Republic of North Macedonia Postal Codes

 

Search Postal Codes / Pin Code / Zip code of Any Location in Republic of North Macedonia

Country CodePostal CodesLocationRegion
MK1000Skopje
MK1010Skopje
MK1011Kuceviste
MK1020Skopje-Karpos 3
MK1040Skopje
MK1041Ilinden
MK1042Miladinovci
MK1043Petrovec
MK1044Katlanovo
MK1045Aracinovo
MK1047Jurumleri
MK1050Skopje-Dracevo
MK1053Zelenikovo
MK1054Rakotnici
MK1060Skopje-Gjorce Petrov
MK1062Radusa
MK1063Bukovik
MK1200Tetovo
MK1201Mala Recica
MK1203Nerashte
MK1206Jazince
MK1211Dobroste
MK1212Dzepciste
MK1213Zerovjane
MK1214Pirok
MK1215Jegunovce
MK1216Brvenica
MK1218Grupcin
MK1219Golema Recica
MK1220Bogovinje
MK1221Kamenjane
MK1224Tearce
MK1225Vratnica
MK1226Zelino
MK1227Celopek
MK1228Shemshevo
MK1230Gostivar
MK1231Vrutok
MK1234Debreshe
MK1235Negotino-Gostivarsko
MK1236Dobri Dol
MK1237Cegrane
MK1238Vrapciste
MK1239Srbinovo
MK1250Debar
MK1254Rostusa
MK1255Zirovnica
MK1256Mavrovi Anovi
MK1257Skudrinje
MK1258Golem Papradnik
MK1300Kumanovo
MK1302Zeglane
MK1303Staro Negoricane
MK1304Klecovce
MK1305Orasec
MK1306Matejce
MK1307Lipkovo
MK1308Tabanovce
MK1309Gradiste
MK1312Mlado Nagoricane
MK1314Oblavce
MK1315Otlja
MK1316Rankovce
MK1322Romanovce
MK1323Pcinja
MK1324Vaksince
MK1325Slupcane
MK1330Kriva Palanka
MK1332Petralnica
MK1333Mozdivnjak
MK1334Dubrovnica
MK1335Zidilovo
MK1360Kratovo
MK1361Stracin
MK1400Veles
MK1406Basino Selo
MK1407Ivankovci
MK1408Gorno Orizari
MK1413Caska
MK1414Izvor
MK1415Bogomila
MK1420Gradsko
MK1421Sirkovo
MK1422Rosoman
MK1423Drenovo
MK1424Vozarci
MK1426Marena
MK1427Sopot
MK1430Kavadarci
MK1434Resava
MK1437Konopiste
MK1440Negotino
MK1441Pepeliste
MK1442Demir Kapija
MK1443Dolni Disan
MK1480Gevgelija
MK1483Negorci
MK1484Bogdanci
MK1485Nov Dojran
MK1487Star Dojran
MK1488Stojakovo
MK1489Miravci
MK2000Stip
MK2207Karbinci
MK2208Lozovo
MK2210Probishtip
MK2212Zletovo
MK2220Sveti Nikole
MK2225Erdzelija
MK2227Amzabegovo
MK2300Kocani
MK2301Oblesevo
MK2302Orizari
MK2304Makedonska Kamenica
MK2305Zrnovci
MK2307Gorni Podlog
MK2310Vinica
MK2312Istibanja
MK2314Blatec
MK2315Rusinovo
MK2316Dragobraste
MK2320Delcevo
MK2325Trabotiviste
MK2326Pehcevo
MK2330Berovo
MK2331Vladimirovo
MK2332Budinarci
MK2333Cesinovo
MK2400Strumica
MK2410Kuklis
MK2411Vasilevo
MK2412Vladevci / Radicevo sobiraliste
MK2413Kosturino
MK2414Veljusa
MK2416Dobrasinci
MK2420Radovis
MK2423Podares
MK2424Konce
MK2430Petralinci
MK2431Bosilovo
MK2432Murtino
MK2433Turnovo
MK2434Novo Selo
MK2435Mokrievo
MK2436Dracevo
MK2460Valandovo
MK2461Calakli
MK2464Udovo
MK6000Ohrid
MK6245Malo Crsko
MK6250Kicevo
MK6253Zajas
MK6254Oslomej
MK6255Brzdani
MK6256Izvor
MK6257Dlapkin Dol
MK6258Vranestica
MK6259Celopeci
MK6260Rastanski Pat
MK6261Drugovo
MK6262Strelci
MK6306Leskovec
MK6322Ohrid
MK6330Struga
MK6333Radolista
MK6334Velesta
MK6335Vevcani
MK6336Labunista
MK6337Lukovo
MK6338Delgozda
MK6339Oktisi
MK6341Trebenista
MK6342Meseista
MK6344Belcista
MK6346Slivovo
MK6530Makedonski Brod
MK6533Dolni Manastirec
MK6535Samokov
MK6539Dvorci
MK7000Bitola
MK7202Smilevo
MK7204Dolno Orizari
MK7205Dihovo
MK7211Novaci
MK7212Dedebalci
MK7213Makovo
MK7214Staravina
MK7215Dobrusevo
MK7216Mogila
MK7221Bistrica
MK7223Porodin
MK7224Keremenica
MK7225Bac
MK7240Demir Hisar
MK7241Kukurecani
MK7242Lopatica
MK7244Zvan
MK7245Ivanjevci
MK7310Resen
MK7313Capari
MK7314Kazani
MK7315Carev Dvor
MK7316Asamati
MK7317Krani
MK7318Ljubojno
MK7319Otesevo
MK7320Jankovec
MK7500Prilep
MK7504Dolneni
MK7505Kostinci
MK7506Dunje
MK7507Lazani
MK7508Vitoliste
MK7509Golemo Konjari
MK7512Topolcani
MK7514Kanatlarci
MK7524Krivogastani
MK7525Vodani
MK7537Debreste
MK7550Krusevo