China

Area & Zip Code of Major Chinese Cities:

City
Area Code
Zip Code
Beijing
10
100000
Chengdu
28
610000
Chongqing
23
404000
Dunhuang
937
736200
Guangzhou
20
510000
Guilin
773
541000
Guiyang
851
550000
Haikou
898
570100
Hangzhou
571
310000
Hohhot
471
010000
Huangshan
559
245000
Jinan
531
250200
Kunming
871
650000
Lanzhou
931
730100
Lhasa
891
850100
Lijiang
888
674300
Luoyang
379
471900
Nanjing
25
210000
Qingdao
532
266600
Shanghai
21
200000
Shenzhen
755
518000
Suzhou
512
215400
Urumqi
991
830000
Xi’an
29
710000

Area & Zip Code of China

(list by province)