Jersey

JE1 St Helier Jersey Channel Islands
JE2 St Helier Jersey Channel Islands
JE3 St Brelades Jersey Channel Islands
JE3 St Lawrence Jersey Channel Islands