
986 01 Čamovce Banskobystrický kraj
986 01 Bulhary Banskobystrický kraj
986 01 Kurtáň Banskobystrický kraj
986 01 Fiľakovo Banskobystrický kraj
986 01 Šíd Banskobystrický kraj
986 01 Fiľakovské Kľačany Banskobystrický kraj
986 01 Biskupice Banskobystrický kraj
980 12 Hrnčiarske Zalužany Banskobystrický kraj
980 12 Sušany Banskobystrický kraj
980 13 Selce Banskobystrický kraj
980 13 Veľká Suchá Banskobystrický kraj
980 13 Hrnčiarska Ves Banskobystrický kraj
980 13 Pondelok Banskobystrický kraj
985 01 Hrabovo Banskobystrický kraj
985 01 Veľká Ves Banskobystrický kraj
985 01 Kalinovo Banskobystrický kraj
985 01 Petrovec Banskobystrický kraj
985 02 Mládzovo Banskobystrický kraj
985 02 Breznička Banskobystrický kraj
985 02 Červeň Banskobystrický kraj
985 03 České Brezovo Banskobystrický kraj
985 03 Vaľkovo Banskobystrický kraj
985 03 Salajka Banskobystrický kraj
985 03 Zlatno Banskobystrický kraj
985 05 Kokava nad Rimavicou Banskobystrický kraj
985 06 Utekáč Banskobystrický kraj
985 07 Šoltýska Banskobystrický kraj
985 07 Ďubákovo Banskobystrický kraj
985 07 Ľubienka Banskobystrický kraj
985 22 Katarínska Huta Banskobystrický kraj
985 22 Turíčky Banskobystrický kraj
985 22 Hrnčiarky Banskobystrický kraj
985 22 Cinobaňa Banskobystrický kraj
985 22 Maša Banskobystrický kraj
985 24 Rovňany Banskobystrický kraj
985 24 Bystrička Banskobystrický kraj
985 24 Ozdín Banskobystrický kraj
985 25 Hradište Banskobystrický kraj
985 25 Krná Banskobystrický kraj
985 25 Uhorské Banskobystrický kraj
985 26 Ipeľ Banskobystrický kraj
985 26 Chladná Studňa Banskobystrický kraj
985 26 Dobrý Potok Banskobystrický kraj
985 26 Vlčovo Banskobystrický kraj
985 26 Málinec Banskobystrický kraj
985 42 Ružová Osada Banskobystrický kraj
985 45 Žihľava Banskobystrický kraj
987 01 Slaná Lehota Banskobystrický kraj
987 01 Zelené Banskobystrický kraj
987 01 Poltár Banskobystrický kraj
987 01 Maštinec Banskobystrický kraj
987 01 Hájiky – Maky Banskobystrický kraj
987 01 Prievrana Banskobystrický kraj
049 01 Muránska Lehota Banskobystrický kraj
049 01 Muráň Banskobystrický kraj
049 01 Muránska Huta Banskobystrický kraj
049 01 Predná Hora Banskobystrický kraj
049 13 Mikolčany Banskobystrický kraj
049 13 Nováčany Banskobystrický kraj
049 13 Hucín Banskobystrický kraj
049 13 Gemerský Sad Banskobystrický kraj
049 14 Licince Banskobystrický kraj
049 14 Šivetice Banskobystrický kraj
049 14 Prihradzany Banskobystrický kraj
049 16 Jelšavská Teplica Banskobystrický kraj
049 16 Jelšava Banskobystrický kraj
049 16 Gemerské Teplice Banskobystrický kraj
049 16 Mníšany Banskobystrický kraj
049 16 Gemerský Milhosť Banskobystrický kraj
049 16 Magnezitovce Banskobystrický kraj
049 16 Kopráš Banskobystrický kraj
049 18 Turčok Banskobystrický kraj
049 18 Revúcka Lehota Banskobystrický kraj
049 18 Chyžné Banskobystrický kraj
049 18 Lubeník Banskobystrický kraj
049 61 Rákošská Baňa Banskobystrický kraj
049 61 Rákoš Banskobystrický kraj
049 61 Nandraž Banskobystrický kraj
049 62 Kameňany Banskobystrický kraj
049 64 Železník Banskobystrický kraj
049 64 Sirk Banskobystrický kraj
049 64 Červeňany Banskobystrický kraj
050 01 Muránska Dlhá Lúka Banskobystrický kraj
050 01 Muránska Zdychava Banskobystrický kraj
050 01 Mokrá Lúka Banskobystrický kraj
050 01 Revúca Banskobystrický kraj
050 01 Revúčka Banskobystrický kraj
982 01 Starňa Banskobystrický kraj
982 01 Gemer Banskobystrický kraj
982 01 Žiar Banskobystrický kraj
982 01 Králik Banskobystrický kraj
982 01 Behynce Banskobystrický kraj
982 01 Tornaľa Banskobystrický kraj
982 52 Gregorovce Banskobystrický kraj
982 62 Levkuška Banskobystrický kraj
982 62 Držkovce Banskobystrický kraj
982 62 Rašice Banskobystrický kraj
982 62 Leváre Banskobystrický kraj
982 62 Otročok Banskobystrický kraj
982 62 Chvalová Banskobystrický kraj
982 62 Šankovce Banskobystrický kraj
982 62 Polina Banskobystrický kraj
982 62 Skerešovo Banskobystrický kraj
982 62 Gemerská Ves Banskobystrický kraj
982 62 Višňové Banskobystrický kraj
982 65 Sása Banskobystrický kraj
982 65 Brusník Banskobystrický kraj
982 65 Ratková Banskobystrický kraj
982 65 Rybník Banskobystrický kraj
982 65 Ploské Banskobystrický kraj
982 65 Repištia Banskobystrický kraj
982 66 Ratkovské Bystré Banskobystrický kraj
982 66 Hrlica Banskobystrický kraj
982 66 Filier Banskobystrický kraj
979 01 Zacharovce Banskobystrický kraj
979 01 Kurinec Banskobystrický kraj
979 01 Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
979 01 Sobôtka Banskobystrický kraj
979 01 Bakta Banskobystrický kraj
979 01 Dúžava Banskobystrický kraj
979 01 Nižná Pokoradz Banskobystrický kraj
979 01 Mojín Banskobystrický kraj
979 01 Včelinec Banskobystrický kraj
979 01 Vyšná Pokoradz Banskobystrický kraj
979 01 Vinice Banskobystrický kraj
979 01 Čerenčany Banskobystrický kraj
979 01 Kružno Banskobystrický kraj
979 01 Sabová Banskobystrický kraj
980 01 Sútor Banskobystrický kraj
980 01 Pavlovce Banskobystrický kraj
980 01 Rimavské Janovce Banskobystrický kraj
980 01 Belín Banskobystrický kraj
980 02 Gortva Banskobystrický kraj
980 02 Jesenské Banskobystrický kraj
980 02 Širkovce Banskobystrický kraj
980 02 Hodejovec Banskobystrický kraj
980 03 Šimonovce Banskobystrický kraj
980 03 Drňa Banskobystrický kraj
980 04 Jestice Banskobystrický kraj
980 04 Hostice Banskobystrický kraj
980 04 Gemerské Dechtáre Banskobystrický kraj
980 11 Ožďany Banskobystrický kraj
980 21 Tomášovce Banskobystrický kraj
980 21 Dulovo Banskobystrický kraj
980 21 Žíp Banskobystrický kraj
980 21 Bátka Banskobystrický kraj
980 21 Rakytník Banskobystrický kraj
980 21 Vieska nad Blhom Banskobystrický kraj
980 22 Veľký Blh Banskobystrický kraj
980 22 Uzovská Panica Banskobystrický kraj
980 23 Drienčany Banskobystrický kraj
980 23 Papča Banskobystrický kraj
980 23 Hostišovce Banskobystrický kraj
980 23 Budikovany Banskobystrický kraj
980 23 Lipovec Banskobystrický kraj
980 23 Teplý Vrch Banskobystrický kraj
980 23 Španie Pole Banskobystrický kraj
980 23 Padarovce Banskobystrický kraj
980 23 Dražice Banskobystrický kraj
980 23 Slizké Banskobystrický kraj
980 25 Hrušovo Banskobystrický kraj
980 25 Striežovce Banskobystrický kraj
980 26 Horné Zahorany Banskobystrický kraj
980 26 Babinec Banskobystrický kraj
980 26 Ostrany Banskobystrický kraj
980 26 Kraskovo Banskobystrický kraj
980 26 Lukovištia Banskobystrický kraj
980 31 Čierny Potok Banskobystrický kraj
980 31 Gemerček Banskobystrický kraj
980 31 Hodejov Banskobystrický kraj
980 32 Konrádovce Banskobystrický kraj
980 32 Blhovce Banskobystrický kraj
980 33 Hajnáčka Banskobystrický kraj
980 34 Studená Banskobystrický kraj
980 34 Večelkov Banskobystrický kraj
980 34 Nová Bašta Banskobystrický kraj
980 34 Tachty Banskobystrický kraj
980 34 Stará Bašta Banskobystrický kraj
980 35 Gemerský Jablonec Banskobystrický kraj
980 35 Dubno Banskobystrický kraj
980 35 Petrovce Banskobystrický kraj
980 41 Dubovec Banskobystrický kraj
980 41 Bottovo Banskobystrický kraj
980 41 Martinová Banskobystrický kraj
980 42 Chrámec Banskobystrický kraj
980 42 Ivanice Banskobystrický kraj
980 42 Radnovce Banskobystrický kraj
980 42 Janice Banskobystrický kraj
980 42 Cakov Banskobystrický kraj
980 42 Zádor Banskobystrický kraj
980 42 Orávka Banskobystrický kraj
980 42 Rimavská Seč Banskobystrický kraj
980 43 Číž Banskobystrický kraj
980 43 Číž – kúpele Banskobystrický kraj
980 44 Abovce Banskobystrický kraj
980 44 Vlkyňa Banskobystrický kraj
980 44 Chanava Banskobystrický kraj
980 44 Lenartovce Banskobystrický kraj
980 45 Neporadza Banskobystrický kraj
980 45 Kesovce Banskobystrický kraj
980 45 Riečka Banskobystrický kraj
980 45 Štrkovec Banskobystrický kraj
980 45 Kráľ Banskobystrický kraj
980 50 Rumince Banskobystrický kraj
980 50 Včelince Banskobystrický kraj
980 50 Lenka Banskobystrický kraj
980 50 Hubovo Banskobystrický kraj
980 51 Veľké Teriakovce Banskobystrický kraj
980 51 Krásna Banskobystrický kraj
980 51 Malé Teriakovce Banskobystrický kraj
980 52 Kociha Banskobystrický kraj
980 52 Nižný Skálnik Banskobystrický kraj
980 52 Vyšný Skálnik Banskobystrický kraj
980 52 Svetlá Banskobystrický kraj
980 52 Vrbovce nad Rimavou Banskobystrický kraj
980 52 Hrachovo Banskobystrický kraj
980 53 Rimavské Zalužany Banskobystrický kraj
980 53 Rimavská Baňa Banskobystrický kraj
980 53 Lehota nad Rimavicou Banskobystrický kraj
980 54 Kyjatice Banskobystrický kraj
980 54 Rimavské Brezovo Banskobystrický kraj
980 55 Klenovec Banskobystrický kraj
980 61 Rimavská Píla Banskobystrický kraj
980 61 Tisovec Banskobystrický kraj
981 01 Likier Banskobystrický kraj
981 01 Hačava Banskobystrický kraj
981 01 Polom Banskobystrický kraj
981 01 Hnúšťa Banskobystrický kraj
982 51 Figa Banskobystrický kraj
982 51 Stránska Banskobystrický kraj
982 51 Barca Banskobystrický kraj
982 52 Kaloša Banskobystrický kraj
982 52 Vyšné Valice Banskobystrický kraj
982 52 Gemerské Michalovce Banskobystrický kraj
982 52 Vyšná Kaloša Banskobystrický kraj
982 52 Nižné Valice Banskobystrický kraj
982 52 Valice Banskobystrický kraj
982 52 Nižná Kaloša Banskobystrický kraj
982 62 Strelnice Banskobystrický kraj
982 62 Hrkáč Banskobystrický kraj
982 65 Ratkovská Lehota Banskobystrický kraj
982 67 Ratkovská Zdychava Banskobystrický kraj
982 67 Poproč Banskobystrický kraj
982 67 Brádno Banskobystrický kraj
982 67 Rovné Banskobystrický kraj
982 67 Krokava Banskobystrický kraj
982 67 Potok Banskobystrický kraj
982 67 Ratkovská Suchá Banskobystrický kraj
985 42 Husiná Banskobystrický kraj
985 42 Dolné Zahorany Banskobystrický kraj
990 01 Malý Krtíš Banskobystrický kraj
990 01 Malé Straciny Banskobystrický kraj
990 01 Veľké Straciny Banskobystrický kraj
990 01 Veľký Krtíš Banskobystrický kraj
991 01 Senné Banskobystrický kraj
991 01 Šuľa Banskobystrický kraj
991 01 Brusník Banskobystrický kraj
991 01 Príboj Banskobystrický kraj
991 01 Červeňany Banskobystrický kraj
991 02 Dolná Strehová Banskobystrický kraj
991 02 Ľuboriečka Banskobystrický kraj
991 02 Horná Strehová Banskobystrický kraj
991 02 Vieska Banskobystrický kraj
991 02 Bukovec Banskobystrický kraj
991 02 Osušie Banskobystrický kraj
991 02 Dúbrava Banskobystrický kraj
991 02 Prieloh Banskobystrický kraj
991 02 Drnava Banskobystrický kraj
991 02 Slovenské Kľačany Banskobystrický kraj
991 03 Veľký Lom Banskobystrický kraj
991 03 Suché Brezovo Banskobystrický kraj
991 03 Žihľava Banskobystrický kraj
991 03 Dolné Strháre Banskobystrický kraj
991 03 Horné Strháre Banskobystrický kraj
991 03 Pôtor Banskobystrický kraj
991 05 Sklabiná Banskobystrický kraj
991 05 Obeckov Banskobystrický kraj
991 05 Nová Ves Banskobystrický kraj
991 06 Želovce Banskobystrický kraj
991 06 Vrbovka Banskobystrický kraj
991 06 Záhorce Banskobystrický kraj
991 06 Kiarov Banskobystrický kraj
991 06 Peťov Banskobystrický kraj
991 06 Selešťany Banskobystrický kraj
991 06 Kováčovce Banskobystrický kraj
991 07 Iliašov Banskobystrický kraj
991 07 Opatovská Nová Ves Banskobystrický kraj
991 07 Slovenské Ďarmoty Banskobystrický kraj
991 08 Chrastince Banskobystrický kraj
991 08 Lesenice Banskobystrický kraj
991 08 Malá Čalomija Banskobystrický kraj
991 09 Veľká Čalomija Banskobystrický kraj
991 09 Koláre Banskobystrický kraj
991 10 Kleňany Banskobystrický kraj
991 10 Veľká Ves nad Ipľom Banskobystrický kraj
991 10 Ipeľské Predmostie Banskobystrický kraj
991 10 Sečianky Banskobystrický kraj
991 11 Kosihy nad Ipľom Banskobystrický kraj
991 11 Balog nad Ipľom Banskobystrický kraj
991 21 Pravica Banskobystrický kraj
991 21 Imrov Kopec Banskobystrický kraj
991 21 Závada Banskobystrický kraj
991 21 Chrťany Banskobystrický kraj
991 22 Olováry Banskobystrický kraj
991 22 Zombor Banskobystrický kraj
991 22 Glabušovce Banskobystrický kraj
991 22 Bušince Banskobystrický kraj
991 22 Malé Zlievce Banskobystrický kraj
991 22 Muľa Banskobystrický kraj
991 22 Čeláre Banskobystrický kraj
991 22 Kírť Banskobystrický kraj
991 22 Potočok Banskobystrický kraj
991 23 Veľké Zlievce Banskobystrický kraj
991 24 Horné Plachtince Banskobystrický kraj
991 24 Dolné Plachtince Banskobystrický kraj
991 24 Stredné Plachtince Banskobystrický kraj
991 25 Príbelce Banskobystrický kraj
991 25 Čebovce Banskobystrický kraj
991 25 Škriavnik Banskobystrický kraj
991 25 Kosihovce Banskobystrický kraj
991 25 Dolné Príbelce Banskobystrický kraj
991 25 Opava Banskobystrický kraj
991 25 Horné Príbelce Banskobystrický kraj
991 26 Nenince Banskobystrický kraj
991 26 Bátorová Banskobystrický kraj
991 27 Seľany Banskobystrický kraj
991 27 Širákov Banskobystrický kraj
991 27 Kamenné Kosihy Banskobystrický kraj
991 27 Trebušovce Banskobystrický kraj
991 27 Ďurkovce Banskobystrický kraj
991 28 Dolinka Banskobystrický kraj
991 28 Vinica Banskobystrický kraj
991 35 Sucháň Banskobystrický kraj
991 35 Dačov Lom Banskobystrický kraj
991 41 Čelovce Banskobystrický kraj
991 42 Hrušov Banskobystrický kraj
992 01 Modrý Kameň Banskobystrický kraj
992 01 Kamenný Vrch Banskobystrický kraj
960 01 Neresnica Banskobystrický kraj
960 01 Kráľová Banskobystrický kraj
960 01 Môťová Banskobystrický kraj
962 01 Slatinka Banskobystrický kraj
962 01 Zvolenská Slatina Banskobystrický kraj
962 21 Zolná Banskobystrický kraj
962 21 Lukové Banskobystrický kraj
962 21 Lieskovec Banskobystrický kraj
962 23 Očová Banskobystrický kraj
962 31 Veľká Lúka Banskobystrický kraj
962 31 Rybáre Banskobystrický kraj
962 31 Lukavica Banskobystrický kraj
962 31 Hájniky Banskobystrický kraj
962 31 Sampor Banskobystrický kraj
962 31 Sliač – kúpele Banskobystrický kraj
962 31 Sliač Banskobystrický kraj
962 31 Sielnica Banskobystrický kraj
962 33 Budča Banskobystrický kraj
962 34 Turová Banskobystrický kraj
962 34 Budička Banskobystrický kraj
962 34 Kašova Lehôtka Banskobystrický kraj
962 34 Železná Breznica Banskobystrický kraj
962 34 Tŕnie Banskobystrický kraj
962 37 Kováčová Banskobystrický kraj
962 61 Bacúrov Banskobystrický kraj
962 61 Horné Breziny Banskobystrický kraj
962 61 Babiná Banskobystrický kraj
962 61 Ostrá Lúka Banskobystrický kraj
962 61 Michalková Banskobystrický kraj
962 61 Dolné Breziny Banskobystrický kraj
962 61 Podzámčok Banskobystrický kraj
962 61 Dubové Banskobystrický kraj
962 61 Breziny Banskobystrický kraj
962 61 Dobrá Niva Banskobystrický kraj
962 62 Bzovská Lehôtka Banskobystrický kraj
962 62 Sása Banskobystrický kraj
962 63 Lešť Banskobystrický kraj
962 63 Lonec Banskobystrický kraj
962 63 Polomy Banskobystrický kraj
962 63 Dolinky Banskobystrický kraj
962 63 Lažteky Banskobystrický kraj
962 63 Zaježová Banskobystrický kraj
962 63 Pliešovce Banskobystrický kraj
962 63 Vidov Vrch Banskobystrický kraj
962 63 Podjavorie Banskobystrický kraj
966 11 Hronská Breznica Banskobystrický kraj
966 41 Veľká Lehota Banskobystrický kraj
966 42 Malá Lehota Banskobystrický kraj
966 51 Rudno nad Hronom Banskobystrický kraj
966 52 Tekovská Breznica Banskobystrický kraj
966 52 Orovnica Banskobystrický kraj
966 53 Psiare Banskobystrický kraj
966 53 Hronský Beňadik Banskobystrický kraj
966 61 Kopanice Banskobystrický kraj
966 61 Dolné Hámre Banskobystrický kraj
966 61 Hodruša – Hámre Banskobystrický kraj
966 61 Hámre – Dolné Hámre Banskobystrický kraj
966 63 Banská Hodruša Banskobystrický kraj
966 71 Horné Hámre Banskobystrický kraj
966 71 Župkov Banskobystrický kraj
966 71 Hámre – Horné Hámre Banskobystrický kraj
966 74 Veľké Pole Banskobystrický kraj
966 77 Kľak Banskobystrický kraj
966 77 Ostrý Grúň Banskobystrický kraj
966 78 Hrabičov Banskobystrický kraj
966 81 Voznica Banskobystrický kraj
966 81 Žarnovica Banskobystrický kraj
966 81 Záhorčie Banskobystrický kraj
966 81 Píla Banskobystrický kraj
966 81 Žarnovická Huta Banskobystrický kraj
966 81 Revištské Podzámčie Banskobystrický kraj
966 81 Lukavica Banskobystrický kraj
968 01 Stará Huta Banskobystrický kraj
968 01 Brehy Banskobystrický kraj
968 01 Nová Baňa Banskobystrický kraj
968 01 Záhrb Banskobystrický kraj
968 01 Bukovina Banskobystrický kraj
968 01 Štále Banskobystrický kraj
968 01 Kostivrch Banskobystrický kraj
968 01 Chotár Banskobystrický kraj
965 01 Šášovské Podhradie Banskobystrický kraj
965 01 Stará Kremnička Banskobystrický kraj
965 01 Vieska Banskobystrický kraj
965 01 Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
965 01 Ladomerská Vieska Banskobystrický kraj
966 01 Bzenica Banskobystrický kraj
966 01 Dolná Ždaňa Banskobystrický kraj
966 01 Prestavlky Banskobystrický kraj
966 01 Horná Trnávka Banskobystrický kraj
966 01 Hliník nad Hronom Banskobystrický kraj
966 01 Bukovina Banskobystrický kraj
966 01 Lehôtka pod Brehmi Banskobystrický kraj
966 02 Vyhne Banskobystrický kraj
966 03 Repište Banskobystrický kraj
966 03 Sklené Teplice Banskobystrický kraj
966 04 Horná Ždaňa Banskobystrický kraj
966 04 Prochot Banskobystrický kraj
966 11 Jalná Banskobystrický kraj
966 11 Trnavá Hora Banskobystrický kraj
966 11 Pitelová Banskobystrický kraj
966 11 Hronská Dúbrava Banskobystrický kraj
966 11 Kľačany Banskobystrický kraj
966 21 Lovča Banskobystrický kraj
966 21 Dolná Trnávka Banskobystrický kraj
966 22 Lutila Banskobystrický kraj
966 22 Slaská Banskobystrický kraj
966 23 Lovčica Banskobystrický kraj
966 23 Trubín Banskobystrický kraj
966 23 Lovčica – Trubín Banskobystrický kraj
966 24 Janova Lehota Banskobystrický kraj
966 24 Kosorín Banskobystrický kraj
967 01 Kunešov Banskobystrický kraj
967 01 Kremnica Banskobystrický kraj
967 01 Jastrabá Banskobystrický kraj
967 01 Kremnické Bane Banskobystrický kraj
967 01 Horná Ves Banskobystrický kraj
967 01 Ihráč Banskobystrický kraj
967 01 Lúčky Banskobystrický kraj
967 01 Krahule Banskobystrický kraj
967 01 Kopernica Banskobystrický kraj
967 01 Bartošova Lehôtka Banskobystrický kraj
967 01 Dolná Ves Banskobystrický kraj
967 01 Nevoľné Banskobystrický kraj
974 04 Banská Bystrica Banskobystrický kraj
974 05 Banská Bystrica Banskobystrický kraj
974 09 Banská Bystrica Banskobystrický kraj
984 03 Lučenec Banskobystrický kraj
821 06 Podunajské Biskupice Bratislavský kraj
821 07 Vrakuňa Bratislavský kraj
831 07 Vajnory Bratislavský kraj
841 03 Lamač Bratislavský kraj
841 06 Záhorská Bystrica Bratislavský kraj
841 10 Devín Bratislavský kraj
851 10 Jarovce Bratislavský kraj
851 10 Rusovce Bratislavský kraj
851 10 Čunovo Bratislavský kraj
900 31 Stupava Bratislavský kraj
900 32 Borinka Bratislavský kraj
900 33 Marianka Bratislavský kraj
900 51 Zohor Bratislavský kraj
900 52 Kuchyňa Bratislavský kraj
900 53 Pernek Bratislavský kraj
900 54 Jablonové Bratislavský kraj
900 55 Lozorno Bratislavský kraj
900 61 Gajary Bratislavský kraj
900 62 Kostolište Bratislavský kraj
900 63 Jakubov Bratislavský kraj
900 64 Suchohrad Bratislavský kraj
900 65 Záhorská Ves Bratislavský kraj
900 66 Vysoká pri Morave Bratislavský kraj
900 67 Láb Bratislavský kraj
900 68 Plavecký Štvrtok Bratislavský kraj
901 01 Vinohrádok Bratislavský kraj
901 01 Záhorie Bratislavský kraj
901 01 Malacky Bratislavský kraj
906 35 Plavecký Mikuláš Bratislavský kraj
906 36 Plavecké Podhradie Bratislavský kraj
906 37 Sološnica Bratislavský kraj
906 38 Rohožník Bratislavský kraj
908 72 Závod Bratislavský kraj
908 73 Veľké Leváre Bratislavský kraj
908 74 Malé Leváre Bratislavský kraj
908 75 Studienka Bratislavský kraj
900 01 Harmónia Bratislavský kraj
900 01 Piesok Bratislavský kraj
900 01 Modra Bratislavský kraj
900 21 Svätý Jur Bratislavský kraj
900 23 Viničné Bratislavský kraj
900 26 Slovenský Grob Bratislavský kraj
900 81 Šenkvice Bratislavský kraj
900 84 Báhoň Bratislavský kraj
900 85 Vištuk Bratislavský kraj
900 86 Budmerice Bratislavský kraj
900 86 Štefanová Bratislavský kraj
900 86 Jablonec Bratislavský kraj
900 88 Doľany Bratislavský kraj
900 89 Častá Bratislavský kraj
900 89 Červený Kameň Bratislavský kraj
900 89 Píla Bratislavský kraj
900 90 Dubová Bratislavský kraj
900 91 Limbach Bratislavský kraj
902 01 Vinosady Bratislavský kraj
902 03 Myslenice Bratislavský kraj
900 24 Veľký Biel Bratislavský kraj
900 24 Malý Biel Bratislavský kraj
900 25 Chorvátsky Grob Bratislavský kraj
900 27 Bernolákovo Bratislavský kraj
900 28 Zálesie Bratislavský kraj
900 28 Ivanka pri Dunaji Bratislavský kraj
900 29 Dedinka pri Dunaji Bratislavský kraj
900 29 Nová Dedinka Bratislavský kraj
900 29 Nová Ves pri Dunaji Bratislavský kraj
900 41 Rovinka Bratislavský kraj
900 42 Nová Lipnica Bratislavský kraj
900 42 Dunajská Lužná Bratislavský kraj
900 42 Miloslavov Bratislavský kraj
900 42 Nové Košariská Bratislavský kraj
900 42 Jánošíková Bratislavský kraj
900 42 Alžbetin Dvor Bratislavský kraj
900 43 Kalinkovo Bratislavský kraj
900 43 Hamuliakovo Bratislavský kraj
900 44 Malý Madaras Bratislavský kraj
900 44 Tomášov Bratislavský kraj
900 44 Vlky Bratislavský kraj
900 44 Doma Bratislavský kraj
900 45 Malinovo Bratislavský kraj
900 46 Studené Bratislavský kraj
900 46 Most pri Bratislave Bratislavský kraj
900 50 Kráľová pri Senci Bratislavský kraj
900 82 Blatné Bratislavský kraj
900 83 Čataj Bratislavský kraj
900 84 Igram Bratislavský kraj
900 84 Kaplna Bratislavský kraj
903 01 Tureň Bratislavský kraj
903 01 Senec Bratislavský kraj
903 01 Hrubý Šúr Bratislavský kraj
903 01 Hurbanova Ves Bratislavský kraj
903 01 Kostolná pri Dunaji Bratislavský kraj
903 01 Reca (č. 380,381,383 Bratislavský kraj
903 01 Nový Svet Bratislavský kraj
903 01 Svätý Martin Bratislavský kraj
903 01 Bodov Bratislavský kraj
925 23 Hrubá Borša Bratislavský kraj
925 26 Reca (ostatné čísla) Bratislavský kraj
925 26 Boldog Bratislavský kraj
811 01 Bratislava Bratislavský kraj
811 02 Bratislava Bratislavský kraj
811 03 Bratislava Bratislavský kraj
811 04 Bratislava Bratislavský kraj
811 05 Bratislava Bratislavský kraj
811 06 Bratislava Bratislavský kraj
811 07 Bratislava Bratislavský kraj
811 08 Bratislava Bratislavský kraj
811 09 Bratislava Bratislavský kraj
820 01 Bratislava Bratislavský kraj
821 01 Bratislava Bratislavský kraj
821 02 Bratislava Bratislavský kraj
821 03 Bratislava Bratislavský kraj
821 04 Bratislava Bratislavský kraj
821 05 Bratislava Bratislavský kraj
821 08 Bratislava Bratislavský kraj
821 09 Bratislava Bratislavský kraj
830 00 Bratislava Bratislavský kraj
830 05 Bratislava Bratislavský kraj
830 06 Bratislava Bratislavský kraj
830 07 Bratislava Bratislavský kraj
831 01 Bratislava Bratislavský kraj
831 02 Bratislava Bratislavský kraj
831 03 Bratislava Bratislavský kraj
831 04 Bratislava Bratislavský kraj
831 06 Bratislava Bratislavský kraj
831 51 Bratislava Bratislavský kraj
831 52 Bratislava Bratislavský kraj
831 53 Bratislava Bratislavský kraj
831 54 Bratislava Bratislavský kraj
831 55 Bratislava Bratislavský kraj
840 02 Bratislava Bratislavský kraj
840 08 Bratislava Bratislavský kraj
840 09 Bratislava Bratislavský kraj
841 01 Bratislava Bratislavský kraj
841 02 Bratislava Bratislavský kraj
841 04 Bratislava Bratislavský kraj
841 05 Bratislava Bratislavský kraj
841 07 Bratislava Bratislavský kraj
841 08 Bratislava Bratislavský kraj
850 00 Bratislava Bratislavský kraj
850 09 Bratislava Bratislavský kraj
851 01 Bratislava Bratislavský kraj
851 02 Bratislava Bratislavský kraj
851 03 Bratislava Bratislavský kraj
851 04 Bratislava Bratislavský kraj
851 05 Bratislava Bratislavský kraj
851 06 Bratislava Bratislavský kraj
851 07 Bratislava Bratislavský kraj
053 33 Nálepkovo Košický kraj
053 33 Henclová Košický kraj
053 33 Tichá Voda Košický kraj
053 33 Zahájnica Košický kraj
053 33 Závadka Košický kraj
053 33 Čierna Hora Košický kraj
053 33 Hámre Košický kraj
053 34 Švedlár Košický kraj
053 34 Stará Voda Košický kraj
053 51 Richnava Košický kraj
053 51 Kluknava Košický kraj
053 51 Štefanská Huta Košický kraj
053 51 Hrišovce Košický kraj
055 01 Margecany Košický kraj
055 51 Veľký Folkmar Košický kraj
055 52 Kojšov Košický kraj
055 61 Jaklovce Košický kraj
055 62 Prakovce Košický kraj
055 63 Helcmanovce Košický kraj
055 64 Mníšek nad Hnilcom Košický kraj
055 65 Smolnícka Huta Košický kraj
055 66 Smolník Košický kraj
055 66 Úhorná Košický kraj
055 71 Žakarovce Košický kraj
056 01 Gelnica Košický kraj
040 01 Kavečany Košický kraj
040 01 Staré Mesto Košický kraj
040 13 Ťahanovce Košický kraj
040 11 Lorinčík Košický kraj
040 11 Pereš Košický kraj
040 11 Západ Košický kraj
040 15 Poľov Košický kraj
040 15 Šaca Košický kraj
040 16 Myslava Košický kraj
044 54 Železiarne Košický kraj
040 14 Košická Nová Ves Košický kraj
040 01 Vyšné Opátske Košický kraj
040 17 Šebastovce Košický kraj
040 17 Barca Košický kraj
040 18 Krásna Košický kraj
040 15 Ľudvikov dvor Košický kraj
040 16 Baška Košický kraj
040 18 Nižná Hutka Košický kraj
040 18 Vyšná Hutka Košický kraj
044 01 Drienovec Košický kraj
044 02 Žarnov Košický kraj
044 02 Turnianska Nová Ves Košický kraj
044 02 Hačava Košický kraj
044 02 Háj Košický kraj
044 02 Dvorníky Košický kraj
044 02 Turňa nad Bodvou Košický kraj
044 02 Chorváty Košický kraj
044 02 Zádiel Košický kraj
044 02 Dvorníky – Včeláre Košický kraj
044 02 Včeláre Košický kraj
044 02 Hosťovce Košický kraj
044 05 Janík Košický kraj
044 05 Peder Košický kraj
044 10 Geča Košický kraj
044 11 Trstené pri Hornáde Košický kraj
044 11 Skároš Košický kraj
044 11 Ždaňa Košický kraj
044 12 Hýľov Košický kraj
044 12 Vyšný Klátov Košický kraj
044 12 Nižný Klátov Košický kraj
044 13 Košťany Košický kraj
044 13 Bernátovce Košický kraj
044 13 Buzice Košický kraj
044 13 Valaliky Košický kraj
044 13 Všechsvätých Košický kraj
044 13 Kokšov – Bakša Košický kraj
044 14 Čaňa Košický kraj
044 14 Gyňov Košický kraj
044 14 Geča č. 107-110 Košický kraj
044 15 Nižná Myšľa Košický kraj
044 15 Vyšná Myšľa Košický kraj
044 16 Rákoš Košický kraj
044 16 Bohdanovce Košický kraj
044 16 Blažice Košický kraj
044 16 Vyšný Čaj Košický kraj
044 16 Nižný Čaj Košický kraj
044 17 Slančík Košický kraj
044 17 Nový Salaš Košický kraj
044 17 Slanec Košický kraj
044 17 Slanská Huta Košický kraj
044 18 Slanské Nové Mesto Košický kraj
044 18 Kalša Košický kraj
044 19 Ďurkov Košický kraj
044 19 Ruskov Košický kraj
044 19 Olšovany Košický kraj
044 20 Bukovec Košický kraj
044 20 Malá Ida Košický kraj
044 21 Hodkovce Košický kraj
044 21 Nováčany Košický kraj
044 21 Šemša Košický kraj
044 23 Rudník Košický kraj
044 23 Jasov Košický kraj
044 24 Poproč Košický kraj
044 25 Baňa Lucia Košický kraj
044 25 Vyšný Medzev Košický kraj
044 25 Medzev Košický kraj
044 25 Nižný Medzev Košický kraj
044 26 Štós – kúpele Košický kraj
044 26 Štós Košický kraj
044 31 Sokoľ Košický kraj
044 31 Tepličany Košický kraj
044 31 Kostoľany n/Hornádom Košický kraj
044 31 Malá Vieska Košický kraj
044 31 Družstevná pri Horn. Košický kraj
044 32 Malá Lodina Košický kraj
044 41 Košická Polianka Košický kraj
044 41 Byster Košický kraj
044 41 Zdoba Košický kraj
044 41 Sady nad Torysou Košický kraj
044 42 Košické Oľšany Košický kraj
044 42 Hrašovík Košický kraj
044 42 Rozhanovce Košický kraj
044 42 Beniakovce Košický kraj
044 43 Vajkovce Košický kraj
044 43 Budimír Košický kraj
044 44 Ortáše Košický kraj
044 44 Kráľovce Košický kraj
044 44 Nová Polhora Košický kraj
044 44 Chrastné Košický kraj
044 44 Ploské Košický kraj
044 45 Trsťany Košický kraj
044 45 Borda Košický kraj
044 45 Žírovce Košický kraj
044 45 Herľany Košický kraj
044 45 Bačkovík Košický kraj
044 45 Svinica Košický kraj
044 45 Nižná Kamenica Košický kraj
044 45 Čakanovce Košický kraj
044 45 Bidovce Košický kraj
044 45 Rankovce Košický kraj
044 45 Ďurďošík Košický kraj
044 45 Košický Klečenov Košický kraj
044 45 Vyšná Kamenica Košický kraj
044 47 Vtáčkovce Košický kraj
044 47 Kecerovské Pekľany Košický kraj
044 47 Kecerovské Kostoľany Košický kraj
044 47 Mudrovce Košický kraj
044 47 Boliarov Košický kraj
044 47 Čižatice Košický kraj
044 47 Opiná Košický kraj
044 47 Kecerovský Lipovec Košický kraj
044 47 Kecerovce Košický kraj
044 47 Bunetice Košický kraj
044 55 Veľká Ida Košický kraj
044 55 Komárovce Košický kraj
044 55 Gomboš Košický kraj
044 57 Haniska Košický kraj
044 57 Bočiar Košický kraj
044 57 Sokoľany Košický kraj
044 57 Grajciar Košický kraj
044 58 Belža Košický kraj
044 58 Milhosť Košický kraj
044 58 Seňa Košický kraj
044 58 Kechnec Košický kraj
044 61 Zlatá Idka Košický kraj
044 65 Košická Belá Košický kraj
044 65 Opátka Košický kraj
044 71 Paňovce Košický kraj
044 71 Čečejovce Košický kraj
044 71 Dobogov Košický kraj
044 71 Cestice Košický kraj
044 71 Seleška Košický kraj
044 73 Nižný Lánec Košický kraj
044 73 Rešica Košický kraj
044 73 Buzica Košický kraj
044 74 Vyšný Lánec Košický kraj
044 74 Perín Košický kraj
044 74 Perín – Chym Košický kraj
044 74 Chym Košický kraj
044 81 Kysak Košický kraj
044 81 Trebejov Košický kraj
044 81 Veľká Lodina Košický kraj
044 81 Obišovce Košický kraj
045 01 Mokrance Košický kraj
045 01 Debraď Košický kraj
045 01 Budulov Košický kraj
045 01 Moldava nad Bodvou Košický kraj
071 01 Močarany Košický kraj
071 01 Betlenovce Košický kraj
071 01 Vybúchanec Košický kraj
071 01 Lesné Košický kraj
071 01 Topoľany Košický kraj
071 01 Vŕbovec Košický kraj
071 01 Suché Košický kraj
071 01 Žabany Košický kraj
071 01 Michalovce Košický kraj
071 01 Milovaná Košický kraj
071 01 Petrovce n/Laborcom Košický kraj
071 01 Meďov Košický kraj
072 01 Pozdišovce Košický kraj
072 01 Krásnovce Košický kraj
072 01 Laškovce Košický kraj
072 01 Šamudovce Košický kraj
072 02 Tušická Nová Ves Košický kraj
072 02 Tušice Košický kraj
072 02 Horovce Košický kraj
072 03 Lučkovce Košický kraj
072 03 Moravany Košický kraj
072 03 Rakovec nad Ondavou Košický kraj
072 04 Trhovište Košický kraj
072 04 Piesky Košický kraj
072 04 Bánovce nad Ondavou Košický kraj
072 05 Ložín Košický kraj
072 05 Kačanov Košický kraj
072 05 Bracovce Košický kraj
072 05 Falkušovce Košický kraj
072 06 Malčice Košický kraj
072 06 Markovce Košický kraj
072 06 Hradištská Moľva Košický kraj
072 06 Petrikovce Košický kraj
072 11 Jastrabie pri Michal Košický kraj
072 11 Iňačovce Košický kraj
072 11 Čečehov Košický kraj
072 13 Palín Košický kraj
072 13 Stretavka Košický kraj
072 13 Senné Košický kraj
072 13 Dolný Les Košický kraj
072 13 Stretava Košický kraj
072 13 Zemplínska Široká Košický kraj
072 14 Ortov Košický kraj
072 14 Vysoká nad Uhom Košický kraj
072 14 Ťahyňa Košický kraj
072 14 Pavlovce nad Uhom Košický kraj
072 14 Vysocký Dvor Košický kraj
072 15 Dúbravka Košický kraj
072 15 Budkovce Košický kraj
072 15 Komanica Košický kraj
072 16 Žbince Košický kraj
072 16 Hatalov Košický kraj
072 16 Vrbnica Košický kraj
072 16 Ridzina Košický kraj
072 17 Malé Raškovce Košický kraj
072 17 Slavkovce Košický kraj
072 17 Zemplínske Kopčany Košický kraj
072 21 Nacina Ves Košický kraj
072 21 Voľa Košický kraj
072 21 Stankovce Košický kraj
072 22 Krivošťany Košický kraj
072 22 Strážske Košický kraj
072 22 Pusté Čemerné Košický kraj
072 22 Pláne Košický kraj
072 23 Staré Košický kraj
072 23 Oreské Košický kraj
072 23 Zbudza Košický kraj
072 31 Vinné Košický kraj
072 31 Trnava pri Laborci Košický kraj
072 32 Jovsa Košický kraj
072 32 Kusín Košický kraj
072 32 Poruba p/Vihorlatom Košický kraj
072 33 Závadka Košický kraj
072 33 Hnojné Košický kraj
072 34 Hažín Košický kraj
072 34 Veľké Zalužice Košický kraj
072 34 Malé Zalužice Košický kraj
072 34 Lúčky Košický kraj
072 34 Zalužice Košický kraj
072 36 Klokočov Košický kraj
072 36 Kaluža Košický kraj
072 36 Zemplínska Šírava Košický kraj
072 37 Sliepkovce Košický kraj
072 37 Lastomír Košický kraj
072 54 Bajany Košický kraj
076 71 Čičarovce Košický kraj
076 72 Vojany Košický kraj
076 72 Ižkovce Košický kraj
076 72 Beša Košický kraj
076 74 Drahňov Košický kraj
076 75 Veľké Raškovce Košický kraj
076 75 Oborín Košický kraj
076 75 Kucany Košický kraj
076 77 Veľké Slemence Košický kraj
076 77 Ptrukša Košický kraj
076 77 Ruská Košický kraj
076 77 Budince Košický kraj
079 01 Čierne Pole Košický kraj
079 01 Krížany Košický kraj
079 01 Veľké Kapušany Košický kraj
079 01 Liesková Košický kraj
079 01 Krišovská Liesková Košický kraj
079 01 Kapušianske Vojkovce Košický kraj
079 01 Kapušianske Kľačany Košický kraj
079 01 Maťovské Vojkovce Košický kraj
048 01 Nadabula Košický kraj
048 01 Rožňava Košický kraj
048 01 Čučma Košický kraj
048 01 Rudná Košický kraj
048 01 Rožňavská Baňa Košický kraj
049 11 Silická Brezová Košický kraj
049 11 Vidová Košický kraj
049 11 Slavec Košický kraj
049 11 Plešivec Košický kraj
049 12 Tiba Košický kraj
049 12 Čoltovo Košický kraj
049 12 Gemerská Hôrka Košický kraj
049 12 Meliata Košický kraj
049 12 Bohúňovo Košický kraj
049 21 Betliar Košický kraj
049 22 Gemerská Poloma Košický kraj
049 23 Nižná Slaná Košický kraj
049 23 Kobeliarovo Košický kraj
049 23 Henckovce Košický kraj
049 23 Nižnoslanská Baňa Košický kraj
049 24 Gočovo Košický kraj
049 24 Vlachovo Košický kraj
049 25 Dobšiná Košický kraj
049 26 Vyšná Slaná Košický kraj
049 26 Rejdová Košický kraj
049 31 Rožňavské Bystré Košický kraj
049 31 Rakovnica Košický kraj
049 32 Honce Košický kraj
049 32 Kunova Teplica Košický kraj
049 32 Gočaltovo Košický kraj
049 32 Rozložná Košický kraj
049 32 Štítnik Košický kraj
049 32 Pašková Košický kraj
049 34 Brdárka Košický kraj
049 34 Hanková Košický kraj
049 34 Markuška Košický kraj
049 34 Slavoška Košický kraj
049 35 Petrovo Košický kraj
049 35 Ochtiná Košický kraj
049 35 Roštár Košický kraj
049 35 Koceľovce Košický kraj
049 36 Slavošovce Košický kraj
049 36 Čierna Lehota Košický kraj
049 36 Rochovce Košický kraj
049 41 Pača Košický kraj
049 41 Krásnohor. Podhradie Košický kraj
049 42 Bôrka Košický kraj
049 42 Lúčka Košický kraj
049 42 Drnava Košický kraj
049 42 Lipovník Košický kraj
049 42 Kováčová Košický kraj
049 43 Jablonov nad Turňou Košický kraj
049 43 Silická Jablonica Košický kraj
049 43 Hrušov Košický kraj
049 44 Hrhov Košický kraj
049 45 Jovice Košický kraj
049 45 Krásnohor. Dlhá Lúka Košický kraj
049 51 Brzotín Košický kraj
049 51 Kružná Košický kraj
049 52 Silica Košický kraj
049 55 Ardovo Košický kraj
049 55 Dlhá Ves Košický kraj
049 55 Kečovo Košický kraj
049 71 Stratená Košický kraj
049 71 Dobšin. Ľad. Jaskyňa Košický kraj
049 73 Dedinky Košický kraj
049 73 Dobšinská Maša Košický kraj
980 46 Gemerská Panica Košický kraj
980 46 Bretka Košický kraj
072 33 Fekišovce Košický kraj
072 41 Vyšné Remety Košický kraj
072 41 Remetské Hámre Košický kraj
072 41 Vyšná Rybnica Košický kraj
072 42 Úbrež Košický kraj
072 42 Ruskovce Košický kraj
072 42 Jasenov Košický kraj
072 43 Gajdoš Košický kraj
072 43 Veľké Revištia Košický kraj
072 43 Vyšné Revištia Košický kraj
072 43 Blatné Revištia Košický kraj
072 44 Bunkovce Košický kraj
072 44 Blatná Polianka Košický kraj
072 44 Blatné Remety Košický kraj
072 51 Sejkov Košický kraj
072 51 Orechová Košický kraj
072 51 Krčava Košický kraj
072 51 Husák Košický kraj
072 51 Vyšné Nemecké Košický kraj
072 51 Močidlá Košický kraj
072 52 Tašuľa Košický kraj
072 52 Jenkovce Košický kraj
072 52 Nižné Nemecké Košický kraj
072 53 Bežovce Košický kraj
072 53 Záhor Košický kraj
072 54 Lekárovce Košický kraj
072 54 Pinkovce Košický kraj
072 55 Ostrov Košický kraj
072 55 Kristy Košický kraj
072 55 Svätuš Košický kraj
072 55 Porostov Košický kraj
072 61 Priekopa Košický kraj
072 61 Porúbka Košický kraj
072 61 Vojnatina Košický kraj
072 61 Kolibabovce Košický kraj
072 62 Koromľa Košický kraj
072 62 Petrovce Košický kraj
072 63 Choňkovce Košický kraj
072 63 Koňuš Košický kraj
072 64 Inovce Košický kraj
072 64 Podhoroď Košický kraj
072 64 Ruská Bystrá Košický kraj
072 64 Beňatina Košický kraj
072 64 Ruský Hrabovec Košický kraj
073 01 Sobrance Košický kraj
073 01 Horňa Košický kraj
073 01 Komárovce Košický kraj
073 01 Nižná Rybnica Košický kraj
073 01 Baškovce Košický kraj
073 01 Sobranecké Kúpele Košický kraj
073 01 Hlivištia Košický kraj
073 01 Tibava Košický kraj
052 01 Teplička Košický kraj
052 01 Spišské Tomášovce Košický kraj
053 01 Harichovce Košický kraj
053 11 Smižany Košický kraj
053 11 Iliašovce Košický kraj
053 13 Hadušovce Košický kraj
053 13 Arnutovce Košický kraj
053 13 Letanovce Košický kraj
053 15 Hrabušice Košický kraj
053 15 Betlanovce Košický kraj
053 21 Markušovce Košický kraj
053 21 Lieskovany Košický kraj
053 21 Matejovce nad Hornádom Košický kraj
053 22 Odorín Košický kraj
053 22 Danišovce Košický kraj
053 22 Jamník Košický kraj
053 23 Poráč Košický kraj
053 23 Rudňany Košický kraj
053 31 Novoveská Huta Košický kraj
053 32 Ráztoky Košický kraj
053 32 Bindt Košický kraj
053 32 Hnilčík Košický kraj
053 40 Slovinky Košický kraj
053 42 Kaľava Košický kraj
053 42 Kolinovce Košický kraj
053 42 Krompachy Košický kraj
053 61 Hodkovce Košický kraj
053 61 Vojkovce Košický kraj
053 61 Dobrá Voľa Košický kraj
053 61 Olcnava Košický kraj
053 61 Žehra Košický kraj
053 61 Spišské Vlachy Košický kraj
053 61 Oľšavka Košický kraj
053 61 Slatvina Košický kraj
053 62 Bystrany Košický kraj
053 63 Spišský Hrušov Košický kraj
053 63 Vítkovce Košický kraj
053 63 Hincovce Košický kraj
053 63 Chrasť nad Hornádom Košický kraj
053 63 Trsťany Košický kraj
053 75 Hnilec Košický kraj
053 75 Delava Košický kraj
053 76 Mlynky Košický kraj
053 76 Havrania Dolina Košický kraj
053 76 Palcmanská Maša Košický kraj
053 76 Biele Vody Košický kraj
053 76 Rakovec Košický kraj
053 76 Prostredný Hámor Košický kraj
053 76 Sykavka Košický kraj
075 01 Trebišov Košický kraj
075 01 Milhostov Košický kraj
075 01 Plechotice Košický kraj
075 01 Veľký Ruskov Košický kraj
075 01 Olšina Košický kraj
075 01 Egreš Košický kraj
075 01 Nový Ruskov Košický kraj
075 01 Nový Majer Košický kraj
075 01 Malý Ruskov Košický kraj
076 01 Kožuchov Košický kraj
076 01 Zemplínske Hradište Košický kraj
076 02 Kysta Košický kraj
076 02 Novosad Košický kraj
076 02 Kašov Košický kraj
076 02 Zemplínsky Branč Košický kraj
076 03 Sirník Košický kraj
076 03 Hraň Košický kraj
076 05 Zemplínske Jastrabie Košický kraj
076 05 Brehov Košický kraj
076 05 Cejkov Košický kraj
076 12 Brezina Košický kraj
076 12 Kuzmice Košický kraj
076 12 Dancov Potok Košický kraj
076 12 Slivník Košický kraj
076 13 Kazimír Košický kraj
076 13 Byšta Košický kraj
076 14 Michaľany Košický kraj
076 14 Lastovce Košický kraj
076 14 Luhyňa Košický kraj
076 15 Hrčeľ Košický kraj
076 15 Veľaty Košický kraj
076 16 Úpor Košický kraj
076 16 Stanča Košický kraj
076 16 Zemplínsky Klečenov Košický kraj
076 16 Zemplínska Nová Ves Košický kraj
076 17 Nižný Žipov Košický kraj
076 17 Čeľovce Košický kraj
076 22 Vojčice Košický kraj
076 22 Hriadky Košický kraj
076 31 Klin nad Bodrogom Košický kraj
076 31 Streda nad Bodrogom Košický kraj
076 31 Viničky Košický kraj
076 32 Bara Košický kraj
076 32 Malá Bara Košický kraj
076 32 Veľká Bara Košický kraj
076 32 Borša Košický kraj
076 32 Černochov Košický kraj
076 33 Slovenské Nové Mesto Košický kraj
076 33 Karlov Dvor Košický kraj
076 34 Zemplín Košický kraj
076 34 Ladmovce Košický kraj
076 35 Svätá Mária Košický kraj
076 35 Véč Košický kraj
076 35 N.Vieska pri Bodrogu Košický kraj
076 35 Somotor Košický kraj
076 35 Pavlovo Košický kraj
076 36 Veľký Kamenec Košický kraj
076 36 Malý Kamenec Košický kraj
076 37 Svinice Košický kraj
076 37 Rad Košický kraj
076 37 Hrušov Košický kraj
076 41 Biel Košický kraj
076 41 Dobrá Košický kraj
076 42 Malé Trakany Košický kraj
076 42 Kolónia Košický kraj
076 42 Veľké Trakany Košický kraj
076 43 Čierna Košický kraj
076 43 Boťany Košický kraj
076 43 Čierna nad Tisou Košický kraj
076 51 Pribeník Košický kraj
076 52 Strážne Košický kraj
076 52 Malý Horeš Košický kraj
076 52 Veľký Horeš Košický kraj
076 52 Onča Košický kraj
076 53 Zatín Košický kraj
076 53 Boľ Košický kraj
076 53 Soľnička Košický kraj
076 61 Bačkov Košický kraj
076 61 Stankovce Košický kraj
076 61 Dargov Košický kraj
076 61 Kravany Košický kraj
076 61 Višňov Košický kraj
076 62 Božčice Košický kraj
076 62 Dvorianky Košický kraj
076 62 Parchovany Košický kraj
076 62 Kinčeš Košický kraj
076 62 Hunkovce Košický kraj
076 64 Zemplínska Teplica Košický kraj
076 81 Čerhov Košický kraj
076 82 Malá Tŕňa Košický kraj
076 82 Veľká Tŕňa Košický kraj
076 83 Svätuše Košický kraj
076 83 Vojka Košický kraj
076 84 Leles Košický kraj
076 84 Bačka Košický kraj
076 84 Kapoňa Košický kraj
076 84 Poľany Košický kraj
077 01 Fejséš Košický kraj
077 01 Kráľovský Chlmec Košický kraj
078 01 Veľké Ozorovce Košický kraj
078 01 Sečovce Košický kraj
078 01 Zbehňov Košický kraj
078 01 Malé Ozorovce Košický kraj
078 01 Trnávka Košický kraj
078 01 Albínov Košický kraj
040 12 Košice Košický kraj
040 22 Košice Košický kraj
040 23 Košice Košický kraj
052 05 Spišská Nová Ves Košický kraj
930 28 Madérét Nitriansky kraj
945 01 Nová Osada Nitriansky kraj
945 01 Malá Iža Nitriansky kraj
945 01 Lándor Nitriansky kraj
945 01 Čergov Nitriansky kraj
945 01 Vrbová nad Váhom Nitriansky kraj
945 01 Veľký Harčáš Nitriansky kraj
945 01 Hadovce Nitriansky kraj
945 01 Zlatá Osada Nitriansky kraj
945 01 Kava Nitriansky kraj
945 01 Ďulov Dvor Nitriansky kraj
945 01 Hliník Nitriansky kraj
945 04 Čerhát Nitriansky kraj
945 04 Pavel Nitriansky kraj
945 04 Nová Stráž Nitriansky kraj
946 01 Balvany Nitriansky kraj
946 01 Kameničná Nitriansky kraj
946 02 Čalovec Nitriansky kraj
946 02 Violín Nitriansky kraj
946 03 Veľká Gúta Nitriansky kraj
946 03 Kolárovo Nitriansky kraj
946 03 Malý Ostrov Nitriansky kraj
946 03 Kráľka Nitriansky kraj
946 03 Pačérok Nitriansky kraj
946 03 Veľký Ostrov Nitriansky kraj
946 03 Částa Nitriansky kraj
946 03 Dedina Mládeže Nitriansky kraj
946 03 Čierny Chrbát Nitriansky kraj
946 12 Horná Zlatná Nitriansky kraj
946 12 Zlatná na Ostrove Nitriansky kraj
946 12 Veľký Lél Nitriansky kraj
946 13 Štúrová Nitriansky kraj
946 13 Okoličná na Ostrove Nitriansky kraj
946 14 Lúky Nitriansky kraj
946 14 Bodzianske Lúky Nitriansky kraj
946 14 Lipové Nitriansky kraj
946 14 Sokolce – lúky Nitriansky kraj
946 14 Zemianska Olča Nitriansky kraj
946 15 Tôň Nitriansky kraj
946 16 Holiare Nitriansky kraj
946 16 Bodza Nitriansky kraj
946 17 Sokolce Nitriansky kraj
946 17 Brestovec Nitriansky kraj
946 19 Klížska Nemá Nitriansky kraj
946 19 Kéč Nitriansky kraj
946 19 Trávnik Nitriansky kraj
946 19 Číčov Nitriansky kraj
946 19 Krížový Dvor Nitriansky kraj
946 21 Veľké Kosihy Nitriansky kraj
946 21 Okánikovo Nitriansky kraj
946 31 Chotín Nitriansky kraj
946 32 Šrobárová Nitriansky kraj
946 32 Mudroňovo Nitriansky kraj
946 32 Marcelová Nitriansky kraj
946 32 Krátke Kesy Nitriansky kraj
946 33 Modrany Nitriansky kraj
946 34 Bátorove Kosihy Nitriansky kraj
946 34 Mikulášov Sad Nitriansky kraj
946 35 Búč Nitriansky kraj
946 36 Kravany nad Dunajom Nitriansky kraj
946 37 Moča Nitriansky kraj
946 38 Radvaň nad Dunajom Nitriansky kraj
946 38 Žitava Nitriansky kraj
946 38 Bystrička Nitriansky kraj
946 38 Virt Nitriansky kraj
946 39 Bokroš Nitriansky kraj
946 39 Patince Nitriansky kraj
946 39 Iža Nitriansky kraj
946 51 Aňala Nitriansky kraj
946 51 Aňalské Záhrady Nitriansky kraj
946 51 Nesvady Nitriansky kraj
946 52 Imeľ Nitriansky kraj
946 54 Kotelnica Nitriansky kraj
946 54 Nový Diel Nitriansky kraj
946 54 Bajč Nitriansky kraj
946 54 Chrasť Nitriansky kraj
946 54 Vlkanovo Nitriansky kraj
946 55 Pribeta Nitriansky kraj
946 56 Dulovce Nitriansky kraj
946 57 Svätý Peter Nitriansky kraj
947 01 Vék Nitriansky kraj
947 01 Zelený Háj Nitriansky kraj
947 01 Martovce Nitriansky kraj
947 01 Konkoľ Nitriansky kraj
947 01 Holanovo Nitriansky kraj
947 03 Bohatá Nitriansky kraj
947 03 Nová Trstená Nitriansky kraj
934 01 Veľké Krškany Nitriansky kraj
934 01 Čankov Nitriansky kraj
934 01 Kamenec Nitriansky kraj
934 01 Malé Krškany Nitriansky kraj
934 01 Horša Nitriansky kraj
934 01 Malý Kiar Nitriansky kraj
934 01 Krškany Nitriansky kraj
934 01 Géňa Nitriansky kraj
934 01 Krížny Vrch Nitriansky kraj
934 01 Kalinčiakovo Nitriansky kraj
934 01 Ladislavov Dvor Nitriansky kraj
934 01 Nixbrod Nitriansky kraj
935 02 Žemberovce Nitriansky kraj
935 02 Kamenný Chotár Nitriansky kraj
935 02 Brhlovce Nitriansky kraj
935 03 Jalakšová Nitriansky kraj
935 03 Pečenice Nitriansky kraj
935 03 Bátovce Nitriansky kraj
935 03 Drženice Nitriansky kraj
935 03 Kmeťovce Nitriansky kraj
935 04 Devičany Nitriansky kraj
935 05 Uhliská Nitriansky kraj
935 05 Bohunice Nitriansky kraj
935 05 Pukanec Nitriansky kraj
935 05 Majere Nitriansky kraj
935 06 Jabloňovce Nitriansky kraj
935 21 Malé Kozmálovce Nitriansky kraj
935 21 Tlmače Nitriansky kraj
935 21 Veľké Kozmálovce Nitriansky kraj
935 21 Lipník Nitriansky kraj
935 22 Kozárovce Nitriansky kraj
935 23 Rybník Nitriansky kraj
935 24 Čajkov Nitriansky kraj
935 25 Gondovo Nitriansky kraj
935 25 Opatová Nitriansky kraj
935 25 Svätý Kríž Nitriansky kraj
935 25 Tekovská Nová Ves Nitriansky kraj
935 25 Nová Dedina Nitriansky kraj
935 26 Starý Tekov Nitriansky kraj
935 27 Hronské Kosihy Nitriansky kraj
935 27 Podlužany Nitriansky kraj
935 29 Hronské Kľačany Nitriansky kraj
935 31 Vyšné nad Hronom Nitriansky kraj
935 31 Dolná Seč Nitriansky kraj
935 31 Horná Seč Nitriansky kraj
935 32 Kalná nad Hronom Nitriansky kraj
935 32 Kalná Nitriansky kraj
935 32 Kalnica Nitriansky kraj
935 33 Marušová Nitriansky kraj
935 33 Nový Tekov Nitriansky kraj
935 33 Šándorhalma Nitriansky kraj
935 34 Rohožnica Nitriansky kraj
935 34 Veľký Ďur Nitriansky kraj
935 34 Dolný Ďur Nitriansky kraj
935 34 Horný Ďur Nitriansky kraj
935 35 Iňa Nitriansky kraj
935 35 Tehla Nitriansky kraj
935 35 Lula Nitriansky kraj
935 36 Beša Nitriansky kraj
935 36 Malá Baračka Nitriansky kraj
935 36 Jesenské Nitriansky kraj
935 37 Horný Pial Nitriansky kraj
935 37 Dolný Pial Nitriansky kraj
935 38 Lok Nitriansky kraj
935 39 Mochovce – elektráreň Nitriansky kraj
935 41 Medvecké Nitriansky kraj
935 41 Arma Nitriansky kraj
935 41 Tekovské Lužany Nitriansky kraj
935 51 Bajka Nitriansky kraj
935 51 Turá Nitriansky kraj
935 51 Tekovský Hrádok Nitriansky kraj
935 51 Ondrejovce Nitriansky kraj
935 52 Šarovce Nitriansky kraj
935 52 Veselá Nitriansky kraj
935 55 Hontianska Vrbica Nitriansky kraj
935 55 Zbrojníky Nitriansky kraj
935 55 Pežerňa Nitriansky kraj
935 56 Starý Hrádok Nitriansky kraj
935 56 Mýtne Ludany Nitriansky kraj
935 56 Dobogov Nitriansky kraj
935 57 Žemliare Nitriansky kraj
935 57 Jur nad Hronom Nitriansky kraj
935 61 Domaša Nitriansky kraj
935 61 Vozokany nad Hronom Nitriansky kraj
935 61 Čajakovo Nitriansky kraj
935 61 Hronovce Nitriansky kraj
935 62 Pohronský Ruskov Nitriansky kraj
935 63 Čata Nitriansky kraj
935 64 Kuraľany Nitriansky kraj
935 64 Keť Nitriansky kraj
935 65 Veľké Ludince Nitriansky kraj
935 66 Farná Nitriansky kraj
935 67 Málaš Nitriansky kraj
935 67 Nýrovce Nitriansky kraj
935 68 Čaka Nitriansky kraj
935 69 Plavé Vozokany Nitriansky kraj
935 71 Šalov Nitriansky kraj
935 74 Bielovce Nitriansky kraj
935 74 Pastovce Nitriansky kraj
935 75 Ipeľský Sokolec Nitriansky kraj
935 75 Lontov Nitriansky kraj
935 75 Kubáňovo Nitriansky kraj
935 77 Nový Dvor Nitriansky kraj
935 77 Vyškovce nad Ipľom Nitriansky kraj
935 81 Horné Turovce Nitriansky kraj
935 81 Veľké Turovce Nitriansky kraj
935 81 Dolné Turovce Nitriansky kraj
935 81 Stredné Turovce Nitriansky kraj
935 82 Ipeľské Úľany Nitriansky kraj
935 82 Plášťovce Nitriansky kraj
935 84 Tupá Nitriansky kraj
935 84 Chorvatice Nitriansky kraj
935 84 Horné Semerovce Nitriansky kraj
935 84 Slatina Nitriansky kraj
935 84 Hokovce Nitriansky kraj
935 84 Kráľovičová Nitriansky kraj
935 85 Dolné Semerovce Nitriansky kraj
935 85 Sazdice Nitriansky kraj
935 85 Demandice Nitriansky kraj
935 86 Hontianske Trsťany Nitriansky kraj
935 87 Malinovec Nitriansky kraj
935 87 Bory Nitriansky kraj
935 87 Domadice Nitriansky kraj
935 87 Santovka Nitriansky kraj
936 01 Šahy Nitriansky kraj
936 01 Preseľany nad Ipľom Nitriansky kraj
936 01 Tešmák Nitriansky kraj
936 01 Hrkovce Nitriansky kraj
937 01 Trhyňa Nitriansky kraj
937 01 Malý Pesek Nitriansky kraj
937 01 Veľký Dvor Nitriansky kraj
937 01 Mikula Nitriansky kraj
937 01 Rozina Nitriansky kraj
937 01 Karolína Nitriansky kraj
937 01 Želiezovce Nitriansky kraj
937 01 Jarok Nitriansky kraj
937 01 Malé Ludince Nitriansky kraj
937 01 Zalaba Nitriansky kraj
937 01 Svodov Nitriansky kraj
937 01 Kukučínov Nitriansky kraj
937 01 Sikenica Nitriansky kraj
937 01 Veľký Pesek Nitriansky kraj
949 01 Chrenová Nitriansky kraj
949 01 Mlynárce Nitriansky kraj
949 01 Dražovce Nitriansky kraj
949 01 Kynek Nitriansky kraj
949 01 Párovské Háje Nitriansky kraj
949 01 Čermáň Nitriansky kraj
949 01 Nitra – Staré Mesto Nitriansky kraj
949 01 Zobor Nitriansky kraj
949 05 Dolné Krškany Nitriansky kraj
949 05 Horné Krškany Nitriansky kraj
949 07 Janíkovce Nitriansky kraj
949 11 Klokočina Nitriansky kraj
951 01 Štitáre Nitriansky kraj
951 01 Nitrian.Hrnčiarovce Nitriansky kraj
951 02 Dolné Obdokovce Nitriansky kraj
951 02 Hosťová Nitriansky kraj
951 02 Pohranice Nitriansky kraj
951 03 Čeľadice Nitriansky kraj
951 04 Malý Lapáš Nitriansky kraj
951 04 Veľký Lapáš Nitriansky kraj
951 05 Paňa Nitriansky kraj
951 05 Veľký Cetín Nitriansky kraj
951 06 Horný Vinodol Nitriansky kraj
951 06 Dolný Vinodol Nitriansky kraj
951 06 Vinodol Nitriansky kraj
951 07 Malý Cetín Nitriansky kraj
951 07 Čechynce Nitriansky kraj
951 08 Golianovo Nitriansky kraj
951 12 Ivanka pri Nitre Nitriansky kraj
951 13 Veľká Ves Nitriansky kraj
951 13 Branč Nitriansky kraj
951 15 Veľká Dolina Nitriansky kraj
951 15 Poľný Kesov Nitriansky kraj
951 15 Mojmírovce Nitriansky kraj
951 15 Bačala Nitriansky kraj
951 15 Štefanovičová Nitriansky kraj
951 16 Svätoplukovo Nitriansky kraj
951 17 Cabaj – Čápor Nitriansky kraj
951 17 Čápor Nitriansky kraj
951 17 Cabaj Nitriansky kraj
951 21 Rišňovce Nitriansky kraj
951 22 Alekšince Nitriansky kraj
951 23 Lukáčovce Nitriansky kraj
951 24 Ceroviny Nitriansky kraj
951 24 Malé Zálužie Nitriansky kraj
951 24 Čab Nitriansky kraj
951 24 Sila Nitriansky kraj
951 24 Kapince Nitriansky kraj
951 24 Nové Sady Nitriansky kraj
951 25 Suľany Nitriansky kraj
951 25 Výčapky Nitriansky kraj
951 25 Hruboňovo Nitriansky kraj
951 26 Šurianky Nitriansky kraj
951 26 Perkovce Nitriansky kraj
951 34 Báb Nitriansky kraj
951 34 Veľký Báb Nitriansky kraj
951 34 Alexandrov Dvor Nitriansky kraj
951 34 Malý Báb Nitriansky kraj
951 35 Veľké Zálužie Nitriansky kraj
951 36 Lehota Nitriansky kraj
951 37 Rumanová Nitriansky kraj
951 41 Lužianky Nitriansky kraj
951 42 Andač Nitriansky kraj
951 42 Holotka Nitriansky kraj
951 42 Zbehy Nitriansky kraj
951 43 Čakajovce Nitriansky kraj
951 43 Jelšovce Nitriansky kraj
951 44 Ľudovítová Nitriansky kraj
951 44 Výčapy – Opatovce Nitriansky kraj
951 44 Opatovce – Výčapy Nitriansky kraj
951 45 Horné Lefantovce Nitriansky kraj
951 45 Lefantovce Nitriansky kraj
951 45 Dolné Lefantovce Nitriansky kraj
951 46 Mechenice Nitriansky kraj
951 46 Bádice Nitriansky kraj
951 46 Sokolníky Nitriansky kraj
951 46 Podhorany Nitriansky kraj
951 48 Jarok Nitriansky kraj
951 51 Nová Ves nad Žitavou Nitriansky kraj
951 53 Babindol Nitriansky kraj
951 53 Klasov Nitriansky kraj
951 54 Veľké Chyndice Nitriansky kraj
951 54 Malé Chyndice Nitriansky kraj
951 61 Čifáre Nitriansky kraj
951 61 Telince Nitriansky kraj
951 73 Jelenec Nitriansky kraj
951 74 Žirany Nitriansky kraj
951 78 Kolíňany Nitriansky kraj
951 88 Vajka nad Žitavou Nitriansky kraj
951 88 Martinová Nitriansky kraj
951 88 Lúčnica nad Žitavou Nitriansky kraj
952 01 Vráble Nitriansky kraj
952 01 Horný Ohaj Nitriansky kraj
952 01 Dyčka Nitriansky kraj
952 01 Tajná Nitriansky kraj
952 01 Žitavce Nitriansky kraj
952 01 Melek Nitriansky kraj
940 02 Nové Zámky Nitriansky kraj
940 02 Nový Gúg Nitriansky kraj
941 01 Bánov Nitriansky kraj
941 02 Ondrochov Nitriansky kraj
941 02 Mlynský Sek Nitriansky kraj
941 02 Lipová Nitriansky kraj
941 03 Úľany nad Žitavou Nitriansky kraj
941 04 Mojzesovo Nitriansky kraj
941 05 Černík Nitriansky kraj
941 06 Komjatice Nitriansky kraj
941 07 Veľký Kýr Nitriansky kraj
941 10 Jatov Nitriansky kraj
941 10 Kendereš Nitriansky kraj
941 10 Tvrdošovce Nitriansky kraj
941 10 Dolný Jatov Nitriansky kraj
941 10 Rastislavice Nitriansky kraj
941 10 Malý Jatov Nitriansky kraj
941 11 Palárikovo Nitriansky kraj
941 11 Čiky Nitriansky kraj
941 11 Ľudovítov Nitriansky kraj
941 21 Komoča Nitriansky kraj
941 22 Zemné Nitriansky kraj
941 23 Gúg Nitriansky kraj
941 23 Andovce Nitriansky kraj
941 31 Dvory nad Žitavou Nitriansky kraj
941 31 Branovo Nitriansky kraj
941 32 Čechy Nitriansky kraj
941 32 Semerovo Nitriansky kraj
941 33 Kolta Nitriansky kraj
941 34 Jasová Nitriansky kraj
941 35 Dvor Mikuláš Nitriansky kraj
941 35 Dubník Nitriansky kraj
941 36 Rúbaň Nitriansky kraj
941 37 Strekov Nitriansky kraj
941 37 Štefan Nitriansky kraj
941 41 Bešeňov Nitriansky kraj
941 42 Veľké Lovce Nitriansky kraj
941 43 Dolný Ohaj Nitriansky kraj
941 44 Vlkas Nitriansky kraj
941 44 Hul Nitriansky kraj
941 45 Malá Maňa Nitriansky kraj
941 45 Maňa Nitriansky kraj
941 45 Veľká Maňa Nitriansky kraj
941 46 Trávnica Nitriansky kraj
941 47 Radava Nitriansky kraj
941 48 Podhájska Nitriansky kraj
941 48 Svätuša Nitriansky kraj
941 48 Belek Nitriansky kraj
941 49 Bardoňovo Nitriansky kraj
941 50 Hurbanovce Nitriansky kraj
941 50 Dedinka Nitriansky kraj
941 51 Pozba Nitriansky kraj
941 62 Michal nad Žitavou Nitriansky kraj
941 62 Kmeťovo Nitriansky kraj
942 01 Kostolný Sek Nitriansky kraj
942 01 Šurany Nitriansky kraj
942 01 Nitriansky Hrádok Nitriansky kraj
943 04 Obid Nitriansky kraj
943 42 Nová Osada Nitriansky kraj
943 42 Diva Nitriansky kraj
943 42 Gbelce Nitriansky kraj
943 42 Arad Nitriansky kraj
943 42 Nová Vieska Nitriansky kraj
943 42 Šarkan Nitriansky kraj
943 52 Malá Mužla Nitriansky kraj
943 52 Čenkov Nitriansky kraj
943 52 Jurský Chlm Nitriansky kraj
943 52 Mužla Nitriansky kraj
943 53 Belá Nitriansky kraj
943 53 Ľubá Nitriansky kraj
943 54 Svodín Nitriansky kraj
943 55 Bruty Nitriansky kraj
943 56 Bíňa Nitriansky kraj
943 56 Kolónia Nitriansky kraj
943 57 Kamenín Nitriansky kraj
943 58 Kamenný Most Nitriansky kraj
943 59 Sikenička Nitriansky kraj
943 59 Pavlová Nitriansky kraj
943 60 Nána Nitriansky kraj
943 61 Malé Kosihy Nitriansky kraj
943 61 Salka Nitriansky kraj
943 65 Kamenica nad Hronom Nitriansky kraj
943 65 Malá nad Hronom Nitriansky kraj
943 65 Bajtava Nitriansky kraj
943 65 Chľaba Nitriansky kraj
943 65 Kováčov Nitriansky kraj
943 65 Leľa Nitriansky kraj
925 71 Trnovec nad Váhom Nitriansky kraj
925 71 Kľučiareň Nitriansky kraj
925 71 Horný Jatov Nitriansky kraj
925 72 Selice Nitriansky kraj
925 81 Diakovce Nitriansky kraj
925 82 Tešedíkovo Nitriansky kraj
925 83 Žihárec Nitriansky kraj
925 84 Vlčany Nitriansky kraj
925 85 Neded Nitriansky kraj
925 91 Kráľová nad Váhom Nitriansky kraj
927 01 Hetméň Nitriansky kraj
927 05 Dlhá nad Váhom Nitriansky kraj
951 31 Gorazdov Nitriansky kraj
951 31 Močenok Nitriansky kraj
951 32 Horná Kráľová Nitriansky kraj
951 33 Hájske Nitriansky kraj
955 01 Záhrada Nitriansky kraj
955 01 Chrabrany Nitriansky kraj
955 01 Podhradie Nitriansky kraj
955 01 Malé Bedzany Nitriansky kraj
955 01 Velušovce Nitriansky kraj
955 01 Veľké Bedzany Nitriansky kraj
955 01 Závada Nitriansky kraj
955 01 Práznovce Nitriansky kraj
955 01 Tovarníky Nitriansky kraj
955 01 Nemčice Nitriansky kraj
956 01 Malé Dvorany Nitriansky kraj
956 01 Veľké Dvorany Nitriansky kraj
956 01 Blesovce Nitriansky kraj
956 01 Lipovník Nitriansky kraj
956 01 Bojná Nitriansky kraj
956 02 Urmince Nitriansky kraj
956 02 Kľačany Nitriansky kraj
956 03 Horné Štitáre Nitriansky kraj
956 03 Hajná Nová Ves Nitriansky kraj
956 03 Krtovce Nitriansky kraj
956 05 Radošina Nitriansky kraj
956 05 Vozokany Nitriansky kraj
956 05 Nitrianska Blatnica Nitriansky kraj
956 05 Bzince Nitriansky kraj
956 06 Svrbice Nitriansky kraj
956 06 Šalgovce Nitriansky kraj
956 06 Orešany Nitriansky kraj
956 06 Ardanovce Nitriansky kraj
956 07 Lužany Nitriansky kraj
956 07 Behynce Nitriansky kraj
956 07 Veľké Ripňany Nitriansky kraj
956 07 Malé Ripňany Nitriansky kraj
956 07 Biskupová Nitriansky kraj
956 08 Bodok Nitriansky kraj
956 08 Horné Obdokovce Nitriansky kraj
956 08 Obsolovce Nitriansky kraj
956 08 Čermany Nitriansky kraj
956 11 Mýtna Nová Ves Nitriansky kraj
956 11 Dvorany nad Nitrou Nitriansky kraj
956 11 Ludanice Nitriansky kraj
956 12 Belince Nitriansky kraj
956 12 Kamanová Nitriansky kraj
956 12 Preseľany Nitriansky kraj
956 13 Hrušovany Nitriansky kraj
956 13 Koniarovce Nitriansky kraj
956 14 Súlovce Nitriansky kraj
956 14 Oponice Nitriansky kraj
956 15 Kovarce Nitriansky kraj
956 16 Nitrianska Streda Nitriansky kraj
956 16 Čeľadince Nitriansky kraj
956 17 Solčany Nitriansky kraj
956 19 Krnča Nitriansky kraj
956 21 Tesáre Nitriansky kraj
956 21 Jacovce Nitriansky kraj
956 21 Kuzmice Nitriansky kraj
956 22 Prašice Nitriansky kraj
956 22 Tvrdomestice Nitriansky kraj
956 22 Nemečky Nitriansky kraj
956 31 Krušovce Nitriansky kraj
956 31 Horné Chlebany Nitriansky kraj
956 31 Dolné Chlebany Nitriansky kraj
956 32 Rajčany Nitriansky kraj
956 38 Solčianky Nitriansky kraj
956 38 Norovce Nitriansky kraj
951 52 Vieska nad Žitavou Nitriansky kraj
951 52 Slepčany Nitriansky kraj
951 62 Nevidzany Nitriansky kraj
951 71 Velčice Nitriansky kraj
951 71 Horné Sľažany Nitriansky kraj
951 71 Dolné Sľažany Nitriansky kraj
951 71 Sľažany Nitriansky kraj
951 72 Neverice Nitriansky kraj
951 75 Beladice Nitriansky kraj
951 75 Chrašťany Nitriansky kraj
951 75 Pustý Chotár Nitriansky kraj
951 76 Mlyňany Nitriansky kraj
951 76 Choča Nitriansky kraj
951 76 Tesáre nad Žitavou Nitriansky kraj
951 76 Tesárske Mlyňany Nitriansky kraj
951 77 Ladice Nitriansky kraj
951 77 Kostoľany p/Tribečom Nitriansky kraj
951 81 Nemčiňany Nitriansky kraj
951 82 Veľké Vozokany Nitriansky kraj
951 82 Malé Vozokany Nitriansky kraj
951 82 Červený Hrádok Nitriansky kraj
951 85 Skýcov Nitriansky kraj
951 87 Závada Nitriansky kraj
951 87 Olichov Nitriansky kraj
951 87 Volkovce Nitriansky kraj
951 91 Hosťovce Nitriansky kraj
951 91 Mankovce Nitriansky kraj
951 91 Zlatno Nitriansky kraj
951 92 Žikava Nitriansky kraj
951 92 Lovce Nitriansky kraj
951 93 Topoľčianky Nitriansky kraj
951 93 Machulince Nitriansky kraj
951 94 Hostie Nitriansky kraj
951 95 Obyce Nitriansky kraj
951 96 Jedľové Kostoľany Nitriansky kraj
951 97 Žitavany Nitriansky kraj
953 01 Chyzerovce Nitriansky kraj
953 01 Čaradice Nitriansky kraj
953 01 Martin nad Žitavou Nitriansky kraj
953 05 Prílepy Nitriansky kraj
953 05 Čierne Kľačany Nitriansky kraj
966 54 Tekovské Nemce Nitriansky kraj
934 05 Levice Nitriansky kraj
943 01 Štúrovo Nitriansky kraj
945 05 Komárno Nitriansky kraj
955 03 Topoľčany Nitriansky kraj
085 01 Richvald Prešovský kraj
085 01 Bardejovská Nová Ves Prešovský kraj
085 01 Bardejov Prešovský kraj
085 01 Dlhá Lúka Prešovský kraj
085 01 Bardejovská Zábava Prešovský kraj
085 01 Miháľov Prešovský kraj
086 01 Rokytov Prešovský kraj
086 01 Tarnov Prešovský kraj
086 01 Mokroluh Prešovský kraj
086 01 Zlaté Prešovský kraj
086 02 Cigeľka Prešovský kraj
086 02 Vyšný Tvarožec Prešovský kraj
086 02 Frička Prešovský kraj
086 02 Sveržov Prešovský kraj
086 02 Nižný Tvarožec Prešovský kraj
086 02 Petrová Prešovský kraj
086 02 Gaboltov Prešovský kraj
086 04 Gerlachov Prešovský kraj
086 04 Kurov Prešovský kraj
086 04 Krivé Prešovský kraj
086 04 Kružlovská Huta Prešovský kraj
086 04 Kružlov Prešovský kraj
086 04 Kríže Prešovský kraj
086 04 Bogliarka Prešovský kraj
086 05 Lukov Prešovský kraj
086 05 Livovská Huta Prešovský kraj
086 05 Livov Prešovský kraj
086 06 Snakov Prešovský kraj
086 06 Malcov Prešovský kraj
086 06 Hrabské Prešovský kraj
086 06 Lenartov Prešovský kraj
086 11 Komárov Prešovský kraj
086 11 Poliakovce Prešovský kraj
086 11 Hrabovec Prešovský kraj
086 11 Brezovka Prešovský kraj
086 12 Kožany Prešovský kraj
086 12 Kučín Prešovský kraj
086 12 Porúbka Prešovský kraj
086 12 Kurima Prešovský kraj
086 12 Ortuťová Prešovský kraj
086 12 Lipová Prešovský kraj
086 12 Šašová Prešovský kraj
086 12 Dubinné Prešovský kraj
086 12 Nemcovce Prešovský kraj
086 14 Hažlín Prešovský kraj
086 14 Beloveža Prešovský kraj
086 21 Nižná Voľa Prešovský kraj
086 21 Vyšná Voľa Prešovský kraj
086 21 Lukavica Prešovský kraj
086 21 Rešov Prešovský kraj
086 22 Šiba Prešovský kraj
086 22 Kľušovská Zábava Prešovský kraj
086 22 Kľušov Prešovský kraj
086 22 Kobyly Prešovský kraj
086 22 Hervartov Prešovský kraj
086 31 Bardejovské Kúpele Prešovský kraj
086 33 Regetovka Prešovský kraj
086 33 Chmeľová Prešovský kraj
086 33 Stebník Prešovský kraj
086 33 Stebnícka Huta Prešovský kraj
086 33 Zborov Prešovský kraj
086 33 Smilno Prešovský kraj
086 35 Becherov Prešovský kraj
086 36 Ondavka Prešovský kraj
086 36 Vyšná Polianka Prešovský kraj
086 36 Jedlinka Prešovský kraj
086 36 Mikulášová Prešovský kraj
086 36 Nižná Polianka Prešovský kraj
086 36 Hutka Prešovský kraj
086 36 Varadka Prešovský kraj
086 37 Šarišské Čierne Prešovský kraj
086 37 Andrejová Prešovský kraj
086 41 Raslavice Prešovský kraj
086 41 Tročany Prešovský kraj
086 41 Abrahámovce Prešovský kraj
086 41 Nižné Raslavice Prešovský kraj
086 41 Vyšné Raslavice Prešovský kraj
086 41 Vaniškovce Prešovský kraj
086 41 Janovce Prešovský kraj
086 41 Lopúchov Prešovský kraj
086 42 Fričkovce Prešovský kraj
086 42 Osikov Prešovský kraj
086 42 Bartošovce Prešovský kraj
086 42 Hertník Prešovský kraj
086 43 Koprivnica Prešovský kraj
086 43 Stuľany Prešovský kraj
086 43 Buclovany Prešovský kraj
086 45 Lascov Prešovský kraj
086 45 Vyšný Kručov Prešovský kraj
086 45 Marhaň Prešovský kraj
086 45 Harhaj Prešovský kraj
086 45 Dubie Prešovský kraj
086 46 Oľšavce Prešovský kraj
086 46 Hankovce Prešovský kraj
086 46 Kochanovce Prešovský kraj
087 01 Brezov Prešovský kraj
066 01 Brekov Prešovský kraj
066 01 Brestov Prešovský kraj
066 01 Myslina Prešovský kraj
066 01 Závadka Prešovský kraj
066 01 Kochanovce Prešovský kraj
066 01 Humenné Prešovský kraj
066 01 Lackovce Prešovský kraj
066 01 Jasenov Prešovský kraj
066 01 Valaškovce Prešovský kraj
067 01 Hrabovec n/ Laborcom Prešovský kraj
067 11 Nižné Ladičkovce Prešovský kraj
067 11 Vyšné Ladičkovce Prešovský kraj
067 11 Ľubiša Prešovský kraj
067 12 Zbudské Dlhé Prešovský kraj
067 12 Koškovce Prešovský kraj
067 12 Hankovce Prešovský kraj
067 12 Dedačov Prešovský kraj
067 13 Jabloň Prešovský kraj
067 13 Slovenské Krivé Prešovský kraj
067 13 Rokytov pri Humennom Prešovský kraj
067 22 Ohradzany Prešovský kraj
067 22 Gruzovce Prešovský kraj
067 22 Sopkovce Prešovský kraj
067 22 Slovenská Volová Prešovský kraj
067 23 Turcovce Prešovský kraj
067 23 Černina Prešovský kraj
067 23 Baškovce Prešovský kraj
067 23 Hrubov Prešovský kraj
067 24 Jankovce Prešovský kraj
067 24 Lukačovce Prešovský kraj
067 24 Víťazovce Prešovský kraj
067 31 Veľopolie Prešovský kraj
067 31 Udavské Prešovský kraj
067 32 Vyšný Hrušov Prešovský kraj
067 32 Rovné Prešovský kraj
067 32 Maškovce Prešovský kraj
067 32 Adidovce Prešovský kraj
067 33 Papín Prešovský kraj
067 33 Zubné Prešovský kraj
067 33 Nechválova Polianka Prešovský kraj
067 34 Nižná Jablonka Prešovský kraj
067 34 Vyšná Jablonka Prešovský kraj
067 41 Porúbka Prešovský kraj
067 41 Chlmec Prešovský kraj
067 41 Ptičie Prešovský kraj
067 45 Karná Prešovský kraj
067 45 Lieskovec Prešovský kraj
067 45 Hudcovce Prešovský kraj
067 45 Topoľovka Prešovský kraj
067 82 Modra nad Cirochou Prešovský kraj
067 83 Hažín nad Cirochou Prešovský kraj
067 83 Kamienka Prešovský kraj
067 83 Kamenica n/Cirochou Prešovský kraj
094 06 Košarovce Prešovský kraj
094 07 Pakostov Prešovský kraj
094 07 Rohožník Prešovský kraj
094 07 Vyšná Sitnica Prešovský kraj
094 07 Nižná Sitnica Prešovský kraj
094 07 Ruská Kajňa Prešovský kraj
094 08 Závada Prešovský kraj
094 08 Ruská Poruba Prešovský kraj
094 08 Prituľany Prešovský kraj
059 01 Strážky Prešovský kraj
059 01 Krížová Ves Prešovský kraj
059 01 Spišská Belá Prešovský kraj
059 02 Slovenská Ves Prešovský kraj
059 02 Výborná Prešovský kraj
059 02 Vojňany Prešovský kraj
059 04 Jezersko Prešovský kraj
059 04 Reľov Prešovský kraj
059 04 Matiašovce Prešovský kraj
059 04 Spišské Hanušovce Prešovský kraj
059 04 Hágy Prešovský kraj
059 04 Zálesie Prešovský kraj
059 06 Červený Kláštor Prešovský kraj
059 06 Červený Kláštor-kúp. Prešovský kraj
059 06 Lechnica Prešovský kraj
059 07 Lendak Prešovský kraj
059 52 Veľká Lomnica Prešovský kraj
059 52 Stará Lesná Prešovský kraj
059 71 Hradisko Prešovský kraj
059 71 Vlkovce Prešovský kraj
059 71 Tvarožná Prešovský kraj
059 71 Ľubica Prešovský kraj
059 72 Pikovce Prešovský kraj
059 72 Vlková Prešovský kraj
059 72 Abrahámovce Prešovský kraj
059 72 Vrbov Prešovský kraj
059 73 Žakovce Prešovský kraj
059 76 Rakúsy Prešovský kraj
059 76 Stráne pod Tatrami Prešovský kraj
059 76 Mlynčeky Prešovský kraj
059 78 Veľká Franková Prešovský kraj
059 78 Malá Franková Prešovský kraj
059 79 Osturňa Prešovský kraj
059 92 Huncovce Prešovský kraj
059 93 Bušovce Prešovský kraj
059 93 Podhorany Prešovský kraj
059 94 Majerka Prešovský kraj
059 94 Holumnica Prešovský kraj
059 94 Jurské Prešovský kraj
059 94 Stotince Prešovský kraj
059 94 Ihľany Prešovský kraj
059 95 Toporec Prešovský kraj
060 01 Kežmarok Prešovský kraj
060 01 Malý Slavkov Prešovský kraj
061 01 Lysá nad Dunajcom Prešovský kraj
061 01 Havka Prešovský kraj
061 01 Spišská Stará Ves Prešovský kraj
061 01 Majere Prešovský kraj
053 02 Roškovce Prešovský kraj
053 02 Spišský Hrhov Prešovský kraj
053 02 Domaňovce Prešovský kraj
053 02 Klčov Prešovský kraj
053 02 Nemešany Prešovský kraj
053 02 Doľany Prešovský kraj
053 03 Jablonov Prešovský kraj
053 03 Lúčka Prešovský kraj
053 04 Baldovce Prešovský kraj
053 04 Spišské Podhradie Prešovský kraj
053 04 Studenec Prešovský kraj
053 04 Buglovce Prešovský kraj
053 04 Katúň Prešovský kraj
053 05 Poľanovce Prešovský kraj
053 05 Korytné Prešovský kraj
053 05 Dúbrava Prešovský kraj
053 05 Pongrácovce Prešovský kraj
053 05 Granč – Petrovce Prešovský kraj
053 05 Beharovce Prešovský kraj
053 05 Harakovce Prešovský kraj
053 06 Bijacovce Prešovský kraj
053 06 Ordzovany Prešovský kraj
053 14 Bukovinka Prešovský kraj
053 14 Spišský Štvrtok Prešovský kraj
053 14 Dravce Prešovský kraj
053 14 Mečedelovce Prešovský kraj
053 71 Vyšné Repaše Prešovský kraj
053 71 Uloža Prešovský kraj
053 71 Nižné Repaše Prešovský kraj
053 71 Torysky Prešovský kraj
053 71 Pavľany Prešovský kraj
053 73 Brutovce Prešovský kraj
053 73 Podproč Prešovský kraj
053 73 Vyšný Slavkov Prešovský kraj
053 73 Oľšavica Prešovský kraj
054 01 Závada Prešovský kraj
054 01 Dlhé Stráže Prešovský kraj
054 01 Kurimany Prešovský kraj
054 01 Levoča Prešovský kraj
054 01 Levočská Dolina Prešovský kraj
054 01 Levočské Lúky Prešovský kraj
067 01 Valentovce Prešovský kraj
067 01 Volica Prešovský kraj
067 01 Zbudská Belá Prešovský kraj
067 01 Brestov nad Laborcom Prešovský kraj
067 01 Radvaň nad Laborcom Prešovský kraj
067 02 Roškovce Prešovský kraj
067 02 Sukov Prešovský kraj
067 02 Čabiny Prešovský kraj
067 04 Repejov Prešovský kraj
067 04 Krivá Oľka Prešovský kraj
067 04 Oľka Prešovský kraj
067 13 Zbojné Prešovský kraj
067 16 Oľšinkov Prešovský kraj
067 16 Čabalovce Prešovský kraj
067 16 Výrava Prešovský kraj
067 16 Svetlice Prešovský kraj
067 52 Habura Prešovský kraj
067 52 Čertižné Prešovský kraj
068 01 Medzilaborce Prešovský kraj
068 01 Krásny Brod Prešovský kraj
068 01 Borov Prešovský kraj
068 01 Ňagov Prešovský kraj
068 01 Palota Prešovský kraj
068 01 Rokytovce Prešovský kraj
068 01 Kalinov Prešovský kraj
068 01 Vydraň Prešovský kraj
058 01 Veľká Prešovský kraj
058 01 Kvetnica Prešovský kraj
058 01 Spišská Sobota Prešovský kraj
058 01 Gánovce Prešovský kraj
058 01 Filice Prešovský kraj
058 01 Poprad Prešovský kraj
058 01 Stráže pod Tatrami Prešovský kraj
059 11 Hozelec Prešovský kraj
059 11 Úsvit Prešovský kraj
059 12 Švábovce Prešovský kraj
059 12 Hôrka Prešovský kraj
059 12 Primovce Prešovský kraj
059 12 Kišovce Prešovský kraj
059 12 Ondrej Prešovský kraj
059 13 Machalovce Prešovský kraj
059 13 Jánovce Prešovský kraj
059 14 Vydrník Prešovský kraj
059 14 Spišský Štiavnik Prešovský kraj
059 16 Hranovnica Prešovský kraj
059 17 Vernár Prešovský kraj
059 18 Kravany Prešovský kraj
059 18 Spišské Bystré Prešovský kraj
059 19 Vikartovce Prešovský kraj
059 21 Svit Prešovský kraj
059 31 Lučivná Prešovský kraj
059 34 Spišská Teplica Prešovský kraj
059 35 Batizovce Prešovský kraj
059 36 Mengusovce Prešovský kraj
059 37 Štôla Prešovský kraj
059 38 Štrba Prešovský kraj
059 39 Nižná Šuňava Prešovský kraj
059 39 Šuňava Prešovský kraj
059 40 Liptovská Teplička Prešovský kraj
059 41 Tatranská Štrba Prešovský kraj
059 42 Gerlachov Prešovský kraj
059 51 Matejovce Prešovský kraj
059 54 Tatranská Kotlina Prešovský kraj
059 55 Ždiar Prešovský kraj
059 56 Podspády Prešovský kraj
059 56 Tatranská Javorina Prešovský kraj
059 56 Javorina Prešovský kraj
059 60 Tatranská Lomnica Prešovský kraj
059 60 Tatranská Lesná Prešovský kraj
059 60 Kežmarské Žľaby Prešovský kraj
059 60 Tatranské Matliare Prešovský kraj
059 81 Dolný Smokovec Prešovský kraj
059 83 Nová Polianka Prešovský kraj
059 84 Vyšné Hágy Prešovský kraj
059 85 Štrbské Pleso Prešovský kraj
059 86 Nová Lesná Prešovský kraj
059 91 Veľký Slavkov Prešovský kraj
059 91 Mlynica Prešovský kraj
062 01 Starý Smokovec Prešovský kraj
062 01 Horný Smokovec Prešovský kraj
062 01 Nový Smokovec Prešovský kraj
062 01 Tatranská Polianka Prešovský kraj
062 01 Vysoké Tatry Prešovský kraj
062 01 Tatranské Zruby Prešovský kraj
080 01 Vydumanec Prešovský kraj
080 01 Cemjata Prešovský kraj
080 01 Šalgovík Prešovský kraj
080 01 Malý Šariš Prešovský kraj
080 01 Haniska Prešovský kraj
080 01 Vysielač Prešovský kraj
080 01 Župčany Prešovský kraj
080 05 Ruská Nová Ves Prešovský kraj
080 05 Teriakovce Prešovský kraj
080 05 Solivar Prešovský kraj
080 06 Ľubotice Prešovský kraj
080 06 Šarišské Lúky Prešovský kraj
080 06 Podhradík Prešovský kraj
080 06 Vyšná Šebastová Prešovský kraj
080 06 Severná Prešovský kraj
080 06 Nižná Šebastová Prešovský kraj
082 01 Kendice Prešovský kraj
082 01 Drienovská Nová Ves Prešovský kraj
082 03 Ličartovce Prešovský kraj
082 03 Bretejovce Prešovský kraj
082 03 Janovík Prešovský kraj
082 03 Lemešany Prešovský kraj
082 03 Seniakovce Prešovský kraj
082 04 Drienov Prešovský kraj
082 05 Varhaňovce Prešovský kraj
082 05 Brestov Prešovský kraj
082 05 Šarišské Bohdanovce Prešovský kraj
082 06 Mirkovce Prešovský kraj
082 06 Dúbrava Prešovský kraj
082 06 Niereše Prešovský kraj
082 06 Žehňa Prešovský kraj
082 07 Lesíček Prešovský kraj
082 07 Tuhrina Prešovský kraj
082 07 Lúčina Prešovský kraj
082 07 Červenica Prešovský kraj
082 07 Dubník Prešovský kraj
082 12 Lipníky Prešovský kraj
082 12 Taľka Prešovský kraj
082 12 Kapušany Prešovský kraj
082 12 Okružná Prešovský kraj
082 12 Chmeľovec Prešovský kraj
082 12 Lada Prešovský kraj
082 12 Nemcovce Prešovský kraj
082 12 Fulianka Prešovský kraj
082 12 Šarišská Poruba Prešovský kraj
082 12 Zimná Studňa Prešovský kraj
082 12 Podhorany Prešovský kraj
082 12 Trnkov Prešovský kraj
082 13 Demjata Prešovský kraj
082 13 Tulčík Prešovský kraj
082 14 Šarišská Trstená Prešovský kraj
082 14 Proč Prešovský kraj
082 14 Pušovce Prešovský kraj
082 14 Čelovce Prešovský kraj
082 15 Chmeľov Prešovský kraj
082 15 Lipníky – Podhrabina Prešovský kraj
082 15 Podhrabina Prešovský kraj
082 16 Záhradné Prešovský kraj
082 16 Fintice Prešovský kraj
082 21 Kanaš Prešovský kraj
082 21 Medzany Prešovský kraj
082 21 Veľký Šariš Prešovský kraj
082 32 Lažany Prešovský kraj
082 32 Šarišské Lužianky Prešovský kraj
082 32 Svinia Prešovský kraj
082 32 Kojatice Prešovský kraj
082 32 Kojatická Dolina Prešovský kraj
082 33 Hrabkov Prešovský kraj
082 33 Krížovany Prešovský kraj
082 33 Chminianska Nová Ves Prešovský kraj
082 33 Ondrašovce Prešovský kraj
082 33 Bunde Prešovský kraj
082 33 Chminian. Jakubovany Prešovský kraj
082 33 Chmiňany Prešovský kraj
082 35 Hendrichovce Prešovský kraj
082 35 Štefanovce Prešovský kraj
082 35 Hermanovce Prešovský kraj
082 35 Bertotovce Prešovský kraj
082 36 Šindliar Prešovský kraj
082 36 Lačnov Prešovský kraj
082 36 Salvátor Prešovský kraj
082 36 Lipovce Prešovský kraj
082 36 Lipovce – chaty Prešovský kraj
082 37 Široké Prešovský kraj
082 37 Fričovce Prešovský kraj
082 37 Pod Braniskom Prešovský kraj
082 38 Dolina Prešovský kraj
082 38 Ovčie Prešovský kraj
082 38 Víťaz Prešovský kraj
082 41 Kvačany Prešovský kraj
082 41 Rokycany Prešovský kraj
082 41 Bajerov Prešovský kraj
082 41 Žipov Prešovský kraj
082 41 Brežany Prešovský kraj
082 42 Bzenov Prešovský kraj
082 42 Radatice Prešovský kraj
082 42 Ruské Pekľany Prešovský kraj
082 42 Ľubovec Prešovský kraj
082 42 Janov Prešovský kraj
082 43 Sedlice Prešovský kraj
082 43 Suchá Dolina Prešovský kraj
082 44 Klenov Prešovský kraj
082 44 Miklušovce Prešovský kraj
082 52 Dulova Ves Prešovský kraj
082 52 Kokošovce Prešovský kraj
082 52 Zlatá Baňa Prešovský kraj
082 52 Abranovce Prešovský kraj
082 52 Sigord Prešovský kraj
082 53 Petrovany Prešovský kraj
082 53 Močarmany Prešovský kraj
082 53 Záborské Prešovský kraj
082 66 Gregorovce Prešovský kraj
082 67 Malý Slivník Prešovský kraj
082 67 Hradisko Prešovský kraj
082 67 Mošurov Prešovský kraj
082 67 Závadka Prešovský kraj
082 67 Žatkovce Prešovský kraj
082 67 Geraltov Prešovský kraj
082 67 Veľký Slivník Prešovský kraj
082 67 Terňa Prešovský kraj
082 67 Babin Potok Prešovský kraj
082 67 Furmanec Prešovský kraj
082 22 Ostrovany Prešovský kraj
082 22 Šarišské Michaľany Prešovský kraj
082 56 Pečovská Nová Ves Prešovský kraj
082 56 Hanigovce Prešovský kraj
082 56 Jakubova Voľa Prešovský kraj
082 56 Červenica pri Sabin. Prešovský kraj
082 57 Ľutina Prešovský kraj
082 57 Olejníkov Prešovský kraj
082 57 Majdan Prešovský kraj
082 61 Uzovský Šalgov Prešovský kraj
082 61 Ražňany Prešovský kraj
082 63 Daletice Prešovský kraj
082 63 Uzovské Pekľany Prešovský kraj
082 63 Renčišov Prešovský kraj
082 63 Močidľany Prešovský kraj
082 63 Jarovnice Prešovský kraj
082 66 Hubošovce Prešovský kraj
082 66 Šarišské Sokolovce Prešovský kraj
082 66 Ratvaj Prešovský kraj
082 66 Uzovce Prešovský kraj
082 66 Bodovce Prešovský kraj
082 71 Milpoš Prešovský kraj
082 71 Budzín Prešovský kraj
082 71 Lipany Prešovský kraj
082 71 Potoky Prešovský kraj
082 71 Rožkovany Prešovský kraj
082 71 Kamenica Prešovský kraj
082 71 Krivany Prešovský kraj
082 71 Dubovica Prešovský kraj
082 71 Ďačov Prešovský kraj
082 71 Lúčka Prešovský kraj
082 73 Poloma Prešovský kraj
082 73 Bajerovce Prešovský kraj
082 73 Šarišské Dravce Prešovský kraj
082 73 Krásna Lúka Prešovský kraj
082 74 Brezovička Prešovský kraj
082 74 Vysoká Prešovský kraj
082 74 Tichý Potok Prešovský kraj
082 74 Brezovica Prešovský kraj
082 75 Nižný Slavkov Prešovský kraj
082 76 Oľšov Prešovský kraj
082 76 Torysa Prešovský kraj
083 01 Jakovany Prešovský kraj
083 01 Drienica Prešovský kraj
083 01 Sabinov Prešovský kraj
083 01 Červená Voda Prešovský kraj
083 01 Orkucany Prešovský kraj
083 01 Jakubovany Prešovský kraj
067 34 Osadné Prešovský kraj
067 35 Čukalovce Prešovský kraj
067 35 Parihuzovce Prešovský kraj
067 35 Hostovice Prešovský kraj
067 35 Pčoliné Prešovský kraj
067 61 Stakčín Prešovský kraj
067 61 Kolonica Prešovský kraj
067 61 Stakčínska Roztoka Prešovský kraj
067 61 Jalová Prešovský kraj
067 65 Runina Prešovský kraj
067 65 Topoľa Prešovský kraj
067 66 Príslop Prešovský kraj
067 66 Ruský Potok Prešovský kraj
067 66 Kolbasov Prešovský kraj
067 67 Ulič Prešovský kraj
067 67 Uličské Krivé Prešovský kraj
067 68 Nová Sedlica Prešovský kraj
067 68 Zboj Prešovský kraj
067 71 Ladomirov Prešovský kraj
067 72 Klenová Prešovský kraj
067 72 Ruská Volová Prešovský kraj
067 72 Kalná Roztoka Prešovský kraj
067 73 Michajlov Prešovský kraj
067 73 Šmigovec Prešovský kraj
067 73 Strihovce Prešovský kraj
067 73 Ubľa Prešovský kraj
067 73 Dúbrava Prešovský kraj
067 73 Hrabová Roztoka Prešovský kraj
067 73 Brezovec Prešovský kraj
067 77 Zemplínske Hámre Prešovský kraj
067 81 Belá nad Cirochou Prešovský kraj
067 82 Dlhé nad Cirochou Prešovský kraj
069 01 Snina Prešovský kraj
069 01 Pichne Prešovský kraj
064 01 Stará Ľubovňa Prešovský kraj
064 01 Chmeľnica Prešovský kraj
064 01 Podsadek Prešovský kraj
065 01 Hniezdne Prešovský kraj
065 01 Forbasy Prešovský kraj
065 01 Lacková Prešovský kraj
065 02 Vyšné Ružbachy Prešovský kraj
065 02 Nižné Ružbachy Prešovský kraj
065 02 Ružbachy – kúpele Prešovský kraj
065 03 Lomnička Prešovský kraj
065 03 Podolínec Prešovský kraj
065 11 Kolačkov Prešovský kraj
065 11 Nová Ľubovňa Prešovský kraj
065 12 Jakubany Prešovský kraj
065 22 Mníšek nad Popradom Prešovský kraj
065 22 Kremná Prešovský kraj
065 22 Hraničné Prešovský kraj
065 22 Pilhov Prešovský kraj
065 22 Medzibrodie Prešovský kraj
065 22 Pilhovčík Prešovský kraj
065 22 Kače Prešovský kraj
065 31 Litmanová Prešovský kraj
065 31 Jarabina Prešovský kraj
065 32 Kamienka Prešovský kraj
065 33 Stráňany Prešovský kraj
065 33 Lesnica Prešovský kraj
065 33 Veľký Lipník Prešovský kraj
065 34 Haligovce Prešovský kraj
065 34 Veľká Lesná Prešovský kraj
065 41 Pusté Pole Prešovský kraj
065 41 Vislanka Prešovský kraj
065 41 Ľubotín Prešovský kraj
065 41 Podpílie Prešovský kraj
065 41 Ďurková Prešovský kraj
065 42 Obručné Prešovský kraj
065 42 Čirč Prešovský kraj
065 42 Ruská Voľa n/Popr. Prešovský kraj
065 43 Orlov Prešovský kraj
065 43 Andrejovka Prešovský kraj
065 44 Plaveč Prešovský kraj
065 44 Podzámok Prešovský kraj
065 44 Pastovník Prešovský kraj
065 45 Kozelec Prešovský kraj
065 45 Plavnica Prešovský kraj
065 45 Hromoš Prešovský kraj
065 45 Hajtovka Prešovský kraj
065 45 Údol Prešovský kraj
065 45 Šambron Prešovský kraj
065 46 Závodie Prešovský kraj
065 46 Legnava Prešovský kraj
065 46 Malý Lipník Prešovský kraj
065 46 Matysová Prešovský kraj
065 46 Starina Prešovský kraj
065 46 Sulín Prešovský kraj
065 48 Kyjov Prešovský kraj
065 48 Šarišské Jastrabie Prešovský kraj
090 21 Chotča Prešovský kraj
090 21 Vislava Prešovský kraj
090 21 Vyškovce Prešovský kraj
090 22 Gribov Prešovský kraj
090 22 Oľšavka Prešovský kraj
090 22 Kožuchovce Prešovský kraj
090 22 Bukovce Prešovský kraj
090 23 Varechovce Prešovský kraj
090 23 Havaj Prešovský kraj
090 23 Bystrá Prešovský kraj
090 23 Nižná Vladiča Prešovský kraj
090 23 Vyšná Vladiča Prešovský kraj
090 23 Suchá Prešovský kraj
090 23 Makovce Prešovský kraj
090 23 Vladiča Prešovský kraj
090 23 Staškovce Prešovský kraj
090 23 Driečna Prešovský kraj
090 24 Miková Prešovský kraj
090 24 Malá Poľana Prešovský kraj
090 31 Jakušovce Prešovský kraj
090 31 Kolbovce Prešovský kraj
090 31 Soľník Prešovský kraj
090 31 Krišľovce Prešovský kraj
090 31 Korunková Prešovský kraj
090 31 Brusnica Prešovský kraj
090 32 Miňovce Prešovský kraj
090 32 Vyšná Olšava Prešovský kraj
090 32 Kručov Prešovský kraj
090 32 Nižná Olšava Prešovský kraj
090 33 Bžany Prešovský kraj
090 33 Lomné Prešovský kraj
090 33 Turany nad Ondavou Prešovský kraj
090 34 Vyšný Hrabovec Prešovský kraj
090 34 Tokajík Prešovský kraj
090 34 Mrázovce Prešovský kraj
091 01 Bokša Prešovský kraj
091 01 Krušinec Prešovský kraj
091 01 Breznica Prešovský kraj
091 01 Potoky Prešovský kraj
091 01 Duplín Prešovský kraj
091 01 Sitník Prešovský kraj
091 01 Vojtovce Prešovský kraj
091 01 Šandal Prešovský kraj
091 01 Baňa Prešovský kraj
091 01 Potôčky Prešovský kraj
091 01 Tisinec Prešovský kraj
091 01 Veľkrop Prešovský kraj
091 01 Stropkov Prešovský kraj
091 01 Breznička Prešovský kraj
086 37 Cigla Prešovský kraj
086 44 Želmanovce Prešovský kraj
086 44 Kuková Prešovský kraj
086 44 Dukovce Prešovský kraj
087 01 Francovce Prešovský kraj
087 01 Fijaš Prešovský kraj
087 01 Mičakovce Prešovský kraj
087 01 Giraltovce Prešovský kraj
087 01 Kračúnovce Prešovský kraj
087 01 Kobylnice Prešovský kraj
087 01 Lúčka Prešovský kraj
087 01 Železník Prešovský kraj
087 01 Kalnište Prešovský kraj
087 01 Lužany pri Topli Prešovský kraj
089 01 Vyšná Jedľová Prešovský kraj
089 01 Nová Polianka Prešovský kraj
089 01 Nižná Jedľová Prešovský kraj
089 01 Hrabovčík Prešovský kraj
089 01 Svidník Prešovský kraj
089 01 Rakovčík Prešovský kraj
089 01 Belejovce Prešovský kraj
089 01 Stročín Prešovský kraj
089 01 Jurkova Voľa Prešovský kraj
090 01 Dobroslava Prešovský kraj
090 01 Kapišová Prešovský kraj
090 01 Nižná Pisaná Prešovský kraj
090 01 Vyšná Pisaná Prešovský kraj
090 02 Kružlová Prešovský kraj
090 02 Svidnička Prešovský kraj
090 02 Dlhoňa Prešovský kraj
090 02 Vápeník Prešovský kraj
090 02 Havranec Prešovský kraj
090 03 Vagrinec Prešovský kraj
090 03 Ladomirová Prešovský kraj
090 03 Hunkovce Prešovský kraj
090 03 Krajné Čierno Prešovský kraj
090 03 Šemetkovce Prešovský kraj
090 05 Krajná Bystrá Prešovský kraj
090 05 Miroľa Prešovský kraj
090 05 Pstriná Prešovský kraj
090 05 Krajná Porúbka Prešovský kraj
090 05 Príkra Prešovský kraj
090 05 Medvedie Prešovský kraj
090 05 Šarbov Prešovský kraj
090 05 Korejovce Prešovský kraj
090 05 Krajná Poľana Prešovský kraj
090 05 Vyšný Komárnik Prešovský kraj
090 05 Nižný Komárnik Prešovský kraj
090 05 Bodružal Prešovský kraj
090 11 Nižný Orlík Prešovský kraj
090 11 Vyšný Mirošov Prešovský kraj
090 11 Roztoky Prešovský kraj
090 11 Vyšný Orlík Prešovský kraj
090 11 Dubová Prešovský kraj
090 11 Nižný Mirošov Prešovský kraj
090 11 Kečkovce Prešovský kraj
090 16 Rovné Prešovský kraj
090 16 Kurimka Prešovský kraj
090 16 Cernina Prešovský kraj
090 16 Mlynárovce Prešovský kraj
090 41 Mestisko Prešovský kraj
090 42 Soboš Prešovský kraj
090 42 Šarišský Štiavnik Prešovský kraj
090 42 Beňadikovce Prešovský kraj
090 42 Okrúhle Prešovský kraj
090 42 Hradisko Prešovský kraj
090 42 Radoma Prešovský kraj
090 42 Valkovce Prešovský kraj
090 42 Matovce Prešovský kraj
090 42 Štefurov Prešovský kraj
090 42 Šapinec Prešovský kraj
093 01 Nižný Kručov Prešovský kraj
093 01 Vranov Prešovský kraj
093 01 Komárany Prešovský kraj
093 01 Čičava Prešovský kraj
093 02 Hencovce Prešovský kraj
093 03 Kamenná Poruba Prešovský kraj
093 03 Čemerné Prešovský kraj
093 03 Davidov Prešovský kraj
094 01 Štefanovce Prešovský kraj
094 01 Tovarné Prešovský kraj
094 01 Tovarnian.Polianka Prešovský kraj
094 01 Ondavské Matiašovce Prešovský kraj
094 02 Kvakovce Prešovský kraj
094 02 Slovenská Kajňa Prešovský kraj
094 02 Benkovce Prešovský kraj
094 02 Malá Domaša Prešovský kraj
094 03 Žalobín Prešovský kraj
094 04 Nová Kelča Prešovský kraj
094 05 Jasenovce Prešovský kraj
094 05 Piskorovce Prešovský kraj
094 05 Holčíkovce Prešovský kraj
094 05 Rafajovce Prešovský kraj
094 05 Ďapalovce Prešovský kraj
094 05 Giglovce Prešovský kraj
094 06 Girovce Prešovský kraj
094 09 Podčičva Prešovský kraj
094 09 Sedliská Prešovský kraj
094 09 Vyšný Kazimír Prešovský kraj
094 09 Majerovce Prešovský kraj
094 12 Vechec Prešovský kraj
094 12 Juskova Voľa Prešovský kraj
094 12 Banské Prešovský kraj
094 13 Sačurov Prešovský kraj
094 13 Dlhé Klčovo Prešovský kraj
094 14 Sečovská Polianka Prešovský kraj
094 14 Cabov Prešovský kraj
094 15 Zámutov Prešovský kraj
094 21 Nižný Hrabovec Prešovský kraj
094 21 Poša Prešovský kraj
094 21 Kladzany Prešovský kraj
094 21 Kučín Prešovský kraj
094 22 Nižný Hrušov Prešovský kraj
094 23 Michalok Prešovský kraj
094 23 Merník Prešovský kraj
094 23 Dobrianky Prešovský kraj
094 31 Babie Prešovský kraj
094 31 Medzianky Prešovský kraj
094 31 Vlača Prešovský kraj
094 31 Ruská Voľa Prešovský kraj
094 31 Pavlovce Prešovský kraj
094 31 Petrovce Prešovský kraj
094 31 Prosačov Prešovský kraj
094 31 Podlipníky Prešovský kraj
094 31 Vavrinec Prešovský kraj
094 31 Radvanovce Prešovský kraj
094 31 Remeniny Prešovský kraj
094 31 Grodzin Prešovský kraj
094 31 Detrík Prešovský kraj
094 31 Matiaška Prešovský kraj
094 31 Ďurďoš Prešovský kraj
094 31 Hanušovce nad Topľou Prešovský kraj
094 31 Majer Prešovský kraj
094 33 Zlatník Prešovský kraj
094 33 Vyšný Žipov Prešovský kraj
094 33 Skrabské Prešovský kraj
094 33 Petkovce Prešovský kraj
094 34 Čierne nad Topľou Prešovský kraj
094 34 Bystré Prešovský kraj
094 34 Hermanovce n/ Topľou Prešovský kraj
094 35 Soľ Prešovský kraj
094 35 Hlinné Prešovský kraj
094 35 Čaklov Prešovský kraj
094 35 Rudlov Prešovský kraj
094 35 Jastrabie nad Topľou Prešovský kraj
929 01 Töböréte Trnavský kraj
929 01 Dunajská Streda Trnavský kraj
929 01 Veľké Dvorníky Trnavský kraj
929 01 Mliečany Trnavský kraj
929 01 Heďbeneéte Trnavský kraj
929 01 Pataš Trnavský kraj
929 01 Pódafa Trnavský kraj
929 01 Malé Dvorníky Trnavský kraj
929 01 Milinovice Trnavský kraj
929 01 Povoda Trnavský kraj
929 01 Kolónia Trnavský kraj
929 01 Kútniky Trnavský kraj
929 01 Lidér Tejed Trnavský kraj
929 01 Padáň Trnavský kraj
929 01 Čenkesfa Trnavský kraj
929 01 Malé Blahovo Trnavský kraj
929 01 Boheľov Trnavský kraj
930 01 Veľké Blahovo Trnavský kraj
930 02 Vieska Trnavský kraj
930 02 Dolná Potôň Trnavský kraj
930 02 Orechová Potôň Trnavský kraj
930 03 Lesné Kračany Trnavský kraj
930 03 Kostolné Kračany Trnavský kraj
930 03 Lúč na Ostrove Trnavský kraj
930 03 Kľúčiarove Kračany Trnavský kraj
930 03 Kynceľove Kračany Trnavský kraj
930 03 Veľká Lúč Trnavský kraj
930 03 Moravské Kračany Trnavský kraj
930 03 Jastrabie Kračany Trnavský kraj
930 03 Etreho Kračany Trnavský kraj
930 03 Pinkove Kračany Trnavský kraj
930 03 Šipošovské Kračany Trnavský kraj
930 03 Kráľovičove Kračany Trnavský kraj
930 03 Amadeho Kračany Trnavský kraj
930 03 Malá Lúč Trnavský kraj
930 04 Trstená na Ostrove Trnavský kraj
930 04 Jurová Trnavský kraj
930 04 Baka Trnavský kraj
930 05 Gabčíkovo Trnavský kraj
930 06 Sap Trnavský kraj
930 06 Ňárad Trnavský kraj
930 07 Kľúčovec Trnavský kraj
930 07 Medveďov Trnavský kraj
930 08 Čiližská Radvaň Trnavský kraj
930 08 Baloň Trnavský kraj
930 08 Vrbina Trnavský kraj
930 10 Jánošíkovo na Ostrov Trnavský kraj
930 10 Dolný Štál Trnavský kraj
930 11 Topoľníky Trnavský kraj
930 12 Ohrady Trnavský kraj
930 13 Trhová Hradská Trnavský kraj
930 13 Horné Mýto Trnavský kraj
930 14 Mad Trnavský kraj
930 14 Dolný Bar Trnavský kraj
930 16 Vydrany Trnavský kraj
930 21 Jahodná Trnavský kraj
930 21 Dunajský Klátov Trnavský kraj
930 25 Vrakúň Trnavský kraj
930 25 Nekyje na Ostrove Trnavský kraj
930 28 Opatovský Sokolec Trnavský kraj
930 28 Okoč Trnavský kraj
930 30 Báč Trnavský kraj
930 30 Kyselica Trnavský kraj
930 30 Rohovce Trnavský kraj
930 31 Bodíky Trnavský kraj
930 31 Dobrohošť Trnavský kraj
930 31 Vojka nad Dunajom Trnavský kraj
930 32 Blatná na Ostrove Trnavský kraj
930 32 Macov Trnavský kraj
930 32 Trnávka Trnavský kraj
930 33 Šuľany Trnavský kraj
930 33 Horný Bar Trnavský kraj
930 34 Kostolná Gala Trnavský kraj
930 34 Holice Trnavský kraj
930 34 Stará Gala Trnavský kraj
930 34 Čechová Trnavský kraj
930 34 Beketfa Trnavský kraj
930 34 Malá Budafa Trnavský kraj
930 34 Póšfa Trnavský kraj
930 34 Veľká Budafa Trnavský kraj
930 35 Michal na Ostrove Trnavský kraj
930 35 Kolónia Trnavský kraj
930 36 Horná Potôň Trnavský kraj
930 36 Masníkovo Trnavský kraj
930 36 Benkova Potôň Trnavský kraj
930 36 Čečínska Potôň Trnavský kraj
930 37 Malý Lég Trnavský kraj
930 37 Sása Trnavský kraj
930 37 Veľký Lég Trnavský kraj
930 37 Lehnice Trnavský kraj
930 38 Tonkovce Trnavský kraj
930 38 Vojtechovce Trnavský kraj
930 38 Eliášovce Trnavský kraj
930 38 Nový Život Trnavský kraj
930 39 Čenkovce Trnavský kraj
930 39 Oľdza Trnavský kraj
930 39 Maslovce Trnavský kraj
930 39 Rastice Trnavský kraj
930 39 Janíky Trnavský kraj
930 39 Hubice Trnavský kraj
930 39 Búštelek Trnavský kraj
930 39 Horné Janíky Trnavský kraj
930 39 Dolné Janíky Trnavský kraj
930 39 Zlaté Klasy Trnavský kraj
930 40 Štvrtok na Ostrove Trnavský kraj
930 40 Čakany Trnavský kraj
930 41 Hviezdoslavov Trnavský kraj
930 41 Kvetoslavov Trnavský kraj
930 41 Mierovo Trnavský kraj
930 51 Čukárska Paka Trnavský kraj
930 51 Veľká Paka Trnavský kraj
930 51 Malá Paka Trnavský kraj
930 52 Potônske Lúky Trnavský kraj
930 52 Bellova Ves Trnavský kraj
930 52 Horná Potôň – Lúky Trnavský kraj
930 52 Orechová Potôň-Lúky Trnavský kraj
930 52 Blahová Trnavský kraj
931 01 Čilistov Trnavský kraj
931 01 Šamorín Trnavský kraj
931 01 Kráľovianky Trnavský kraj
931 01 Bučuháza Trnavský kraj
931 01 Mliečno Trnavský kraj
932 01 Ižop Trnavský kraj
932 01 Veľký Meder Trnavský kraj
924 01 Galanta Trnavský kraj
924 01 Nebojsa Trnavský kraj
924 01 Gáň Trnavský kraj
925 01 Javorinka Trnavský kraj
925 01 Matúškovo Trnavský kraj
925 02 Horné Saliby – Hrušov Trnavský kraj
925 02 Dolné Saliby Trnavský kraj
925 03 Horné Saliby Trnavský kraj
925 04 Tomášikovo Trnavský kraj
925 05 Vozokany Trnavský kraj
925 06 Čierna Voda Trnavský kraj
925 07 Mostová Trnavský kraj
925 08 Čierny Brod Trnavský kraj
925 09 Košúty Trnavský kraj
925 21 Malá Mača Trnavský kraj
925 21 Sládkovičovo Trnavský kraj
925 22 Veľké Úľany Trnavský kraj
925 22 Jánovce Trnavský kraj
925 22 Nové Osady Trnavský kraj
925 23 Jelka Trnavský kraj
925 27 Veľký Grob Trnavský kraj
925 28 Pusté Úľany Trnavský kraj
925 32 Veľká Mača Trnavský kraj
925 41 Slovenské Pole Trnavský kraj
925 41 Kráľov Brod Trnavský kraj
925 41 Mačonáš Trnavský kraj
925 41 Dolný Chotár Trnavský kraj
925 42 Trstice Trnavský kraj
925 45 Abrahám Trnavský kraj
925 45 Hoste Trnavský kraj
925 51 Šintava Trnavský kraj
925 52 Šoporňa Trnavský kraj
925 52 Štrkovec Trnavský kraj
925 53 Pata Trnavský kraj
925 54 Zemianske Sady Trnavský kraj
925 54 Pusté Sady Trnavský kraj
925 54 Šalgočka Trnavský kraj
925 55 Vinohrady nad Váhom Trnavský kraj
925 62 Váhovce Trnavský kraj
925 63 Dolná Streda Trnavský kraj
925 92 Kajal Trnavský kraj
925 92 Topoľnica Trnavský kraj
925 92 Paľovce Trnavský kraj
926 01 Sereď Trnavský kraj
926 01 Horný Čepeň Trnavský kraj
919 33 Trakovice Trnavský kraj
920 01 Koplotovce Trnavský kraj
920 03 Šulekovo Trnavský kraj
920 41 Leopoldov Trnavský kraj
920 42 Žlkovce Trnavský kraj
920 42 Ratkovce Trnavský kraj
920 42 Červeník Trnavský kraj
920 52 Siladice Trnavský kraj
920 52 Horné Zelenice Trnavský kraj
920 52 Dolné Zelenice Trnavský kraj
920 55 Bojničky Trnavský kraj
920 56 Posádka Trnavský kraj
920 56 Dvorníky Trnavský kraj
920 61 Dolné Trhovište Trnavský kraj
920 61 Dolné Otrokovce Trnavský kraj
920 61 Merašice Trnavský kraj
920 62 Tekolďany Trnavský kraj
920 62 Horné Otrokovce Trnavský kraj
920 63 Pastuchov Trnavský kraj
920 64 Kľačany Trnavský kraj
920 65 Sasinkovo Trnavský kraj
920 66 Horné Trhovište Trnavský kraj
920 66 Tepličky Trnavský kraj
922 31 Jalšové Trnavský kraj
922 42 Madunice Trnavský kraj
921 01 Kocurice Trnavský kraj
921 01 Banka Trnavský kraj
921 01 Piešťany Trnavský kraj
922 01 Ostrov Trnavský kraj
922 01 Veľké Orvište Trnavský kraj
922 01 Bašovce Trnavský kraj
922 01 Malé Orvište Trnavský kraj
922 02 Krakovany Trnavský kraj
922 03 Šípkové Trnavský kraj
922 03 Šterusy Trnavský kraj
922 03 Vrbové Trnavský kraj
922 04 Kočín Trnavský kraj
922 04 Lančár Trnavský kraj
922 04 Dolný Lopašov Trnavský kraj
922 05 Chtelnica Trnavský kraj
922 06 Nižná Trnavský kraj
922 07 Veľké Kostoľany Trnavský kraj
922 07 Pečeňady Trnavský kraj
922 08 Rakovice Trnavský kraj
922 08 Ťapkové Trnavský kraj
922 08 Veselé Trnavský kraj
922 08 Dubovany Trnavský kraj
922 09 Borovce Trnavský kraj
922 10 Trebatice Trnavský kraj
922 11 Prašník Trnavský kraj
922 11 Pustá Ves Trnavský kraj
922 21 Moravany nad Váhom Trnavský kraj
922 21 Ducové Trnavský kraj
922 21 Hubina Trnavský kraj
922 31 Ratnovce Trnavský kraj
922 31 Sokolovce Trnavský kraj
922 41 Drahovce Trnavský kraj
905 01 Senica Trnavský kraj
905 01 Sotina Trnavský kraj
905 01 Čáčov Trnavský kraj
905 01 Kunov Trnavský kraj
905 01 Rovensko Trnavský kraj
906 02 Dojč Trnavský kraj
906 03 Smrdáky Trnavský kraj
906 03 Koválov Trnavský kraj
906 04 Havran Trnavský kraj
906 04 Častkov Trnavský kraj
906 04 Rybky Trnavský kraj
906 04 Rohov Trnavský kraj
906 05 Sobotište Trnavský kraj
906 05 Podzámok Trnavský kraj
906 05 Podbranč Trnavský kraj
906 05 Majeríčky Trnavský kraj
906 05 Švrčkov Jarok Trnavský kraj
906 05 Horná Dolina Trnavský kraj
906 05 Javorec Trnavský kraj
906 07 Šajdíkove Humence Trnavský kraj
906 11 Podhorie Trnavský kraj
906 11 Prietrž Trnavský kraj
906 12 Hradište pod Vrátnom Trnavský kraj
906 12 Osuské Trnavský kraj
906 31 Hlboké Trnavský kraj
906 32 Jablonica Trnavský kraj
906 33 Cerová Trnavský kraj
906 33 Rozbehy Trnavský kraj
906 33 Lieskové Trnavský kraj
906 34 Prievaly Trnavský kraj
906 35 Plavecký Peter Trnavský kraj
906 45 Štefanov Trnavský kraj
908 01 Kúty Trnavský kraj
908 41 Šaštín Trnavský kraj
908 41 Šaštín – Stráže Trnavský kraj
908 41 Stráže nad Myjavou Trnavský kraj
908 42 Smolinské Trnavský kraj
908 43 Čáry Trnavský kraj
908 71 Moravský Svätý Ján Trnavský kraj
908 76 Lakšárska Nová Ves Trnavský kraj
908 76 Mikulášov Trnavský kraj
908 77 Borský Mikuláš Trnavský kraj
908 77 Bílkove Humence Trnavský kraj
908 77 Borský Peter Trnavský kraj
908 78 Kuklov Trnavský kraj
908 79 Borský Svätý Jur Trnavský kraj
908 80 Sekule Trnavský kraj
908 44 Petrova Ves Trnavský kraj
908 44 Letničie Trnavský kraj
908 45 Gbely Trnavský kraj
908 46 Unín Trnavský kraj
908 47 Radimov Trnavský kraj
908 48 Kopčany Trnavský kraj
908 48 Cunín Trnavský kraj
908 49 Kátov Trnavský kraj
908 49 Vrádište Trnavský kraj
908 49 Prietržka Trnavský kraj
908 51 Trnovec Trnavský kraj
908 51 Holíč Trnavský kraj
908 61 Popudinské Močidľany Trnavský kraj
908 62 Vlčkovany Trnavský kraj
908 62 Dubovce Trnavský kraj
908 62 Vidovany Trnavský kraj
908 63 Lopašov Trnavský kraj
908 63 Radošovce Trnavský kraj
908 63 Oreské Trnavský kraj
908 63 Koválovec Trnavský kraj
908 63 Vieska Trnavský kraj
908 64 Chropov Trnavský kraj
908 65 Mokrý Háj Trnavský kraj
908 85 Brodské Trnavský kraj
909 01 Skalica Trnavský kraj
917 05 Modranka Trnavský kraj
919 01 Suchá nad Parnou Trnavský kraj
919 01 Košolná Trnavský kraj
919 01 Dlhá Trnavský kraj
919 01 Ružová dolina Trnavský kraj
919 01 Zvončín Trnavský kraj
919 02 Dolné Orešany Trnavský kraj
919 03 Horné Orešany Trnavský kraj
919 04 Lošonec Trnavský kraj
919 04 Smolenice Trnavský kraj
919 04 Smolenická Nová Ves Trnavský kraj
919 05 Trstín Trnavský kraj
919 05 Rasochov Trnavský kraj
919 07 Bíňovce Trnavský kraj
919 08 Boleráz Trnavský kraj
919 08 Klčovany Trnavský kraj
919 09 Šelpice Trnavský kraj
919 09 Bohdanovce n/Trnavou Trnavský kraj
919 10 Buková Trnavský kraj
919 21 Zeleneč Trnavský kraj
919 22 Majcichov Trnavský kraj
919 23 Vlčkovce Trnavský kraj
919 24 Križovany n/Dudváhom Trnavský kraj
919 25 Šúrovce Trnavský kraj
919 25 Varov Šúr Trnavský kraj
919 26 Zavar Trnavský kraj
919 27 Horné Lovčice Trnavský kraj
919 27 Dolné Lovčice Trnavský kraj
919 27 Brestovany Trnavský kraj
919 28 Bučany Trnavský kraj
919 29 Malženice Trnavský kraj
919 30 Bohunice Trnavský kraj
919 30 Paderovce Trnavský kraj
919 30 Jaslovce Trnavský kraj
919 30 Radošovce Trnavský kraj
919 30 Jaslovské Bohunice Trnavský kraj
919 31 Jas.Bohunice-At.el. Trnavský kraj
919 32 Opoj Trnavský kraj
919 34 Biely Kostol Trnavský kraj
919 35 Hrnčiarovce n/Parnou Trnavský kraj
919 42 Slovenská Nová Ves Trnavský kraj
919 42 Pavlice Trnavský kraj
919 42 Voderady Trnavský kraj
919 43 Cífer Trnavský kraj
919 43 Jarná Trnavský kraj
919 43 Pác Trnavský kraj
919 51 Špačince Trnavský kraj
919 52 Dolné Dubové Trnavský kraj
919 53 Dechtice Trnavský kraj
919 54 Dobrá Voda Trnavský kraj
919 55 Kátlovce Trnavský kraj
919 61 Borová Trnavský kraj
919 61 Ružindol Trnavský kraj
919 65 Naháč Trnavský kraj
919 65 Horná Krupá Trnavský kraj
919 65 Dolná Krupá Trnavský kraj
919 65 Horné Dubové Trnavský kraj
917 01 Trnava Trnavský kraj
917 02 Trnava Trnavský kraj
917 08 Trnava Trnavský kraj
956 35 Pravotice Trenčiansky kraj
956 35 Vysočany Trenčiansky kraj
956 35 Nedašovce Trenčiansky kraj
956 36 Borčany Trenčiansky kraj
956 36 Pečeňany Trenčiansky kraj
956 36 Rybany Trenčiansky kraj
956 37 Cimenná Trenčiansky kraj
956 37 Malé Hoste Trenčiansky kraj
956 37 Zlatníky Trenčiansky kraj
956 38 Libichava Trenčiansky kraj
956 38 Veľké Hoste Trenčiansky kraj
956 38 Chudá Lehota Trenčiansky kraj
956 38 Šišov Trenčiansky kraj
956 38 Pochabany Trenčiansky kraj
956 41 Uhrovské Podhradie Trenčiansky kraj
956 41 Kšinná Trenčiansky kraj
956 41 Horné Naštice Trenčiansky kraj
956 41 Žitná – Radiša Trenčiansky kraj
956 41 Omastiná Trenčiansky kraj
956 41 Uhrovec Trenčiansky kraj
956 41 Závada p/Čier.vrchom Trenčiansky kraj
956 41 Radiša Trenčiansky kraj
956 41 Žitná Trenčiansky kraj
956 41 Rakovec Trenčiansky kraj
956 52 Podlužany Trenčiansky kraj
956 52 Timoradza Trenčiansky kraj
956 53 Slatinka n/Bebravou Trenčiansky kraj
956 53 Šípkov Trenčiansky kraj
956 53 Čierna Lehota Trenčiansky kraj
956 53 Krásna Ves Trenčiansky kraj
956 53 Trebichava Trenčiansky kraj
956 53 Slatina nad Bebravou Trenčiansky kraj
956 54 Kochnáč Trenčiansky kraj
956 54 Ruskovce Trenčiansky kraj
956 54 Čuklasovce Trenčiansky kraj
956 54 Veľké Držkovce Trenčiansky kraj
956 54 Dolné Držkovce Trenčiansky kraj
956 54 Horné Držkovce Trenčiansky kraj
956 54 Malá Hradná Trenčiansky kraj
956 55 Otrhánky Trenčiansky kraj
956 55 Haláčovce Trenčiansky kraj
956 55 Veľké Chlievany Trenčiansky kraj
956 55 Dvorec Trenčiansky kraj
957 01 Malé Chlievany Trenčiansky kraj
957 01 Dolné Naštice Trenčiansky kraj
957 01 Látkovce Trenčiansky kraj
957 01 Biskupice Trenčiansky kraj
957 01 Miezgovce Trenčiansky kraj
957 01 Brezolupy Trenčiansky kraj
957 01 Dolné Ozorovce Trenčiansky kraj
957 03 Vlčkovo Trenčiansky kraj
957 03 Prusy Trenčiansky kraj
957 03 Ľutov Trenčiansky kraj
957 03 Horné Ozorovce Trenčiansky kraj
957 03 Dežerice Trenčiansky kraj
957 03 Dubnička Trenčiansky kraj
018 31 Košecké Podhradie Trenčiansky kraj
018 31 Kopec Trenčiansky kraj
018 31 Malé Košec.Podhradie Trenčiansky kraj
018 31 Veľké Košecké Podhra Trenčiansky kraj
018 32 Zliechov Trenčiansky kraj
018 32 Košecké Rovné Trenčiansky kraj
018 35 Horná Poruba Trenčiansky kraj
018 41 Prejta Trenčiansky kraj
018 41 Dubnica nad Váhom Trenčiansky kraj
018 51 Nová Dubnica Trenčiansky kraj
018 51 Veľký Kolačín Trenčiansky kraj
018 51 Malý Kolačín Trenčiansky kraj
018 52 Savčina Trenčiansky kraj
018 52 Dulov Trenčiansky kraj
018 52 Podvažie Trenčiansky kraj
018 52 Bohunice Trenčiansky kraj
018 52 Pruské Trenčiansky kraj
018 52 Krivoklát Trenčiansky kraj
018 52 Vršatské Podhradie Trenčiansky kraj
018 53 Borčice Trenčiansky kraj
018 53 Bolešov Trenčiansky kraj
018 54 Podhorie Trenčiansky kraj
018 54 Kameničany Trenčiansky kraj
018 54 Sedmerovec Trenčiansky kraj
018 54 Slavnica Trenčiansky kraj
018 54 Tlstá Hora Trenčiansky kraj
018 55 Tuchyňa Trenčiansky kraj
018 56 Červený Kameň Trenčiansky kraj
018 57 Mikušovce Trenčiansky kraj
018 63 Ladce Trenčiansky kraj
018 63 Tunežice Trenčiansky kraj
018 64 Nozdrovice Trenčiansky kraj
018 64 Košeca Trenčiansky kraj
019 01 Klobušice Trenčiansky kraj
019 01 Ilava Trenčiansky kraj
019 01 Iliavka Trenčiansky kraj
906 06 Vrbovce Trenčiansky kraj
906 06 Chvojnica Trenčiansky kraj
906 13 Brezová pod Bradlom Trenčiansky kraj
906 13 Hurbanova Dolina Trenčiansky kraj
906 14 Bukovec Trenčiansky kraj
906 15 Horné Košariská Trenčiansky kraj
906 15 Dolné Košariská Trenčiansky kraj
906 15 Košariská Trenčiansky kraj
906 15 Priepasné Trenčiansky kraj
906 21 Jablonka Trenčiansky kraj
906 22 Poriadie Trenčiansky kraj
906 23 Rudník Trenčiansky kraj
907 01 Brestovec Trenčiansky kraj
907 01 Stará Myjava Trenčiansky kraj
907 01 Polianka Trenčiansky kraj
907 03 Turá Lúka Trenčiansky kraj
916 13 Babulicov Vrch Trenčiansky kraj
916 13 Kostolné Trenčiansky kraj
916 14 Hrašné Trenčiansky kraj
916 14 Hodulov Vrch Trenčiansky kraj
916 16 Krajné Trenčiansky kraj
916 16 Žadovica Trenčiansky kraj
916 16 Zbehy Trenčiansky kraj
916 16 Matejovec Trenčiansky kraj
916 16 Podvrch Trenčiansky kraj
916 16 Podkylava Trenčiansky kraj
916 16 Luskovica Trenčiansky kraj
913 07 Bošáca Trenčiansky kraj
913 07 Zabudišová Trenčiansky kraj
913 07 Trenč.Bohuslavice Trenčiansky kraj
913 07 Zemianske Podhradie Trenčiansky kraj
913 07 Haluzice Trenčiansky kraj
913 08 Nová Bošáca Trenčiansky kraj
915 01 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
916 01 Paprad Trenčiansky kraj
916 01 Jazviny Trenčiansky kraj
916 01 Stará Turá Trenčiansky kraj
916 01 Súš Trenčiansky kraj
916 01 Černochov Vrch Trenčiansky kraj
916 01 Topolecká Trenčiansky kraj
916 11 Hrubá Strana Trenčiansky kraj
916 11 Hrušové Trenčiansky kraj
916 11 Rybníky Trenčiansky kraj
916 11 Bzince pod Javorinou Trenčiansky kraj
916 11 Cetuna Trenčiansky kraj
916 12 Miškech Dedinka Trenčiansky kraj
916 12 Lubina Trenčiansky kraj
916 12 Hrnčiarové Trenčiansky kraj
916 13 Vaďovce Trenčiansky kraj
916 16 Višňové Trenčiansky kraj
916 16 Hrachovište Trenčiansky kraj
916 21 Čachtice Trenčiansky kraj
916 22 Podolie Trenčiansky kraj
916 22 Očkov Trenčiansky kraj
916 23 Pobedim Trenčiansky kraj
916 24 Horná Streda Trenčiansky kraj
916 25 Brunovce Trenčiansky kraj
916 25 Potvorice Trenčiansky kraj
916 26 Kríž nad Váhom Trenčiansky kraj
916 26 Vieska Trenčiansky kraj
916 26 Považany Trenčiansky kraj
916 26 Mošovce Trenčiansky kraj
916 27 Častkovce Trenčiansky kraj
916 31 Rakoľuby Trenčiansky kraj
916 31 Nová Ves nad Váhom Trenčiansky kraj
916 31 Beckovská Vieska Trenčiansky kraj
916 31 Kočovce Trenčiansky kraj
916 32 Hôrka nad Váhom Trenčiansky kraj
916 33 Hrádok Trenčiansky kraj
916 33 Lúka Trenčiansky kraj
916 35 Modrová Trenčiansky kraj
916 35 Stará Lehota Trenčiansky kraj
916 35 Nová Lehota Trenčiansky kraj
916 35 Modrovka Trenčiansky kraj
916 37 Kálnica Trenčiansky kraj
916 38 Beckov Trenčiansky kraj
916 41 Dolné Srnie Trenčiansky kraj
916 42 Šance Trenčiansky kraj
916 42 Bučkovec Trenčiansky kraj
916 42 Moravské Lieskové Trenčiansky kraj
916 42 Brestové Trenčiansky kraj
956 18 Baštín Trenčiansky kraj
956 18 Bošany Trenčiansky kraj
956 32 Livinské Opatovce Trenčiansky kraj
956 32 Nadlice Trenčiansky kraj
956 32 Livina Trenčiansky kraj
956 33 Chynorany Trenčiansky kraj
956 34 Ostratice Trenčiansky kraj
956 34 Veľké Ostratice Trenčiansky kraj
956 34 Malé Ostratice Trenčiansky kraj
958 03 Malé Kršteňany Trenčiansky kraj
958 03 Veľké Kršteňany Trenčiansky kraj
958 03 Pažiť Trenčiansky kraj
958 03 Malé Uherce Trenčiansky kraj
958 04 Návojovce Trenčiansky kraj
958 04 Malé Bielice Trenčiansky kraj
958 04 Veľké Bielice Trenčiansky kraj
958 41 Veľké Uherce Trenčiansky kraj
958 41 Kolačno Trenčiansky kraj
958 42 Brodzany Trenčiansky kraj
958 43 Krásno Trenčiansky kraj
958 43 Nedanovce Trenčiansky kraj
958 44 Sádok Trenčiansky kraj
958 44 Klátova Nová Ves Trenčiansky kraj
958 44 Janova Ves Trenčiansky kraj
958 44 Turčianky Trenčiansky kraj
958 45 Veľký Klíž Trenčiansky kraj
958 45 Klížske Hradište Trenčiansky kraj
958 45 Ješkova Ves Trenčiansky kraj
958 45 Klíž Trenčiansky kraj
958 52 Žabokreky nad Nitrou Trenčiansky kraj
958 53 Skačany Trenčiansky kraj
958 54 Hradište Trenčiansky kraj
017 01 Podmanín Trenčiansky kraj
017 01 Orlové Trenčiansky kraj
017 01 Horný Moštenec Trenčiansky kraj
017 01 Dolný Moštenec Trenčiansky kraj
017 01 Sverepec Trenčiansky kraj
017 01 Praznov Trenčiansky kraj
017 04 Považské Podhradie Trenčiansky kraj
017 04 Šebešťanová Trenčiansky kraj
017 04 Podvažie Trenčiansky kraj
017 05 Kostolec Trenčiansky kraj
017 05 Vrchteplá Trenčiansky kraj
017 05 Vrtižer Trenčiansky kraj
017 05 Záskalie Trenčiansky kraj
017 05 Považská Teplá Trenčiansky kraj
017 06 Milochov Trenčiansky kraj
017 07 Zemiansky Kvašov Trenčiansky kraj
018 01 Upohlav Trenčiansky kraj
018 01 Prosné Trenčiansky kraj
018 01 Udiča Trenčiansky kraj
018 02 Hadoše Trenčiansky kraj
018 02 Besné Trenčiansky kraj
018 02 Dolná Mariková Trenčiansky kraj
018 02 Hatné Trenčiansky kraj
018 02 Klieština Trenčiansky kraj
018 02 Kátlina Trenčiansky kraj
018 03 Ráztoka Trenčiansky kraj
018 03 Stolečné Trenčiansky kraj
018 03 Udička Trenčiansky kraj
018 03 Vlkov Trenčiansky kraj
018 03 Žrnové Trenčiansky kraj
018 03 Belejov Trenčiansky kraj
018 03 Pagaňov Trenčiansky kraj
018 03 Rovné Trenčiansky kraj
018 03 Hlboké Trenčiansky kraj
018 03 Horná Mariková Trenčiansky kraj
018 03 Modlatín Trenčiansky kraj
018 12 Brvnište Trenčiansky kraj
018 12 Stupné Trenčiansky kraj
018 13 Papradno Trenčiansky kraj
018 13 Podjavorník Trenčiansky kraj
018 15 Zemianska Závada Trenčiansky kraj
018 15 Počarová Trenčiansky kraj
018 15 Bodiná Trenčiansky kraj
018 15 Prečín Trenčiansky kraj
018 16 Malé Lednice Trenčiansky kraj
018 16 Domaniža Trenčiansky kraj
018 16 Kardošova Vieska Trenčiansky kraj
018 16 Čelkova Lehota Trenčiansky kraj
018 16 Sádočné Trenčiansky kraj
018 17 Jasenica Trenčiansky kraj
018 21 Lieskov-Hor. Lieskov Trenčiansky kraj
018 21 Slopná Trenčiansky kraj
018 21 Horný Lieskov Trenčiansky kraj
018 21 Lieskov-Dol. Lieskov Trenčiansky kraj
018 21 Dolný Lieskov Trenčiansky kraj
018 22 Briestenné Trenčiansky kraj
018 22 Lieskov – Tŕstie Trenčiansky kraj
018 22 Ďurďové Trenčiansky kraj
018 22 Podskalie Trenčiansky kraj
018 22 Lieskov – Podskalie Trenčiansky kraj
018 22 Pružina Trenčiansky kraj
018 22 Tŕstie Trenčiansky kraj
018 26 Plevník – Drienové Trenčiansky kraj
971 01 Kúty Trenčiansky kraj
971 01 Malá Čausa Trenčiansky kraj
971 01 Necpaly-Prievid. III Trenčiansky kraj
971 01 Kopanice-Priev. IV Trenčiansky kraj
971 01 Staré Mesto-Priev. Trenčiansky kraj
971 01 Štvrte – Prievidza V Trenčiansky kraj
971 01 Píly – Prievidza II Trenčiansky kraj
971 01 Veľká Čausa Trenčiansky kraj
971 01 Cigeľ Trenčiansky kraj
971 01 Prievidza Trenčiansky kraj
972 01 Dubnica Trenčiansky kraj
972 01 Bojnice – kúpele Trenčiansky kraj
972 01 Bojnice Trenčiansky kraj
972 01 Šutovce Trenčiansky kraj
972 02 Opatovce nad Nitrou Trenčiansky kraj
972 02 Kocurany Trenčiansky kraj
972 05 Sebedražie Trenčiansky kraj
972 11 Lazany Trenčiansky kraj
972 11 Poruba Trenčiansky kraj
972 12 Nedožery Trenčiansky kraj
972 12 Nedožery – Brezany Trenčiansky kraj
972 12 Brezany Trenčiansky kraj
972 13 Chvojnica Trenčiansky kraj
972 13 Malinová Trenčiansky kraj
972 13 Nitrianske Pravno Trenčiansky kraj
972 13 Vyšehradné Trenčiansky kraj
972 13 Solka Trenčiansky kraj
972 14 Tužina Trenčiansky kraj
972 15 Kľačno Trenčiansky kraj
972 16 Pravenec Trenčiansky kraj
972 16 Poluvsie Trenčiansky kraj
972 17 Kanianka Trenčiansky kraj
972 21 Nitrianske Sučany Trenčiansky kraj
972 22 Nitrica Trenčiansky kraj
972 22 Horné Vestenice Trenčiansky kraj
972 22 Dvorníky n/ Nitricou Trenčiansky kraj
972 22 Račice Trenčiansky kraj
972 23 Dolné Vestenice Trenčiansky kraj
972 24 Diviacka Nová Ves Trenčiansky kraj
972 24 Vrbany Trenčiansky kraj
972 25 Diviaky nad Nitricou Trenčiansky kraj
972 25 Banky Trenčiansky kraj
972 25 Somorova Ves Trenčiansky kraj
972 25 Mačov Trenčiansky kraj
972 25 Ješkova Ves n/N. Trenčiansky kraj
972 26 Nitrianske Rudno Trenčiansky kraj
972 26 Dlžín Trenčiansky kraj
972 26 Kostolná Ves Trenčiansky kraj
972 26 Seč Trenčiansky kraj
972 26 Rudnianska Lehota Trenčiansky kraj
972 27 Lomnica Trenčiansky kraj
972 27 Dobročná Trenčiansky kraj
972 27 Nevidzany Trenčiansky kraj
972 27 Liešťany Trenčiansky kraj
972 28 Matušíková Trenčiansky kraj
972 28 Gápel Trenčiansky kraj
972 28 Studenec Trenčiansky kraj
972 28 Valaská Belá Trenčiansky kraj
972 28 Škrípov Trenčiansky kraj
972 28 Stanáková Trenčiansky kraj
972 29 Biela Voda Trenčiansky kraj
972 29 Temeš Trenčiansky kraj
972 29 Čavoj Trenčiansky kraj
972 31 Jalovec Trenčiansky kraj
972 31 Morovno Trenčiansky kraj
972 31 Ráztočno Trenčiansky kraj
972 32 Chrenovec – Brusno Trenčiansky kraj
972 32 Brusno Trenčiansky kraj
972 32 Lipník Trenčiansky kraj
972 41 Koš Trenčiansky kraj
972 41 Šajby Trenčiansky kraj
972 42 Podhradie Trenčiansky kraj
972 42 Lehota pod Vtáčnikom Trenčiansky kraj
972 42 Malá Lehota Trenčiansky kraj
972 42 Veľká Lehota Trenčiansky kraj
972 43 Zemianske Kostoľany Trenčiansky kraj
972 43 Dolné Lelovce Trenčiansky kraj
972 44 Kamenec pod Vtáč. Trenčiansky kraj
972 45 Vieska Trenčiansky kraj
972 45 Chalmová Trenčiansky kraj
972 45 Bystričany Trenčiansky kraj
972 46 Čereňany Trenčiansky kraj
972 46 Fančová Trenčiansky kraj
972 47 Oslany Trenčiansky kraj
972 47 Ľubianka Trenčiansky kraj
972 48 Štiefleje Trenčiansky kraj
972 48 Horná Ves Trenčiansky kraj
972 48 Cerová Trenčiansky kraj
972 48 Radobica Trenčiansky kraj
972 48 Banská Trenčiansky kraj
972 48 Rudica Trenčiansky kraj
972 51 Remata Trenčiansky kraj
972 51 Nová Lehota Trenčiansky kraj
972 51 Handlová Trenčiansky kraj
972 71 Laskár Trenčiansky kraj
972 71 Nováky Trenčiansky kraj
972 71 Horné Lelovce Trenčiansky kraj
018 61 Hloža Trenčiansky kraj
018 61 Beluša Trenčiansky kraj
018 61 Visolaje Trenčiansky kraj
018 61 Podhorie Trenčiansky kraj
020 01 Vieska – Bezdedov Trenčiansky kraj
020 01 Hoštiná Trenčiansky kraj
020 01 Nosice Trenčiansky kraj
020 01 Hrabovka Trenčiansky kraj
020 01 Streženice Trenčiansky kraj
020 01 Horné Kočkovce Trenčiansky kraj
020 01 Bezdedov – Vieska Trenčiansky kraj
020 01 Ihrište Trenčiansky kraj
020 01 Púchov Trenčiansky kraj
020 01 Dolné Kočkovce Trenčiansky kraj
020 51 Zbora Trenčiansky kraj
020 51 Dohňany Trenčiansky kraj
020 51 Mostište Trenčiansky kraj
020 52 Záriečie Trenčiansky kraj
020 52 Mestečko Trenčiansky kraj
020 53 Dolinky Trenčiansky kraj
020 53 Vydrná Trenčiansky kraj
020 53 Gaškovce Trenčiansky kraj
020 53 Pasiečka Trenčiansky kraj
020 53 Lúky Trenčiansky kraj
020 54 Dešná Trenčiansky kraj
020 54 Strelenka Trenčiansky kraj
020 54 Lysá pod Makytou Trenčiansky kraj
020 55 Lazy pod Makytou Trenčiansky kraj
020 55 Dubková Trenčiansky kraj
020 61 Horenická Hôrka Trenčiansky kraj
020 61 Medné Trenčiansky kraj
020 61 Horná Breznica Trenčiansky kraj
020 61 Dolná Breznica Trenčiansky kraj
020 61 Lednické Rovne Trenčiansky kraj
020 62 Kvašov Trenčiansky kraj
020 62 Močiare Trenčiansky kraj
020 62 Horovce Trenčiansky kraj
020 63 Lednica Trenčiansky kraj
020 64 Zubák Trenčiansky kraj
020 71 Nimnica Trenčiansky kraj
020 72 Mojtín Trenčiansky kraj
911 01 Biskupice Trenčiansky kraj
911 01 Kubrica Trenčiansky kraj
911 01 Kubrá Trenčiansky kraj
911 01 Opatová Trenčiansky kraj
911 05 Istebník Trenčiansky kraj
911 05 Zamarovce Trenčiansky kraj
911 05 Orechové Trenčiansky kraj
911 05 Zlatovce Trenčiansky kraj
911 06 Záblatie Trenčiansky kraj
913 03 Drietoma Trenčiansky kraj
913 04 Kykula Trenčiansky kraj
913 04 Velčice Trenčiansky kraj
913 04 Chocholná Trenčiansky kraj
913 04 Kostolná – Záriečie Trenčiansky kraj
913 05 Zemianske Lieskové Trenčiansky kraj
913 05 Adamovské Kochanovce Trenčiansky kraj
913 05 Štvrtok Trenčiansky kraj
913 05 Kochanovce Trenčiansky kraj
913 05 Malé Bierovce Trenčiansky kraj
913 05 Ivanovce Trenčiansky kraj
913 05 Melčice Trenčiansky kraj
913 05 Lieskové-Zem.Liesk. Trenčiansky kraj
913 11 Veľké Bierovce Trenčiansky kraj
913 11 Sedličná Trenčiansky kraj
913 11 Krivosúd – Bodovka Trenčiansky kraj
913 11 Veľké Stankovce Trenčiansky kraj
913 11 Bodovka – Krivosúd Trenčiansky kraj
913 11 Rozvadze Trenčiansky kraj
913 11 Trenč.Stankovce Trenčiansky kraj
913 11 Opatovce Trenčiansky kraj
913 11 Malé Stankovce Trenčiansky kraj
913 21 Mníchova Lehota Trenčiansky kraj
913 21 Trenčianska Turná Trenčiansky kraj
913 21 Hámre Trenčiansky kraj
913 22 Zemianske Mitice Trenčiansky kraj
913 22 Rožňové Mitice Trenčiansky kraj
913 22 Trenčianske Mitice Trenčiansky kraj
913 22 Kostolné Mitice Trenčiansky kraj
913 22 Trenč.Jastrabie Trenčiansky kraj
913 23 Dubodiel Trenčiansky kraj
913 24 Veľká Hradná Trenčiansky kraj
913 24 Svinná Trenčiansky kraj
913 24 Horňany Trenčiansky kraj
913 25 Bobot Trenčiansky kraj
913 25 Bobotská Lehota Trenčiansky kraj
913 26 Rožňová Neporadza Trenčiansky kraj
913 26 Bošianska Neporadza Trenčiansky kraj
913 26 Petrova Lehota Trenčiansky kraj
913 26 Peťovka Trenčiansky kraj
913 26 Motešice Trenčiansky kraj
913 26 Horné Motešice Trenčiansky kraj
913 26 Neporadza Trenčiansky kraj
913 26 Dolné Motešice Trenčiansky kraj
913 31 Skalská Nová Ves Trenčiansky kraj
913 31 Skala Trenčiansky kraj
913 31 Skalka nad Váhom Trenčiansky kraj
913 31 Újazd Trenčiansky kraj
913 32 Polníky Trenčiansky kraj
913 32 Hrabovka Trenčiansky kraj
913 32 Dolná Súča Trenčiansky kraj
913 33 Dúbrava Trenčiansky kraj
913 33 Dolná Závrská Trenčiansky kraj
913 33 Horná Závrská Trenčiansky kraj
913 33 Trnávka Trenčiansky kraj
913 33 Vlčí Vrch Trenčiansky kraj
913 33 Repákovci Trenčiansky kraj
913 33 Horná Súča Trenčiansky kraj
913 33 Krásny Dub Trenčiansky kraj
913 36 Selec Trenčiansky kraj
913 38 Soblahov Trenčiansky kraj
914 01 Dobrá Trenčiansky kraj
914 01 Trenčianska Teplá Trenčiansky kraj
914 41 Kľúčové Trenčiansky kraj
914 41 Ľuborča Trenčiansky kraj
914 41 Trenčianska Závada Trenčiansky kraj
914 41 Nemšová Trenčiansky kraj
914 42 Horné Srnie Trenčiansky kraj
914 43 Dolná Poruba Trenčiansky kraj
914 43 Omšenie Trenčiansky kraj
914 51 Trenčianske Teplice Trenčiansky kraj
911 08 Trenčín Trenčiansky kraj
957 04 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
958 01 Partizánske Trenčiansky kraj
958 06 Partizánske Trenčiansky kraj
013 51 Predmier Žilinský kraj
013 51 Rašov Žilinský kraj
013 51 Maršová Žilinský kraj
013 52 Hradná Žilinský kraj
013 52 Jablonové Žilinský kraj
013 52 Súľov Žilinský kraj
013 53 Petrovice Žilinský kraj
013 53 Pláne Žilinský kraj
013 53 Setechov Žilinský kraj
013 54 Kolárovice Žilinský kraj
013 54 Bršlica Žilinský kraj
013 54 Slopkov Žilinský kraj
013 54 Škoruby Žilinský kraj
013 54 Babiše Žilinský kraj
013 54 Korytné Žilinský kraj
013 54 Čiakov Žilinský kraj
013 55 Višňové Žilinský kraj
013 55 Čierne Žilinský kraj
013 55 Štiavnik Žilinský kraj
013 55 Predjastrabie Žilinský kraj
013 56 Hvozdnica Žilinský kraj
013 61 Buková Žilinský kraj
013 61 Kotešová Žilinský kraj
013 61 Oblazov Žilinský kraj
013 62 Potoky Žilinský kraj
013 62 Madzín Žilinský kraj
013 62 Veľké Rovné Žilinský kraj
013 62 Dolinky Žilinský kraj
013 62 Ráztoky Žilinský kraj
013 62 Žarnov Žilinský kraj
013 62 Soľné Žilinský kraj
014 01 Hrabové Žilinský kraj
014 01 Pšurnovice Žilinský kraj
014 01 Bytča Žilinský kraj
014 01 Hlboké nad Váhom Žilinský kraj
014 01 Mikšová Žilinský kraj
014 01 Hliník nad Váhom Žilinský kraj
014 01 Malá Bytča Žilinský kraj
014 01 Veľká Bytča Žilinský kraj
014 01 Beňov Žilinský kraj
022 01 Podzávoz Žilinský kraj
022 01 Drahošanka Žilinský kraj
022 01 Milošová Žilinský kraj
022 01 Vojty Žilinský kraj
022 01 Horelica Žilinský kraj
022 01 U Siheľnika Žilinský kraj
022 01 Šopora Žilinský kraj
022 01 Šamaja Žilinský kraj
022 01 U Hluška Žilinský kraj
022 01 Rieka Žilinský kraj
022 01 Čadečka Žilinský kraj
022 01 Didka Žilinský kraj
022 04 Kýčerka Žilinský kraj
022 04 Butty Žilinský kraj
022 04 Kyzka Žilinský kraj
022 04 Sihelník Žilinský kraj
022 04 Čadca – Kyčerka Žilinský kraj
022 04 Škrabáka Žilinský kraj
022 04 Husarik Žilinský kraj
022 04 Ladunkov Žilinský kraj
022 04 Krkošky Žilinský kraj
023 01 Oščadnica Žilinský kraj
023 02 Dunajov Žilinský kraj
023 02 Krásno nad Kysucou Žilinský kraj
023 02 Zákysučie Žilinský kraj
023 02 Blažkov Žilinský kraj
023 02 Kalinov Žilinský kraj
023 03 Zborov nad Bystricou Žilinský kraj
023 04 Klubina Žilinský kraj
023 04 Lány Žilinský kraj
023 04 Stará Bystrica Žilinský kraj
023 04 Radôstka Žilinský kraj
023 05 Riečnica Žilinský kraj
023 05 Harvelka Žilinský kraj
023 05 Nová Bystrica Žilinský kraj
023 05 Vychylovka Žilinský kraj
023 11 Zákopčie Žilinský kraj
023 11 U Holých Žilinský kraj
023 11 Blažková Žilinský kraj
023 11 U Rulcov Žilinský kraj
023 11 U Kordišov Žilinský kraj
023 11 U Polievkov Žilinský kraj
023 11 U Kľukov Žilinský kraj
023 12 Svrčinovec Žilinský kraj
023 13 Čierne Žilinský kraj
023 14 Skalité Žilinský kraj
023 21 Nižná Korňa Žilinský kraj
023 21 Korňa Žilinský kraj
023 21 Vyšná Korňa Žilinský kraj
023 22 Kornica Žilinský kraj
023 22 Rybárie Žilinský kraj
023 22 Klokočov Žilinský kraj
023 22 Hlavice Žilinský kraj
023 22 Vrchpredmier Žilinský kraj
023 22 Klin Žilinský kraj
023 22 Javorová Žilinský kraj
023 22 Riečky Žilinský kraj
023 51 Raková Žilinský kraj
023 52 Olešná Žilinský kraj
023 52 Hrubý Buk Žilinský kraj
023 53 Staškov Žilinský kraj
023 54 Predmier Žilinský kraj
023 54 Turzovka Žilinský kraj
023 54 Závodie Žilinský kraj
023 54 Turkov Žilinský kraj
023 54 Vyšný Koniec Žilinský kraj
023 54 Dlhá nad Kysucou Žilinský kraj
023 54 Hlinené Žilinský kraj
023 55 Semeteš Žilinský kraj
023 55 Vrchrieka Žilinský kraj
023 55 Jedľovník Žilinský kraj
023 55 Vysoká nad Kysucou Žilinský kraj
023 55 Nižný Kelčov Žilinský kraj
023 55 Vyšný Kelčov Žilinský kraj
023 55 Zlámaná Žilinský kraj
023 55 Zátoka Žilinský kraj
023 56 Makov Žilinský kraj
023 56 Čierne Žilinský kraj
023 56 Trojačka Žilinský kraj
023 56 Potok Žilinský kraj
023 56 Kopanice Žilinský kraj
023 57 Podvysoká Žilinský kraj
026 01 Leštiny Žilinský kraj
026 01 Jasenová Žilinský kraj
026 01 Medzibrodie n/Oravou Žilinský kraj
026 01 Vyšný Kubín Žilinský kraj
026 01 Malý Bysterec Žilinský kraj
026 01 Párnica Žilinský kraj
026 01 Osádka Žilinský kraj
026 01 Veľký Bysterec Žilinský kraj
026 01 Beňova Lehota Žilinský kraj
026 01 Záskalie Žilinský kraj
026 01 Pucov Žilinský kraj
026 01 Pokryváč Žilinský kraj
026 01 Srňacie Žilinský kraj
026 01 Mokraď Žilinský kraj
026 01 Medzihradné Žilinský kraj
026 01 Malatiná Žilinský kraj
026 01 Bziny Žilinský kraj
026 01 Dolný Kubín Žilinský kraj
026 01 Kňažia Žilinský kraj
027 05 Končitá Žilinský kraj
027 05 Dolina Žilinský kraj
027 05 Plešivá Žilinský kraj
027 05 Havrania Žilinský kraj
027 05 Grúne Žilinský kraj
027 05 Kozinská Žilinský kraj
027 05 Petrová Žilinský kraj
027 05 Zázrivá Žilinský kraj
027 05 Ráztoky Žilinský kraj
027 05 Biela Žilinský kraj
027 05 Demkovská Žilinský kraj
027 21 Žaškov Žilinský kraj
027 41 Dolná Lehota Žilinský kraj
027 41 Pribiš Žilinský kraj
027 41 Oravský Podzámok Žilinský kraj
027 41 Široká Žilinský kraj
027 41 Horná Lehota Žilinský kraj
027 51 Kraľovany Žilinský kraj
027 53 Istebné Žilinský kraj
027 54 Veličná Žilinský kraj
027 54 Revišné Žilinský kraj
027 54 Zábrež Žilinský kraj
027 54 Oravská Poruba Žilinský kraj
027 55 Krivá Žilinský kraj
027 55 Chlebnice Žilinský kraj
027 55 Sedliacka Dubová Žilinský kraj
027 55 Dlhá nad Oravou Žilinský kraj
023 31 Rudinská Žilinský kraj
023 31 Rudinka Žilinský kraj
023 31 Rudina Žilinský kraj
023 32 Oškerda Žilinský kraj
023 32 Snežnica Žilinský kraj
023 33 Povina Žilinský kraj
023 34 Lodno Žilinský kraj
023 34 Kysucký Lieskovec Žilinský kraj
023 35 Ochodnica Žilinský kraj
023 36 Pažite Žilinský kraj
023 36 Radoľa Žilinský kraj
023 36 Lopuš.Pažite-Lopušná Žilinský kraj
023 36 Budatínska Lehota Žilinský kraj
023 36 Lopuš.Pažite-Pažite Žilinský kraj
023 36 Lopušná Žilinský kraj
023 41 Nesluša Žilinský kraj
023 45 Dolný Vadičov Žilinský kraj
023 45 Horný Vadičov Žilinský kraj
024 01 Dubie Žilinský kraj
027 32 Veľké Borové Žilinský kraj
027 32 Malé Borové Žilinský kraj
027 32 Huty Žilinský kraj
031 01 Demänovská Dolina Žilinský kraj
031 01 Palúdzka Žilinský kraj
031 01 Liptovský Trnovec Žilinský kraj
031 01 Pavčina Lehota Žilinský kraj
031 01 Iľanovo Žilinský kraj
031 01 Benice Žilinský kraj
031 01 Bodice Žilinský kraj
031 01 Andice Žilinský kraj
031 01 Beňušovce Žilinský kraj
031 01 Demänová Žilinský kraj
031 01 Ploštín Žilinský kraj
031 04 Stošice Žilinský kraj
031 04 Okoličné Žilinský kraj
031 04 Veterná Poruba Žilinský kraj
031 04 Vitálišovce Žilinský kraj
031 05 Liptovská Ondrašová Žilinský kraj
032 02 Závažná Poruba Žilinský kraj
032 03 Liptovský Ján Žilinský kraj
032 03 Uhorská Ves Žilinský kraj
032 04 Beňadiková Žilinský kraj
032 04 Konská Žilinský kraj
032 04 Jakubovany Žilinský kraj
032 04 Liptovský Ondrej Žilinský kraj
032 05 Smrečany Žilinský kraj
032 05 Žiar Žilinský kraj
032 11 Svätý Kríž Žilinský kraj
032 11 Lazisko Žilinský kraj
032 11 Galovany Žilinský kraj
032 12 Dúbrava Žilinský kraj
032 13 Vlašky Žilinský kraj
032 13 Krmeš Žilinský kraj
032 13 Vlachy Žilinský kraj
032 14 Ľubeľa Žilinský kraj
032 14 Liptovské Kľačany Žilinský kraj
032 14 Fiačice Žilinský kraj
032 14 Gôtovany Žilinský kraj
032 15 Malatíny Žilinský kraj
032 15 Železnô Žilinský kraj
032 15 Magurka Žilinský kraj
032 15 Partizánska Ľupča Žilinský kraj
032 21 Bobrovec Žilinský kraj
032 21 Bobrovček Žilinský kraj
032 21 Liptovské Beharovce Žilinský kraj
032 21 Trstené Žilinský kraj
032 21 Pavlova Ves Žilinský kraj
032 21 Jalovec Žilinský kraj
032 23 Prosiek Žilinský kraj
032 23 Liptovské Matiašovce Žilinský kraj
032 23 Hliník Žilinský kraj
032 23 Bukovina Žilinský kraj
032 23 Dlhá Lúka Žilinský kraj
032 23 Ižipovce Žilinský kraj
032 23 Tvarožná Žilinský kraj
032 23 Bobrovník Žilinský kraj
032 23 Nižné Matiašovce Žilinský kraj
032 23 Brnice Žilinský kraj
032 23 Liptovská Anna Žilinský kraj
032 23 Liptovská Sielnica Žilinský kraj
032 23 Zádiel Žilinský kraj
032 23 Kvačany Žilinský kraj
032 23 Vyšné Matiašovce Žilinský kraj
032 31 Hybe Žilinský kraj
032 32 Východná Žilinský kraj
032 33 Svarín Žilinský kraj
032 33 Čierny Váh Žilinský kraj
032 33 Kráľova Lehota Žilinský kraj
032 34 Vyšná Boca Žilinský kraj
032 34 Nižná Boca Žilinský kraj
032 34 Malužiná Žilinský kraj
032 42 Pribylina Žilinský kraj
032 42 Podbanské Žilinský kraj
032 42 Vavrišovo Žilinský kraj
032 44 Liptovská Kokava Žilinský kraj
032 61 Važec Žilinský kraj
033 01 Liptovská Porúbka Žilinský kraj
033 01 Liptovský Hrádok Žilinský kraj
033 01 Podtureň Žilinský kraj
033 01 Liptovský Peter Žilinský kraj
033 01 Dovalovo Žilinský kraj
033 01 Jamník Žilinský kraj
036 01 Tomčany Žilinský kraj
036 01 Martin Žilinský kraj
036 01 Podháj Žilinský kraj
036 01 Záturčie Žilinský kraj
036 01 Košúty Žilinský kraj
036 01 Jahodníky Žilinský kraj
038 02 Turčianske Jaseno Žilinský kraj
038 02 Diaková Žilinský kraj
038 02 Dolný Kalník Žilinský kraj
038 02 Horné Jaseno Žilinský kraj
038 02 Horný Kalník Žilinský kraj
038 02 Dražkovce Žilinský kraj
038 02 Dolné Jaseno Žilinský kraj
038 03 Sklabiňa Žilinský kraj
038 03 Sklabinský Podzámok Žilinský kraj
038 03 Záborie Žilinský kraj
038 04 Bystrička Žilinský kraj
038 11 Belá – Dulice Žilinský kraj
038 11 Dulice Žilinský kraj
038 12 Necpaly Žilinský kraj
038 15 Blatnica Žilinský kraj
038 15 Karlová Žilinský kraj
038 31 Vrícko Žilinský kraj
038 35 Valča Žilinský kraj
038 40 Žabokreky Žilinský kraj
038 41 Turčiansky Peter Žilinský kraj
038 41 Košťany nad Turcom Žilinský kraj
038 41 Trebostovo Žilinský kraj
038 41 Trnovo Žilinský kraj
038 42 Rakovo Žilinský kraj
038 42 Príbovce Žilinský kraj
038 42 Folkušová Žilinský kraj
038 42 Ďanová Žilinský kraj
038 42 Ležiachov Žilinský kraj
038 42 Benice Žilinský kraj
038 43 Lazany Žilinský kraj
038 43 Socovce Žilinský kraj
038 43 Slovany Žilinský kraj
038 43 Laskár Žilinský kraj
038 43 Kláštor pod Znievom Žilinský kraj
038 43 Turčiansky Ďur Žilinský kraj
038 43 Valentová Žilinský kraj
038 51 Turč.Štiavnička Žilinský kraj
038 52 Podhradie Žilinský kraj
038 52 Konské Žilinský kraj
038 52 Sučany Žilinský kraj
038 53 Turany Žilinský kraj
038 54 Nolčovo Žilinský kraj
038 54 Ratkovo Žilinský kraj
038 54 Krpeľany Žilinský kraj
038 54 Šútovo Žilinský kraj
038 61 Priekopa Žilinský kraj
038 61 Turčianske Kľačany Žilinský kraj
038 61 Vrútky Žilinský kraj
038 61 Lipovec Žilinský kraj
029 01 Slanická Osada Žilinský kraj
029 01 Vavrečka Žilinský kraj
029 01 Námestovo Žilinský kraj
029 41 Klin Žilinský kraj
029 42 Bobrov Žilinský kraj
029 43 Zubrohlava Žilinský kraj
029 44 Rabča Žilinský kraj
029 45 Rabčice Žilinský kraj
029 46 Sihelné Žilinský kraj
029 47 Oravská Polhora Žilinský kraj
029 51 Vasiľov Žilinský kraj
029 51 Ťapešovo Žilinský kraj
029 51 Lokca Žilinský kraj
029 52 Vaňovka Žilinský kraj
029 52 Babín Žilinský kraj
029 52 Hruštín Žilinský kraj
029 53 Breza Žilinský kraj
029 54 Krušetnica Žilinský kraj
029 54 Lomná Žilinský kraj
029 55 Novoť Žilinský kraj
029 56 Zákamenné Žilinský kraj
029 57 Demänová Žilinský kraj
029 57 Jasenovská Žilinský kraj
029 57 Flajšová Žilinský kraj
029 57 Kubínska Žilinský kraj
029 57 Tanečník Žilinský kraj
029 57 Lehotská Žilinský kraj
029 57 Oravská Lesná Žilinský kraj
029 57 Brišovka Žilinský kraj
029 57 Mrzáčka Žilinský kraj
029 57 Pribišská Žilinský kraj
029 57 Bučina Žilinský kraj
029 62 Oravské Veselé Žilinský kraj
029 63 Beňadovo Žilinský kraj
029 63 Mútne Žilinský kraj
029 63 Novotský Duľov Žilinský kraj
029 63 Mútňanská Píla Žilinský kraj
029 63 Duľov Žilinský kraj
029 64 Oravská Jasenica Žilinský kraj
034 01 Štiavnička Žilinský kraj
034 01 Liptovská Štiavnica Žilinský kraj
034 01 Malinô Brdo Žilinský kraj
034 01 Rybárpole Žilinský kraj
034 01 Kľačno Žilinský kraj
034 01 Hrboltová Žilinský kraj
034 03 Vlkolínec Žilinský kraj
034 03 Biely Potok Žilinský kraj
034 06 Černová Žilinský kraj
034 71 Ludrová Žilinský kraj
034 72 Liptovská Lúžna Žilinský kraj
034 73 Liptovská Osada Žilinský kraj
034 73 Korytnica – kúpele Žilinský kraj
034 74 Nižná Revúca Žilinský kraj
034 74 Liptovské Revúce Žilinský kraj
034 74 Stredná Revúca Žilinský kraj
034 74 Vyšná Revúca Žilinský kraj
034 81 Lisková Žilinský kraj
034 82 Kalameny Žilinský kraj
034 82 Lúčky – kúpele Žilinský kraj
034 82 Lúčky Žilinský kraj
034 83 Turík Žilinský kraj
034 83 Liptovská Teplá Žilinský kraj
034 83 Potok Žilinský kraj
034 83 Madočany Žilinský kraj
034 83 Liptovský Michal Žilinský kraj
034 83 Bešeňová Žilinský kraj
034 83 Ivachnová Žilinský kraj
034 84 Stredný Sliač Žilinský kraj
034 84 Nižný Sliač Žilinský kraj
034 84 Vyšný Sliač Žilinský kraj
034 84 Liptovské Sliače Žilinský kraj
034 91 Švošov Žilinský kraj
034 91 Ľubochňa Žilinský kraj
034 91 Hubová Žilinský kraj
034 92 Stankovany Žilinský kraj
034 92 Rojkov Žilinský kraj
034 95 Martinček Žilinský kraj
034 95 Likavka Žilinský kraj
034 96 Studničná Žilinský kraj
034 96 Valaská Dubová Žilinský kraj
034 96 Komjatná Žilinský kraj
038 21 Mošovce Žilinský kraj
038 22 Laclavá Žilinský kraj
038 22 Jasenovo Žilinský kraj
038 22 Hadviga Žilinský kraj
038 22 Polerieka Žilinský kraj
038 22 Rudno Žilinský kraj
038 22 Liešno Žilinský kraj
038 22 Ondrašová Žilinský kraj
038 22 Kaľamenová Žilinský kraj
038 22 Slovenské Pravno Žilinský kraj
038 22 Brieštie Žilinský kraj
038 22 Abramová Žilinský kraj
038 23 Dubové Žilinský kraj
038 23 Budiš Žilinský kraj
038 44 Jazernica Žilinský kraj
038 44 Borcová Žilinský kraj
038 44 Blažovce Žilinský kraj
038 44 Moškovec Žilinský kraj
038 45 Ivančiná Žilinský kraj
038 45 Malý Čepčín Žilinský kraj
038 45 Bodorová Žilinský kraj
038 45 Dvorec Žilinský kraj
038 45 Veľký Čepčín Žilinský kraj
038 45 Kevice Žilinský kraj
038 46 Horná Štubňa Žilinský kraj
038 47 Sklené Žilinský kraj
038 48 Turček Žilinský kraj
038 48 Dolný Turček Žilinský kraj
038 48 Horný Turček Žilinský kraj
039 01 Turčiansky Michal Žilinský kraj
039 01 Háj Žilinský kraj
039 01 Diviaky Žilinský kraj
039 01 Rakša Žilinský kraj
039 01 Turčianske Teplice Žilinský kraj
039 01 Dolná Štubňa Žilinský kraj
039 01 Čremošné Žilinský kraj
027 12 Liesek Žilinský kraj
027 12 Čimhová Žilinský kraj
027 12 Vitanová Žilinský kraj
027 13 Suchá Hora Žilinský kraj
027 13 Hladovka Žilinský kraj
027 32 Habovka Žilinský kraj
027 32 Zuberec Žilinský kraj
027 42 Oravský Biely Potok Žilinský kraj
027 42 Podbiel Žilinský kraj
027 43 Zemianska Dedina Žilinský kraj
027 43 Nižná Žilinský kraj
027 44 Štefanov nad Oravou Žilinský kraj
027 44 Horný Štefanov Žilinský kraj
027 44 Tvrdošín Žilinský kraj
027 44 Krásna Hôrka Žilinský kraj
027 44 Dolný Štefanov Žilinský kraj
027 44 Medvedzie Žilinský kraj
028 01 Trstená Žilinský kraj
028 01 Ústie nad Priehradou Žilinský kraj
028 01 Brezovica Žilinský kraj
028 01 Zábiedovo Žilinský kraj
010 01 Mojšová Lúčka Žilinský kraj
010 01 Trnové Žilinský kraj
010 01 Strážov Žilinský kraj
010 01 Mojš Žilinský kraj
010 01 Celulózka Žilinský kraj
010 01 Žilinská Lehota Žilinský kraj
010 03 Zádubnie Žilinský kraj
010 03 Budatín Žilinský kraj
010 03 Považský Chlmec Žilinský kraj
010 03 Zástranie Žilinský kraj
010 04 Ovčiarsko Žilinský kraj
010 04 Bánová Žilinský kraj
010 04 Závodie Žilinský kraj
010 04 Bitarová Žilinský kraj
010 04 Brezany Žilinský kraj
010 04 Hôrky Žilinský kraj
010 09 Bytčica Žilinský kraj
010 14 Brodno Žilinský kraj
010 14 Vranie Žilinský kraj
013 01 Teplička nad Váhom Žilinský kraj
013 02 Gbeľany Žilinský kraj
013 02 Kotrčiná Lúčka Žilinský kraj
013 02 Nededza Žilinský kraj
013 03 Krasňany Žilinský kraj
013 03 Varín Žilinský kraj
013 04 Dolná Tižina Žilinský kraj
013 04 Stráža Žilinský kraj
013 05 Lysica Žilinský kraj
013 05 Belá Žilinský kraj
013 05 Lutiše Žilinský kraj
013 05 Kubíková Žilinský kraj
013 06 Horná Tižina Žilinský kraj
013 06 Terchová Žilinský kraj
013 06 Nižné Kamence Žilinský kraj
013 11 Lietavská Svinná Žilinský kraj
013 11 Porúbka Žilinský kraj
013 11 Lietavská Lúčka Žilinský kraj
013 11 Babkov Žilinský kraj
013 12 Turie Žilinský kraj
013 13 Rajecké Teplice Žilinský kraj
013 13 Kunerad Žilinský kraj
013 13 Konská Žilinský kraj
013 13 Stránske Žilinský kraj
013 13 Poluvsie Žilinský kraj
013 14 Kamenná Poruba Žilinský kraj
013 15 Rajecká Lesná Žilinský kraj
013 15 Fačkov Žilinský kraj
013 15 Čičmany Žilinský kraj
013 18 Podhorie Žilinský kraj
013 18 Lietava Žilinský kraj
013 18 Lietavská Závadka Žilinský kraj
013 19 Jasenové Žilinský kraj
013 19 Zbyňov Žilinský kraj
013 19 Kľače Žilinský kraj
013 22 Rosina Žilinský kraj
013 23 Višňové Žilinský kraj
013 24 Strečno Žilinský kraj
013 24 Nezbudská Lúčka Žilinský kraj
013 25 Stráňavy Žilinský kraj
013 31 Divina Žilinský kraj
013 31 Lalinok Žilinský kraj
013 31 Lúky Žilinský kraj
013 31 Divinka Žilinský kraj
013 32 Svederník Žilinský kraj
013 32 Kravárska Žilinský kraj
013 32 Dlhé Pole Žilinský kraj
013 32 Forbaky – Klukany Žilinský kraj
013 32 Keblov – Zárieč Žilinský kraj
013 32 Stolečné Žilinský kraj
013 32 Marček Žilinský kraj
013 32 Zárieč – Keblov Žilinský kraj
013 41 Paština Závada Žilinský kraj
013 41 Dolný Hričov Žilinský kraj
013 41 Hričovské Podhradie Žilinský kraj
013 41 Peklina Žilinský kraj
013 42 Horný Hričov Žilinský kraj
015 01 Šuja Žilinský kraj
015 01 Malá Čierna Žilinský kraj
015 01 Veľká Čierna Žilinský kraj
015 01 Ďurčiná Žilinský kraj
015 01 Rajec Žilinský kraj
010 07 Žilina Žilinský kraj
010 08 Žilina Žilinský kraj
010 15 Žilina Žilinský kraj
024 04 Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj