Sierra Leone Postal Codes

Search Sierra Leone Postal Code, Sierra Leone Pin Code or Zip Code of any location in Sierra Leone

CODELOCATION
1000Ljubljana - dostava
1001Ljubljana - poštni predali
1210Ljubljana Šentvid
1211Ljubljana-Šmartno
1215Medvode
1216Smlednik
1217Vodice
1218Komenda
1219Laze v Tuhinju
1221Motnik
1222Trojane
1223Blagovica
1225Lukovica
1230Domžale
1231Ljubljana Črnuče
1233Dob
1234Mengeš
1235Radomlje
1236Trzin
1241Kamnik
1242Stahovica
1251Moravče
1252Vače
1260Ljubljana Polje
1261Ljubljana-Dobrunje
1262Dol pri Ljubljani
1270Litija
1272Polšnik
1273Dole pri Litiji
1274Gabrovka
1275Šmartno pri Litiji
1276Primskovo
1281Kresnice
1282Sava
1290Grosuplje
1291Škofljica
1292Ig
1293Šmarje-Sap
1294Višnja Gora
1295Ivančna Gorica
1296Šentvid pri Stični
1301Krka
1303Zagradec
1310Ribnica
1311Turjak
1312Videm-Dobrepolje
1313Struge
1314Rob
1315Velike Lašče
1316Ortnek
1317Sodražica
1318Loški Potok
1319Draga
1330Kočevje
1331Dolenja vas
1332Stara Cerkev
1336Vas
1337Osilnica
1338Kočevska Reka
1351Brezovica pri Ljubljani
1352Preserje
1353Borovnica
1354Horjul
1355Polhov Gradec
1356Dobrova
1357Notranje Gorice
1358Log pri Brezovici
1360Vrhnika
1370Logatec
1371Logatec
1372Hotedršica
1373Rovte
1380Cerknica
1381Rakek
1382Begunje pri Cerknici
1384Grahovo
1385Nova vas
1386Stari trg pri Ložu
1410Zagorje ob Savi
1411Izlake
1412Kisovec
1413Čemšenik
1414Podkum
1420Trbovlje
1423Dobovec
1430Hrastnik
1431Dol pri Hrastniku
1432Zidani Most
1433Radeče
1434Loka pri Zidanem Mostu
1500Ljubljana
1501Ljubljana
1502Ljubljana
1503Ljubljana
1504Ljubljana
1505Ljubljana
1506Ljubljana
1507Ljubljana
1508Ljubljana
1509Ljubljana
1510Ljubljana
1511Ljubljana
1512Ljubljana
1513Ljubljana
1514Ljubljana
1516Ljubljana
1517Ljubljana
1518Ljubljana
1519Ljubljana
1520Ljubljana
1521Ljubljana
1522Ljubljana
1523Ljubljana
1524Ljubljana
1525Ljubljana
1526Ljubljana
1527Ljubljana
1528Ljubljana
1529Ljubljana
1532Ljubljana
1533Ljubljana
1534Ljubljana
1535Ljubljana
1536Ljubljana
1537Ljubljana
1538Ljubljana
1540Ljubljana
1542Ljubljana
1543Ljubljana
1544Ljubljana
1545Ljubljana
1546Ljubljana
1547Ljubljana
1550Ljubljana
1600Ljubljana
2000Maribor - dostava
2001Maribor - poštni predali
2201Zgornja Kungota
2204Miklavž na Dravskem polju
2205Starše
2206Marjeta na Dravskem polju
2208Pohorje
2211Pesnica pri Mariboru
2212Šentilj v Slovenskih goricah
2213Zgornja Velka
2214Sladki Vrh
2215Ceršak
2221Jarenina
2222Jakobski Dol
2223Jurovski Dol
2229Malečnik
2230Lenart v Slovenskih goricah
2231Pernica
2232Voličina
2233Sv. Ana v Slovenskih goricah
2234Benedikt
2235Sv. Trojica v Slovenskih goricah
2236Cerkvenjak
2241Spodnji Duplek
2242Zgornja Korena
2250Ptuj
2252Dornava
2253Destrnik
2254Trnovska vas
2255Vitomarci
2256Juršinci
2257Polenšak
2258Sveti Tomaž
2259Ivanjkovci
2270Ormož
2272Gorišnica
2273Podgorci
2274Velika Nedelja
2275Miklavž pri Ormožu
2276Kog
2277Središče ob Dravi
2281Markovci
2282Cirkulane
2283Zavrč
2284Videm pri Ptuju
2285Zgornji Leskovec
2286Podlehnik
2287Žetale
2288Hajdina
2289Stoperce
2310Slovenska Bistrica
2311Hoče
2312Orehova vas
2313Fram
2314Zgornja Polskava
2315Šmartno na Pohorju
2316Zgornja Ložnica
2317Oplotnica
2318Laporje
2319Poljčane
2321Makole
2322Majšperk
2323Ptujska Gora
2324Lovrenc na Dravskem polju
2325Kidričevo
2326Cirkovce
2327Rače
2331Pragersko
2341Limbuš
2342Ruše
2343Fala
2344Lovrenc na Pohorju
2345Bistrica ob Dravi
2351Kamnica
2352Selnica ob Dravi
2353Sv. Duh na Ostrem Vrhu
2354Bresternica
2360Radlje ob Dravi
2361Ožbalt
2362Kapla
2363Podvelka
2364Ribnica na Pohorju
2365Vuhred
2366Muta
2367Vuzenica
2370Dravograd
2371Trbonje
2372Libeliče
2373Šentjanž pri Dravogradu
2380Slovenj Gradec
2381Podgorje pri Slovenj Gradcu
2382Mislinja
2383Šmartno pri Slovenj Gradcu
2390Ravne na Koroškem
2391Prevalje
2392Mežica
2393Črna na Koroškem
2394Kotlje
2500Maribor
2501Maribor
2502Maribor
2503Maribor
2504Maribor
2505Maribor
2506Maribor
2507Maribor
2509Maribor
2600Maribor
2603Maribor
2609Maribor
2610Maribor
3000Celje - dostava
3001Celje - poštni predali
3201Šmartno v Rožni dolini
3202Ljubečna
3203Nova Cerkev
3204Dobrna
3205Vitanje
3206Stranice
3210Slovenske Konjice
3211Škofja vas
3212Vojnik
3213Frankolovo
3214Zreče
3215Loče
3220Štore
3221Teharje
3222Dramlje
3223Loka pri Žusmu
3224Dobje pri Planini
3225Planina pri Sevnici
3230Šentjur
3231Grobelno
3232Ponikva
3233Kalobje
3240Šmarje pri Jelšah
3241Podplat
3250Rogaška Slatina
3252Rogatec
3253Pristava pri Mestinju
3254Podčetrtek
3255Buče
3256Bistrica ob Sotli
3257Podsreda
3260Kozje
3261Lesično
3262Prevorje
3263Gorica pri Slivnici
3264Sveti Štefan
3270Laško
3271Šentrupert
3272Rimske Toplice
3273Jurklošter
3301Petrovče
3302Griže
3303Gomilsko
3304Tabor
3305Vransko
3310Žalec
3311Šempeter v Savinjski dolini
3312Prebold
3313Polzela
3314Braslovče
3320Velenje - dostava
3322Velenje - poštni predali
3325Šoštanj
3326Topolšica
3327Šmartno ob Paki
3330Mozirje
3331Nazarje
3332Rečica ob Savinji
3333Ljubno ob Savinji
3334Luče
3335Solčava
3341Šmartno ob Dreti
3342Gornji Grad
3502Celje
3503Velenje
3504Velenje
3505Celje
3600Celje
4000Kranj - dostava
4001Kranj - poštni predali
4201Zgornja Besnica
4202Naklo
4203Duplje
4204Golnik
4205Preddvor
4206Zgornje Jezersko
4207Cerklje na Gorenjskem
4208Šenčur
4209Žabnica
4210Brnik aerodrom
4211Mavčiče
4212Visoko
4220Škofja Loka
4223Poljane nad Škofjo Loko
4224Gorenja vas
4225Sovodenj
4226Žiri
4227Selca
4228Železniki
4229Sorica
4240Radovljica
4243Brezje
4244Podnart
4245Kropa
4246Kamna Gorica
4247Zgornje Gorje
4248Lesce
4260Bled
4263Bohinjska Bela
4264Bohinjska Bistrica
4265Bohinjsko jezero
4267Srednja vas v Bohinju
4270Jesenice
4273Blejska Dobrava
4274Žirovnica
4275Begunje na Gorenjskem
4276Hrušica
4280Kranjska Gora
4281Mojstrana
4282Gozd Martuljek
4283Rateče-Planica
4290Tržič
4294Križe
4501Naklo
4502Kranj
4600Kranj
5000Nova Gorica - dostava
5001Nova Gorica - poštni predali
5210Deskle
5211Kojsko
5212Dobrovo v Brdih
5213Kanal
5214Kal nad Kanalom
5215Ročinj
5216Most na Soči
5220Tolmin
5222Kobarid
5223Breginj
5224Srpenica
5230Bovec
5231Log pod Mangartom
5232Soča
5242Grahovo ob Bači
5243Podbrdo
5250Solkan
5251Grgar
5252Trnovo pri Gorici
5253Čepovan
5261Šempas
5262Črniče
5263Dobravlje
5270Ajdovščina
5271Vipava
5272Podnanos
5273Col
5274Črni Vrh nad Idrijo
5275Godovič
5280Idrija
5281Spodnja Idrija
5282Cerkno
5283Slap ob Idrijci
5290Šempeter pri Gorici
5291Miren
5292Renče
5293Volčja Draga
5294Dornberk
5295Branik
5296Kostanjevica na Krasu
5297Prvačina
5600Nova Gorica
6000Koper/Capodistria - dostava
6001Koper/Capodistria - poštni predali
6210Sežana
6215Divača
6216Podgorje
6217Vremski Britof
6219Lokev
6221Dutovlje
6222Štanjel
6223Komen
6224Senožeče
6225Hruševje
6230Postojna
6232Planina
6240Kozina
6242Materija
6243Obrov
6244Podgrad
6250Ilirska Bistrica
6251Ilirska Bistrica-Trnovo
6253Knežak
6254Jelšane
6255Prem
6256Košana
6257Pivka
6258Prestranek
6271Dekani
6272Gračišče
6273Marezige
6274Šmarje
6275Črni Kal
6276Pobegi
6280Ankaran/Ancarano
6281Škofije
6310Izola/Isola
6320Portorož/Portorose
6323Strunjan/Strugnano (sezonska pošta)
6330Piran/Pirano
6333Sečovlje/Sicciole
6501Koper
6502Koper
6503Koper
6504Koper
6505Koper
6600Koper
8000Novo mesto - dostava
8001Novo mesto - poštni predali
8210Trebnje
8211Dobrnič
8212Velika Loka
8213Veliki Gaber
8216Mirna Peč
8220Šmarješke Toplice
8222Otočec
8230Mokronog
8231Trebelno
8232Šentrupert
8233Mirna
8250Brežice
8251Čatež ob Savi
8253Artiče
8254Globoko
8255Pišece
8256Sromlje
8257Dobova
8258Kapele
8259Bizeljsko
8261Jesenice na Dolenjskem
8262Krška vas
8263Cerklje ob Krki
8270Krško
8272Zdole
8273Leskovec pri Krškem
8274Raka
8275Škocjan
8276Bučka
8280Brestanica
8281Senovo
8282Koprivnica
8283Blanca
8290Sevnica
8292Zabukovje
8293Studenec
8294Boštanj
8295Tržišče
8296Krmelj
8297Šentjanž
8310Šentjernej
8311Kostanjevica na Krki
8312Podbočje
8321Brusnice
8322Stopiče
8323Uršna sela
8330Metlika
8331Suhor
8332Gradac
8333Semič
8340Črnomelj
8341Adlešiči
8342Stari trg ob Kolpi
8343Dragatuš
8344Vinica
8350Dolenjske Toplice
8351Straža
8360Žužemberk
8361Dvor
8362Hinje
8501Novo mesto
8600Novo mesto
9000Murska Sobota - dostava
9001Murska Sobota - poštni predali
9201Puconci
9202Mačkovci
9203Petrovci
9204Šalovci
9205Hodoš/Hodos
9206Križevci
9207Prosenjakovci/Partosfalva
9208Fokovci
9220Lendava/Lendva
9221Martjanci
9222Bogojina
9223Dobrovnik/Dobronak
9224Turnišče
9225Velika Polana
9226Moravske Toplice
9227Kobilje
9231Beltinci
9232Črenšovci
9233Odranci
9240Ljutomer
9241Veržej
9242Križevci pri Ljutomeru
9243Mala Nedelja
9244Sv. Jurij ob Ščavnici
9245Spodnji Ivanjci
9250Gornja Radgona
9251Tišina
9252Radenci
9253Apače
9261Cankova
9262Rogašovci
9263Kuzma
9264Grad
9265Bodonci
9501Murska Sobota
9502Radenci
9600Murska Sobota

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.